W ciągu pół roku poziom zatrudnienia w 61 proc. firm stabilny - Randstad

05-03-2013 11:17
05.03. Warszawa (PAP) - Odsetek firm, które w ciągu najbliższych 6 miesięcy pozostawią zatrudnienie na obecnym poziomie wynosi 61 proc. wobec 62 proc. kwartał wcześniej - wynika z badania firmy Randstad. Autorzy raportu zwracają uwagę na wzrost presji płacowej przy jednoczesnym spadku odsetka firm planujących podwyżki płac.

"Zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza można się spodziewać w niespełna co piątej badanej firmie (19 proc.). Tylko niewiele mniej przedsiębiorstw planuje zmniejszyć zatrudnienie (15 proc.). Podobnie jak w ubiegłych miesiącach działania takie istotnie częściej dotyczyć będą firm mniejszych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników (22 proc.)" - napisano we wtorkowym komunikacie.

"Prawie dwie trzecie firm planuje pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie (61 proc.). Dotyczy to istotnie częściej firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników (77 proc.) - dodano.

"Planowane działania badanych przedsiębiorstw w zakresie poziomu zatrudnienia nie zmieniły się istotnie w stosunku do ostatniego pomiaru" - napisano.

Autorzy badania zwracają uwagę na wzrost presji płacowej przy jednoczesnym spadku odsetka firm planujących podwyżki płac.

"Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy prawie połowa pracodawców odczuwa większą niż w ubiegłych latach presję płacową ze strony pracowników (48 proc. - suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak)" - napisano w raporcie.

"Przy znacznej presji płacowej ze strony pracowników, wzrost wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu jest brany pod uwagę jedynie w co dziewiątej firmie (11 proc.). Istotnie częściej twierdzą tak pracownicy firm zatrudniających 250 osób i więcej (17 proc.)" - dodano.

"Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie spodziewa się żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (80 proc.). W przypadku 5 proc. przedsiębiorstw przewiduje się spadek wynagrodzeń w ciągu najbliższych miesięcy - istotnie częściej w firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników (8 proc.)" - napisano.

W poprzednim badaniu wzrost wynagrodzeń planowało 21 proc. badanych firm, a pozostawienie wynagrodzeń na obecnym poziomie 65 proc. przedsiębiorstw.

Z lutowego badania wynika, że 46 proc. firm przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje podwyżki na poziomie inflacji. 31 proc. planuje podwyżki powyżej poziomu inflacji, ale nie więcej niż 5 proc., a 12 proc. na poziomie wyższym niż 5 proc.

Z badania wynika, że 57 proc. firm spodziewa się stagnacji gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy. 24 proc. firm przewiduje recesję, a 8 proc. wzrost gospodarczych.

"W ciągu ostatniego półrocza nastąpił istotny spadek odsetka badanych obawiających się recesji z 32 proc. w XI 2012 r. do 24 proc. w II 2013 r. Relatywnie wyższy jest odsetek badanych firm, które spodziewają się stagnacji w ciągu najbliższych 6 miesięcy (50 proc. w XI 2012 r. wobec 57 proc. w II 2013 r." - napisano w raporcie.

"Liczba firm zakładających wzrost gospodarczy utrzymuje się na tym samym poziomie w stosunku do poprzedniego pomiaru" - dodano.

Badanie zrealizowano w okresie 2-12 lutego 2013 r. na próbie 300 firm.(PAP)

fdu/ ana/