W dn. 17-23.06 większość produktów rolnych drożało - ARR

01-07-2013 11:48
01.07. Warszawa (PAP) - W dniach 17-23.06 większość produktów rolnych drożało - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

Na rynku krajowym utrzymuje się spadkowa tendencja cen jęczmienia paszowego. Jednak większość cen pozostałych monitorowanych zbóż, po blisko dwumiesięcznym spadku, nieco wzrosła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 17-23.06.2013 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 923 zł/t, tj. nieznacznie (o 0,2 proc.) wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 2 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 1 proc. droższe niż przed rokiem.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 625 zł/t, o 2,5 proc. więcej niż tydzień wcześniej, ale o 4 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. żyto było tańsze o 31 proc. Jęczmień paszowy skupowano po 757 zł/t, prawie o 1 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o 6 proc. taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 10 proc. niższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu podrożała również kukurydza, za którą przeciętnie płacono 859 zł/t, tj. o 0,5 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 2 proc. niższa niż przed miesiącem i o 3 proc. niższa niż rok wcześniej

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW od pięciu tygodni w kraju notowany jest wzrost cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 17-23.06.2013 r. średnia cena tego żywca ukształtowała się na poziomie 5,66 zł/kg, o 2 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie była ona o blisko 10 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 1,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Od początku czerwca br. w kraju powoli rosną ceny skupu żywca wołowego. W analizowanym tygodniu za bydło dostawcy uzyskiwali przeciętnie 6,02 zł/kg, tj. o blisko 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego żywca była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 5 proc. niższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. W trzecim tygodniu czerwca br. cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce, tak jak w poprzednim tygodniu, wyniosła 4,05 zł/kg. Cena ta była nieznacznie (o 0,3 proc.) niższa niż przed miesiącem, ale o 1 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Rosną ceny indyków. W dniach 17-23.06.2013 r. za indyki w skupie przeciętnie płacono 6,00 zł/kg, o 1,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena indyków była o 6 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 13 proc. wyższa niż przed rokiem.

MLEKO

(...) Nieznaczny wzrost cen (o 0,1 proc.) odnotowano w zbycie odtłuszczonego mleka w proszku, za które płacono 12,74 zł/kg. W porównaniu z cenami sprzed miesiąca mleko w proszku było droższe o 1-5 proc. (PAP)

nik/ asa/