W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.789,30 mln zł - NBP

25-07-2013 09:47
25.07. Warszawa (PAP) - W środę, 24 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.789,30 mln zł wobec 31.595,70 mln zł we wtorek - podał NBP.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

17-07-2013 32.624,67 27,00 0,0018-07-2013 32.871,38 0,00 8,5019-07-2013 33.106,57 20,00 0,0022-07-2013 32.809,89 900,00 0,0023-07-2013 31.595,70 0,00 0,0024-07-2013 31.789,30 0,00 0,00</PRE>(PAP)

ost/ ana/