We IX koniunktura w handlu hurtowym oceniana nieco mniej pozytywnie mdm, lepiej rdr - GUS

20-09-2013 14:14
20.09. Warszawa (PAP) - We wrześniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej pozytywnie niż w sierpniu, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku - podał GUS w piątek.

GUS podaje, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 2 (w sierpniu plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 15 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. oraz 14 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Sygnalizowany jest wzrost bieżącej i przyszłej sprzedaży, ale mniej znaczący od zgłaszanego przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w sierpniu. Prognozy w tym zakresie wskazują na jej niewielkie pogorszenie. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć nieco szybciej niż przewidywano miesiąc wcześniej" - napisano w komunikacie.

BARIERY

Według GUS spośród badanych jednostek, we wrześniu 5,3 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (6,4 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje we wrześniu br. 53 proc. przedsiębiorstw, 49 proc. w analogicznym miesiącu 2012 r.), kosztami zatrudnienia (47 proc. we wrześniu br., 45 proc. przed rokiem) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (46 proc. we wrześniu 2013 r., 49 proc. w analogicznym miesiącu 2012 r.)" - napisano.(PAP)

jba/ osz/