Wartość udzielonych zamówień w I '13 wyniosła 3,4 mld zł - UZP

12-02-2013 10:41
12.02. Warszawa (PAP) - Wartość udzielonych zamówień publicznych w styczniu 2013 r. wyniosła 3,366 mld zł - wynika z lutowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

Procentowa wartość udzielanych zamówień według ich przedmiotu:

<PRE>Rodzaj zamówienia Struktura zamówień wg wartości

Roboty budowlane 35 proc.

Dostawy 33 proc.

Usługi 32 proc.</PRE>

Procentowa wartość udzielanych zamówień według kategorii zamawiających:

<PRE>Kategorie zamawiających Procent wartości udzielonych zamówień

Administracja rządowa centralna 3,96

rządowa terenowa 2,51

samorządowa 44,67

Instytucja ubezpieczeniaspołecznego i zdrowotnego 0,17

Organ kontroli, ochrony prawa,sąd lub trybunał 0,89

Uczelnie publiczne 5,18

Podmiot prawa publicznego 6,03

Samodzielny publiczny zakładopieki zdrowotnej 13,49

Inny 23,12</PRE>

Wartość określono na podstawie danych z ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartości od 14.000 euro do progów UE). (PAP)

mj/