W Niemczech w IV 2013 r. stopa bezrobocia 6,9 proc., liczba bezrobotnych wzrosła o 4 tys.

30-04-2013 09:59
30.04. Norymberga (PAP/Bloomberg) - Stopa bezrobocia w Niemczech w kwietniu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,9 proc. wobec również 6,9 proc. w marcu - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie bez zmian 6,9 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w IV o 4 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 12,0 tys., po korekcie.

Analitycy spodziewali się w IV wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 2 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w IV, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,94 mln wobec 2,93 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,020 mln wobec 3,098 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 7,1 proc. wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu. (PAP)

aj/ asa/