W IV Polska wypełniała kryterium stóp, nie wypełniała kryterium stabilności cen - MF

04-06-2013 14:50
04.06. Warszawa (PAP) - W kwietniu Polska wypełniała kryterium stóp procentowych, nie wypełniała natomiast kryterium stabilności cen - wynika z czerwcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W kwietniu Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,4 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc. w stosunku do marca), a tym samym po raz kolejny ukształtowała się na poziomie historycznego minimum. Jednocześnie wartość ta była o 0,3 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 4,7 proc. Wartość referencyjna w bieżącym wydaniu Monitora została wyliczona w oparciu o dane dotyczące Szwecji i Łotwy. Bazując na treści Raportu o konwergencji 2012, opublikowanego przez Komisję Europejską w maju 2012 r., z grupy referencyjnej po raz kolejny wykluczono Grecję jako państwo objęte programem pomocowym UE/MFW" - napisano.

W kwietniu Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen.

"Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 2,7 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc. w stosunku do marca). Równocześnie odnotowano spadek wartości referencyjnej o 0,2 pkt. proc. do poziomu 2,3 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Grecji, Szwecji i Łotwy. Majowe prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnienie przez Polskę kryterium stabilności cen od III kw. 2013 r." - napisano. (PAP)

map/ ana/