W dniach 12-18.08 spadek cen zbóż i wołowiny w ujęciu rdr - ARR

26-08-2013 12:16
26.08. Warszawa (PAP) - W dniach 12-18.08.2013 r. potaniało zboże, wołowina, a wieprzowina, drób, masło i mleko podrożały w ujęciu rdr - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12-18.08.2013 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 668 zł/t, tj. o 0,5 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 22 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 27 proc. tańsze niż przed rokiem.

Ponadto od dwóch tygodni rośnie cena skupu żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie dostawcy tego zboża przeciętnie w kraju uzyskiwali 424 zł/t. Było to o 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej, ale o 24,5 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. żyto było tańsze o 38 proc.

Jęczmień paszowy skupowano średnio po 637 zł/t, o 5 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 21 proc. niższa niż przed rokiem.

W tym okresie potaniała również kukurydza, za którą przeciętnie płacono 803 zł/t, tj. o 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 5 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ziarno to było o 17 proc. tańsze.

MIĘSO

Przeciętna krajowa cena skupu żywca wieprzowego dwa tygodnie temu, po niewielkim spadku w poprzednim tygodniu, wzrosła do 5,92 zł/kg. Była ona o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z poprzednim notowaniem, o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 4,5 proc. wyższa od płaconej przed rokiem.

Według danych Komisji Europejskiej średnia unijna cena żywca wieprzowego w analizowanym tygodniu wyniosła 188,56 EUR za 100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy E) i była o blisko 1 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu. Wśród głównych producentów mięsa wieprzowego w UE największy wzrost cen odnotowano w Niemczech, Holandii i Belgii (o około 2 proc.), natomiast w Danii ceny pozostały na poziomie z poprzedniego tygodnia. W Polsce cena tego asortymentu wyrażona w walucie unijnej wyniosła 186,54 EUR/100 kg.

Za żywiec wołowy w kraju, podobnie jak przed miesiącem, uzyskiwano przeciętnie 5,92 zł/kg. W porównaniu z poprzednim tygodniem bydło było o 1 proc. droższe, a w odniesieniu do cen sprzed roku o 8 proc. tańsze.

Kurczęta brojlery skupowano średnio po 4,18 zł/kg, o 3 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie kurczęta były o 2 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 3 proc. droższe niż w porównywalnym okresie 2012 r. Za indyki zakłady drobiarskie płaciły przeciętnie 6,11 zł/kg, wobec 6,12 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to o 0,5 proc. drożej niż miesiąc wcześniej i o 17 proc. drożej niż przed rokiem.

MLEKO

W połowie sierpnia br. na rynku krajowym nieznacznie potaniało masło w blokach i odtłuszczone mleko w proszku. Wzrost cen odnotowano natomiast w zbycie masła konfekcjonowanego i pełnego mleka w proszku. Średnia cena masła konfekcjonowanego wyniosła 17,06 zł/kg i była o 0,5 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu. Za masło w blokach średnio w kraju uzyskiwano 16,60 zł/kg, o 0,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu.

W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca masło, w zależności od rodzaju, było o 2-3 proc. droższe. Jednocześnie cena masła konfekcjonowanego była wyższa niż przed rokiem o 33 proc., a masła w blokach o 48 proc.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w dniach 12-18.08.2013 r. średnio ukształtowała się na poziomie 12,80 zł/kg, tj. o 0,6 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. niższym niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku płacono 14,88 zł/kg, o ponad 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 2,5 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było droższe o 39 proc., a PMP o 44 proc.(PAP)

kba/ ana/