W VII nieznaczna poprawa nastrojów konsumenckich - Ipsos

01-08-2013 13:23
01.08. Warszawa (PAP) - Czerwcowy Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował niewielki wzrost o 1,39 pkt. mdm - podał w czwartek Ipsos. Jest to najwyższy poziom wskaźnika w tym roku.

"Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos w ciągu ostatnich trzech miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak w lipcu zanotował niewielki wzrost (o 1,39 pkt.) do poziomu 82,96 pkt - osiągając najwyższy wynik na przestrzeni ostatniego roku" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika, że w ostatnim pomiarze wszystkie składowe Wskaźnika Optymizmu Konsumentów, prócz Wskaźnika Oczekiwań, uległy nieznacznej poprawie.

"W stosunku do poprzedniego miesiąca poprawiła się ocena Klimatu Gospodarczego, uzyskując wynik 69,58 pkt. (wzrost o 3,10 pkt). Drugim wskaźnikiem, w przypadku którego zaobserwowano dość znaczny wzrost jest Wskaźnik Bieżący (wzrost o 3,47 pkt.), odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych - osiągając poziom 73,13 pkt." - napisano.

Skłonność do Zakupów, w stosunku do poprzedniego miesiąca, nie uległa istotnej zmianie (wzrost zaledwie o 0,25 pkt.), uzyskując wynik 91,88 pkt.

"Zmniejszył się zarówno odsetek Polaków uważających, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku (z 16 proc. w czerwcu do 13,6 proc. w lipcu), jak i twierdzących, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze (z 62,9 proc. w czerwcu do 58,9 proc. w lipcu)" - napisano.

"Zwiększył się natomiast odsetek osób uważających, że w okresie ostatnich 12 miesięcy ceny wzrosły w sposób znaczny, bądź umiarkowany - w czerwcu taką opinię wyrażało 69,2 proc. respondentów, podczas gdy w lipcu 75,1 proc." - dodano.

Zdaniem autorów badania, umiarkowanie optymistyczne oceny Polaków przekładają się również na niewielki spadek Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości, który osiągnął poziom 89,05 pkt. (spadek o 0,57 pkt.).

"Nieco mniej z nas przewiduje polepszenie sytuacji materialnej domu w ciągu najbliższych 12 miesięcy - w czerwcu takiej poprawy spodziewało się 19 proc. Polaków, podczas gdy w lipcu już tylko 16,9 proc." - dodano.

Poniżej wskaźniki (w pkt.):

<PRE> VI VII zmiana

WskaźnikOptymizmuKonsumentów: 81,57 82,96 1,39

KlimatGospodarczy: 66,48 69,58 3,10

Skłonnośćdo Zakupów: 91,63 91,88 0,25

WskaźnikBieżący 69,66 73,13 3,47

WskaźnikOczekiwań 89,62 89,05 -0,57

</PRE>

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11-18 lipca 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1014 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.(PAP)

nik/ osz/