W I półr. spowolnienie, w II kw. w niekt. obszarach dynamika lepsza niż na pocz. '13 - GUS

23-07-2013 10:19
23.07. Warszawa (PAP) - W I półroczu tego roku w gospodarce utrzymywało się spowolnienie, ale w II kwartale w niektórych obszarach aktywności gospodarczej dynamika była lepsza niż obserwowana na początku 2013 roku - ocenia GUS.

"W I półroczu br., przy nadal niekorzystnej koniunkturze na rynkach światowych, w Polsce utrzymało się spowolnienie gospodarcze. W II kwartale br. w niektórych obszarach aktywności gospodarczej notowano jednak poprawę dynamiki w porównaniu z obserwowaną w pierwszych miesiącach roku" - napisano w podsumowaniu I półrocza.

"Po spadku w I kwartale, w okresie kwiecień-czerwiec br. wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w skali roku. Wyższa niż w II kwartale ub. roku była sprzedaż detaliczna (w okresie pierwszych trzech miesięcy br. kształtowała się na poziomie sprzed roku). Głębszy niż w okresie styczeń-marzec br. był natomiast spadek produkcji budowlano-montażowej. W II kwartale br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, odnotowano również nieco wolniejszy niż w I kwartale wzrost sprzedaży usług w transporcie. W kolejnych okresach br. w obrotach towarowych handlu zagranicznego utrzymał się wzrost eksportu i spadek importu, co wpłynęło na poprawę ujemnego salda wymiany w skali roku" - dodano. (PAP)

map/ asa/