We środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.128,35mln zł - NBP

19-09-2013 09:50
19.09. Warszawa (PAP) - W środę, 18 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 33.128,35 mln zł wobec 29.849,37 mln zł we wtorek - podał NBP.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

12-09-2013 25.168,39 0,00 0,0013-09-2013 29.946,30 200,00 0,0016-09-2013 27.739,61 0,00 0,0017-09-2013 29.849,37 0,00 0,0018-09-2013 33.128,35 0,00 0,00</PRE> (PAP)

nik/ osz/