We wrześniu oceny koniunktury w budownictwie gorsze niż przed miesiącem - GUS

20-09-2013 14:11
20.09. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest we wrześniu bardziej pesymistycznie niż w sierpniu - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

"We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15 (w sierpniu minus 13). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 27 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 26 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu.

Dane GUS pokazują, że oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem, przy utrzymujących się niekorzystnych diagnozach sytuacji finansowej.

"Odpowiednie przewidywania są bardziej negatywne od prognoz formułowanych w sierpniu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy badanych jednostek planują nieco większe od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do oczekiwanego w sierpniu" - napisano. (PAP)

map/ osz/