W czwartek, 5 września rząd zajmie się założeniami budżetu na 2014 rok - KPRM

28-08-2013 09:25
28.08. Warszawa (PAP) - Na czwartkowym posiedzeniu 5 września, rząd zajmie się założeniami projektu budżetu państwa na 2014 rok - wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego przez KPRM.

Zgodnie z przekazaną w czerwcu Komisji Trójstronnej wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok, rząd zakłada, że wzrost PKB wyniesie 2,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,4 proc. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 założono, że maksymalny deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 55 mld zł.

Niedawno szef resortu finansów Jacek Rostowski mówił, że wskaźniki makro mogą zostać skorygowane. (PAP)

map/ jtt/