W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.800,33 mln zł - NBP

29-07-2013 09:41
29.07. Warszawa (PAP) - W piątek, 26 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 27.800,33 mln zł wobec 31.862,22 mln zł w czwartek - podał NBP.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

19-07-2013 33.106,57 20,00 0,0022-07-2013 32.809,89 900,00 0,0023-07-2013 31.595,70 0,00 0,0024-07-2013 31.789,30 0,00 0,0025-07-2013 31.862,22 0,00 0,0026-07-2013 27.800,33 5.397,00 0,00</PRE>(PAP)

ost/ asa/