Wartość udzielonych zamówień w okresie I-VII '13 wyniosła 26,229 mld zł - UZP

19-08-2013 09:11
19.08. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-lipiec 2013 r. wyniosła 26,229 mld zł wobec 24,788 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z sierpniowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 60 proc.

Dostawy 20 proc.

Usługi 20 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 2,79

rządowa terenowa 2,12

samorządowa 52,18

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,18

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,85

Uczelnie publiczne 4,85

Podmiot prawa publicznego 6,04

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 10,39

Inny 20,59</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ ana/