W VI Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF

12-08-2013 09:41
12.08. Warszawa (PAP) - W czerwcu, podobnie jak w maju, Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp procentowych - wynika z sierpniowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W czerwcu bieżącego roku Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 2,1 proc. i było niższe o 0,4 pkt. proc. od wartości referencyjnej (2,5 proc.)" - głosi opublikowany w poniedziałek raport.

Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z trzech państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Łotwy i Irlandii.

Z dokumentu resortu finansów wynika również, że w czerwcu Polska wypełniała kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,2 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do maja), a tym samym po raz kolejny ukształtowała się na poziomie historycznego minimum" - informuje raport.

"Jednocześnie wartość ta była o 1,0 pkt proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 5,2 proc." - dodano.

Wartość referencyjna w bieżącym wydaniu Monitora została wyliczona w oparciu o dane dotyczące Szwecji, Łotwy i Irlandii.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2. (PAP)

bg/ jtt/