W II Polska wypełniała kryterium stóp proc., nie wypełniała kryterium stabilności cen - MF

03-04-2013 15:51
03.04. Warszawa (PAP) - W lutym Polska wypełniała kryterium stóp procentowych, nie wypełniała natomiast kryterium stabilności cen - wynika z kwietniowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W lutym br. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,7 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc. w stosunku do stycznia br.), a tym samym ukształtowała się na poziomie historycznego minimum" - napisano w dokumencie MF.

"Jednocześnie wartość ta była o 0,2 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 4,9 proc. Wzrost wartości referencyjnej o 1,3 pkt. proc. w stosunku do stycznia br. był spowodowany zmianą składu grupy referencyjnej, która w bieżącym wydaniu Monitora została wyliczona w oparciu o dane dotyczące Szwecji i Łotwy. Bazując na treści Raportu o konwergencji 2012 opublikowanego przez Komisję Europejską w maju 2012 r., z grupy referencyjnej po raz kolejny wykluczono Grecję jako państwo objęte programem pomocowym UE/MFW" - dodano.

MF podaje, że w lutym 2013 roku Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen.

"Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 3,2 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc. w stosunku do stycznia br.). Równocześnie odnotowano spadek o 0,1 pkt. proc. wartości referencyjnej, która wyniosła 2,6 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Łotwy i Grecji" - napisano w monitorze MF.

"Lutowe prognozy Komisji Europejskiej implikują kształtowanie się inflacji w Polsce poniżej wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen od III kw. 2013 r. przez trzy kolejne kwartały. Komisja Europejska prognozuje dla Polski ponowne przekroczenie wartości referencyjnej w II kw. 2014 r." - dodano.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu.

"Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów aktualizacją Programu Konwergencji 2012, przewidującą realizację rekomendacji Rady Ecofin z 7 lipca 2009 r., Polska do 2012 r. powinna ograniczyć nadmierny deficyt sektora finansów publicznych. Realizacja tej rekomendacji umożliwiłaby zakończenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski najpóźniej w 2013 r. Istnienie nadmiernego deficytu zostało stwierdzone w 20 z 27 państw UE" - napisano.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2.(PAP)

jba/ ana/