Wartość udzielonych zamówień w okresie I-IV '13 wyniosła 12,906 mld zł - UZP

14-05-2013 14:19
14.05. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. wyniosła 12,906 mld zł wobec 12,257 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z majowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 54 proc.

Dostawy 24 proc.

Usługi 22 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 2,54

rządowa terenowa 1,97

samorządowa 51,94

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,16

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,72

Uczelnie publiczne 4,55

Podmiot prawa publicznego 6,20

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 11,84

Inny 20,08</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

map/ asa/