W III większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS

22-03-2013 10:22
22.03. Warszawa (PAP) - W marcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS.

"Najbardziej pesymistycznie, ale lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (nieco bardziej korzystne niż przed miesiącem, ale mniej optymistyczne niż przed rokiem) oraz informacja i komunikacja (oceny są zbliżone do sygnalizowanych w lutym bieżącego roku, choć mniej pozytywne niż w marcu zeszłego roku)" - napisano w komunikacie GUS.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GUS podaje, że w marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 7 (przed miesiącem minus 9).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w lutym odpowiednio 13 proc. i 22 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Mniej pesymistyczne oceny koniunktury są związane z mniej negatywnymi ocenami bieżącego popytu i sprzedaży oraz przyszłego popytu, a także nieznacznie pozytywnymi prognozami sprzedaży. Utrzymują się niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej, ale odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań z lutego" - dodano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen usług. Planowane na najbliższe trzy miesiące redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe niż prognozowano w lutym" - napisano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się w marcu, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie minus 7.

"Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 22 proc. (w lutym odpowiednio 13 proc. i 20 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Dyrektorzy firm zgłaszają spadek bieżącego popytu i sprzedaży, utrzymują się negatywne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne. Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen usług" - napisano.

"W tej grupie jednostek planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

GUS podaje, że w marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 7.

"Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9 proc. (w lutym odpowiednio 17 proc. i 10 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżącego popytu i sprzedaży usług, utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Prognozy w tym zakresie są nieznacznie optymistyczne" - dodano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie firm nie przewiduje się zmian w skali zatrudnienia" - wynika z badania GUS.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Z komunikatu GUS wynika, że w marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23 (przed miesiącem plus 20).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 29 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. (w lutym odpowiednio 27 proc. i 7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Utrzymuje się wzrost bieżącego popytu, aktualna sprzedaż rośnie szybciej niż zgłaszano w lutym. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem" - dodano.

"Prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do przewidywań z lutego. Sygnalizowany jest większy niż przed miesiącem spadek bieżących i przyszłych cen. Planowane w tej grupie jednostek redukcje zatrudnienia są większe od zapowiadanych w lutym" - głosi komunikat GUS.(PAP)

jba/ jtt/