W II kw. pierwsze oznaki ożywienia w sektorze przedsiębiorstw - NBP

19-09-2013 10:12
19.09. Warszawa (PAP) - W II kwartale zaobserwowano sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw, czego odzwierciedleniem może być m.in pierwszy od trzech kwartałów wzrost nakładów inwestycyjnych, co jednak nie przekłada się na wzrost zatrudnienia - ocenia w raporcie kwartalnym NBP.

"Po obserwowanym na początku roku wyhamowaniu tendencji spadkowych II kwartał przyniósł pierwsze sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw: poprawiały się wyniki finansowe, wzrosła akumulacja środków pieniężnych oraz wydatki na inwestycje" - napisano.

"Po raz pierwszy od trzech kwartałów zanotowano wzrost nakładów inwestycyjnych. Aktywność inwestycyjna zwiększyła się przede wszystkim w transporcie i dotyczyła głównie zakupu środków transportu. Symptomy ożywienia widać również w zwiększonej wartości kosztorysowej nowo rozpoczętych inwestycji" - dodano.

Jednak, zdaniem autorów raportu, nie przekłada się to jeszcze na wzrost zatrudnienia.

"Nie widać natomiast jeszcze poprawy w obszarze zatrudnienia. Liczba osób zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw obniżyła się o 1,5 proc. rdr, wobec spadku o 1,9 proc. w I kw. br., w tym najbardziej zredukowały zatrudnienie przedsiębiorstwa budowlane. Nieco więcej optymizmu widać po stronie zmian wynagrodzeń" - dodano. (PAP)

map/ osz/