W Niemczech we IX stopa bezrobocia w górę: do 6,9 proc., a liczba bezrobotnych wzrosła aż o 25 tys.

01-10-2013 10:00
01.10. Norymberga (PAP/Bloomberg) - Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła niespodziewanie 6,9 proc. wobec 6,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie bez zmian 6,8 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła we IX aż o 25,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 9,0 tys., po korekcie.

Analitycy spodziewali się tymczasem we IX spadku liczby osób poszukujących pracy o 5 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła we IX, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,98 mln wobec 2,95 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,849 mln wobec 2,946 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,6 proc. wobec 6,8 proc. w poprzednim miesiącu. (PAP)

aj/ asa/