W Niemczech w VIII stopa bezrobocia bez zmian 6,8 proc., ale liczba bezrobotnych wzrosła o 7 tys.

29-08-2013 09:59
29.08. Norymberga (PAP/Bloomberg) - Stopa bezrobocia w Niemczech w sierpniu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,8 proc. wobec również 6,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie bez zmian 6,8 proc.

Liczba osób poszukujących pracy niespodziewanie wzrosła w VIII o 7,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio spadła o 7,0 tys.

Analitycy spodziewali się w VIII spadku liczby osób poszukujących pracy o 5 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w VIII, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,943 mln wobec 2,936 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,946 mln wobec 2,914 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,8 proc. wobec 6,8 proc. w poprzednim miesiącu. (PAP)

aj/ ana/