W VIII koniunktura w handlu hurtowym oceniana pozytywnie, lepiej mdm oraz rdr - GUS

23-08-2013 14:08
23.08. Warszawa (PAP) - W sierpniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest pozytywnie i lepiej niż w lipcu oraz w analogicznym miesiącu poprzedniego roku - podał GUS w piątek.

"Odnotowywany jest dalszy wzrost bieżącej i przyszłej sprzedaży. Sytuacja finansowa jest oceniana mniej negatywnie niż miesiąc wcześniej i można oczekiwać, że w najbliższych trzech miesiącach nie zmieni się. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie przewidywanym miesiąc wcześniej" - napisano w komunikacie GUS.

GUS podaje, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 4 (w lipcu 0).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 14 proc. (przed miesiącem odpowiednio po 16 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

BARIERY

Spośród badanych przez GUS jednostek, w sierpniu 5,2 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (6,2 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w sierpniu br. 53 proc. przedsiębiorstw, 50 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (47 proc. w sierpniu br., 46 proc. przed rokiem) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (46 proc. w sierpniu br., 49 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)" - napisano.(PAP)

jba/ gor/