W najbliższych latach presja inflacyjna pozostanie ograniczona - Cichoń, MF

11-07-2013 14:22
11.07. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów spodziewa się, że w najbliższych latach presja inflacyjna w Polsce pozostanie ograniczona, przy założeniu stabilizacji cen surowców oraz z uwzględnieniem ujemnej luki produktowej i aprecjacji złotego - poinformował wiceminister finansów Janusz Cichoń.

"W przypadku inflacji prognozuje się natomiast, że po wyraźnym spadku w końcu 2012 roku utrzyma się ona na niskim poziomie również w roku bieżącym. Inflacja średnioroczna (mierzona CPI) w 2013 roku wyniesie 1,6 proc. w porównaniu z 3,7 proc. w roku ubiegłym" - napisał Cichoń w odpowiedzi na interpelację poselską.

"W kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych oraz uwzględniając utrzymującą się wysoką ujemną lukę produktową i oczekiwaną tendencję aprecjacyjną złotego, przewiduje się, że presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona" - dodał. (PAP)

bg/ asa/