Wartość nowych kredytów mieszkaniowych spadła w IV kw. '12 o 11,8 proc. kdk do 8,84 mld zł - AMRON/ZBP

21-02-2013 12:00
21.02. Warszawa (PAP) - W IV kw. 2012 r. banki udzieliły 47,5 tys. kredytów mieszkaniowych za 8,84 mld zł. W ostatnim kwartale udzielono 15,8 tys. kredytów w ramach programu RdS. Pod koniec 2012 r. w bankach na uzupełnienie dokumentacji czekało ponad 26 tys. złożonych wniosków kredytowych - wynika z raportu AMRON i Związku Banków Polskich.

Według raportu był to najgorszy kwartalny wynik od I kwartału 2009 roku, kiedy to łączna wartość nowych umów wyniosła 7,6 mld zł.

W IV kwartale 2012 roku odnotowano najwyższą w całym okresie obowiązywania programu "Rodzina na Swoim" liczbę 15,8 tys. udzielonych kredytów. W porównaniu z III kwartałem kredytów w ramach tego programu udzielono o 41 proc. więcej.

Z danych udostępnionych PAP wynika, że w IV kwartale każdy kolejnych miesiąc przyniósł spadek wartości kredytów hipotecznych. W październiku banki udzieliły ich za 3,36 mld zł, w listopadzie za 2,83 mld zł, a w grudniu za 2,65 mld zł.

W całym 2012 roku udzielono kredytów hipotecznych za 39,1 mld zł, czyli o 20,5 proc. mniej niż w 2011 roku. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych w 2012 roku była niższa o prawie 15 proc. w porównaniu do roku 2011 i wyniosła 196.557.

Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych.

<TAB>okres wartość liczba (w mld zł)

IV kw. 2011 10,789 51 813I kw. 2012 10,200 48 723II kw. 2012 10,044 49 620III kw. 2012 10,021 50 691IV kw. 2012 8,843 47 523</TAB>NADAL ROŚNIE UDZIAŁ KREDYTÓW W PLN I SPADA ŚREDNIA WARTOŚĆ KREDYTU

W IV kwartale 2012 roku nowo udzielone kredyty w złotych stanowiły 98,7 proc. wartości portfela, co oznacza wzrost o ponad 1 pp. w porównaniu do III kwartału 2012 roku. Udział kredytów denominowanych w euro wyniósł 1,25 proc., co oznacza spadek o 1,17 pp.

Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem w ostatnim kwartale 2012 roku spadła do 183,16 tys. zł, czyli była o 8,3 proc. niższa niż w III kwartale 2012 roku.

Od października do grudnia 2012 roku w strukturze nowo udzielonych kredytów udział kredytów o wskaźniku LtV powyżej 80 proc. wyniósł nieco ponad 52 proc., natomiast kredyty o wskaźniku LtV od 50 do 80 proc. stanowiły 33 proc. struktury nowo udzielonych kredytów. Udział kredytów o wskaźniku LtV do 30 proc. wyniósł prawie 15 proc.

W całym 2012 roku udział kredytów o poziomie LtV powyżej 80 proc. spadł po raz pierwszy od 2009 r. do poziomu 49,8 proc.

W portfelu kredytów udzielonych w IV kwartale 2012 roku zdecydowanie przeważają kredyty udzielone na okres od 25 do 35 lat (61,4 proc.). W 2012 roku, w porównaniu do 2011 roku wyraźnie spadły kredyty udzielone na okres powyżej 35 lat. W 2011 roku udział tego segmentu w strukturze nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania wynosił 8,7 proc., podczas gdy w 2012 roku było to 2,9 proc.

CENY TRANSAKCYJNE W IV KW. NADAL SPADAŁY

W porównaniu do poprzedniego kwartału, największy spadek średniej ceny transakcyjnej 1 m kw. mieszkania zanotowano w Krakowie i aglomeracji katowickiej - odpowiednio o 4,8 proc. i 3,07 proc.

Z raportu wynika, że w czwartym kwartale 2012 roku zmiany średnich cen transakcyjnych w poszczególnych miesiącach zależały od indywidualnych rynków. W Warszawie i Krakowie po spadkach w październiku i listopadzie doszło do wzrostu średniej ceny transakcyjnej metra kwadratowego mieszkania. W Poznaniu średnia cena spadała każdego miesiąca, a we Wrocławiu najwyższą cenę za metr kwadratowy zanotowano w listopadzie.

W skali roku mieszkania najbardziej staniały w Łodzi oraz w Krakowie. (PAP)

seb/ asa/