W II połowie 2013 r. nie należy oczekiwać spadku cen mięs - ARR

10-04-2013 10:45
10.04. Warszawa (PAP) - W II połowie 2013 r. ceny mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiu nie będą spadać - napisała Agencja Rynku Rolnego w kwartalnej prognozie.

WIEPRZOWINA

"Zgodnie z prognozą Zespołu Ekspertów przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w okresie objętym prognozą będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznych miesiącach 2012 r." - napisano w prognozie.

Eksperci ARR przewidują, że w czerwcu kg żywca wieprzowiny kosztować będzie 5,40-5,70 zł, zaś we wrześniu nastąpi wzrost cen do 5,60-6,00 zł/kg.

"IERiGŻ szacuje, że z powodu wysokich cen mięsa wieprzowego jego konsumpcja w 2012 r. mogła ukształtować się na poziomie ok. 40 kg na mieszkańca wobec 42,5 kg na mieszkańca w 2011 r. (...). W związku z brakiem perspektyw na znaczący spadek cen detalicznych wieprzowiny w 2013 r. przewiduje się, że spożycie tego mięsa ulegnie zmniejszeniu do 39 kg na mieszkańca" - dodano w prognozie.

WOŁOWINA

"Największy wpływ na wysokość krajowych cen skupu żywca wołowego w prognozowanym okresie będą miały ceny wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro, gdyż około 80 proc. wołowiny produkowanej w Polsce jest kierowane na eksport przede wszystkim do państw UE. Przewidywany dalszy spadek unijnej produkcji wołowiny w 2013 r., rosnący popyt na to mięso (m.in. ze strony Bliskiego Wschodu i innych państw azjatyckich) oraz w efekcie wysokie światowe ceny wołowiny prawdopodobnie spowodują, że unijne ceny bydła utrzymają się na wysokim poziomie" - napisano.

"Wysokie ceny w UE będą sprzyjały utrzymywaniu się wysokich cen wołowiny również w Polsce, choć mogą być one nieco niższe niż przed rokiem" - dodano.

Eksperci ARR przewidują, że w czerwcu kg bydła kosztować będzie 6,00-6,30 zł, zaś we wrześniu 6,00-6,50 zł/kg.

"Od kilku lat w Polsce maleje konsumpcja wołowiny, głównie w następstwie wysokich cen. (...) W związku z wysokimi cenami mięsa wołowego, w 2013 r. konsumpcja wołowiny w Polsce najprawdopodobniej utrzyma się na bardzo niskim poziomie" - napisano.

DRÓB

"Ocenia się, że pomimo przewidywanego wzrostu popytu na mięso kurcząt, w drugim i trzecim kwartale 2013 r. ceny skupu kurcząt nie będą rosły tak dynamicznie, jak w dwóch poprzednich latach. Do osłabienia tempa wzrostu cen przyczyni się spodziewane ograniczenie wzrostu eksportu. Ceny mięsa kurcząt będą wysokie, ale nadal konkurencyjne w stosunku do innych gatunków mięsa" - napisano w prognozie.

Eksperci ARR przewidują, że w czerwcu kg kurcząt kosztować będzie 3,80-4,00 zł, zaś we wrześniu 3,80-4,10 zł/kg.

"(...) w 2013 r. ceny detaliczne drobiu wykazują mniejszą dynamikę wzrostu niż pozostałe gatunki mięsa. (...) W związku z tym przewiduje się, że w 2013 r. utrzyma się tendencja do zastępowania mięsa czerwonego tańszym mięsem drobiowym. Jednak mniejszy popyt na żywność wynikający z trudnych warunków ekonomicznych spowoduje, że wzrost konsumpcji drobiu będzie mniejszy niż w 2012 r. Według oceny IERiGŻ w 2013 r. spożycie drobiu wyniesie 27 kg na mieszkańca" - napisano.(PAP)

nik/