W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.522,13 mln zł - NBP

14-02-2013 09:40
14.02. Warszawa (PAP) - W środę, 13 lutego banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 30.522,13 mln zł wobec 30.979,07 mln zł we wtoerk - podał NBP.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

06-02-2013 29.368,45 0,00 0,0007-02-2013 28.893,96 0,00 0,0008-02-2013 31.214,67 0,00 0,0011-02-2013 31.602,96 0,00 0,0012-02-2013 30.979,07 0,00 0,0013-02-2013 30.522,13 0,00 0,00

</PRE>(PAP)

nik/ jtt/