W VII'12 Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej najwyżej od IX'11 - IBnGR/Carrefour

15-07-2013 10:23
15.07. Warszawa (PAP) - Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej wzrósł w lipcu do minus 10,0 pkt. z minus 12,9 pkt. w czerwcu - wynika z badania IBnGR. Wskaźnik jest na najwyższym poziomie od września 2011 r., co, zdaniem autorów raportu, może stanowić zapowiedź wzrostu konsumpcji w najbliższych miesiącach.

"Lipcowa wartość Barometru Carrefour - Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wzrosła w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 1,9 punktu i wyniosła -11,0 punktu (w skali od -100 do +100)" - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

"W drugiej połowie 2013 roku spodziewane jest nieznaczne ożywienie gospodarcze - na poziomie pomiędzy 1 a 2 procent" - dodano.

To drugi z rzędu wzrost Barometru. W czerwcu jego wartość wzrosła (w porównaniu z majem) o 2,6 punktu.

"Pomimo drugiego z rzędu wzrostu notowania Barometru, jego wartość nadal znajduje się znacząco poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej" - napisano.

"Warto jednak zwrócić uwagę, że obecna wartość wskaźnika znalazła się na poziomie najwyższym od września 2011 roku. Może to stanowić zapowiedź poprawy koniunktury i powolnego wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, w najbliższych miesiącach" - zaznaczono.

"Oczekiwanie takie zgodne jest z aktualnymi prognozami IBnGR, według których w drugiej połowie 2013 roku powinno rozpocząć się ożywienie gospodarcze" - dodano.

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej opracowywany jest na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar aktualnego stanu koniunktury w sektorze handlowym w Polsce.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, Barometr "jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) - pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100". (PAP)

fdu/ gor/