Uprawy ozime przezimowały lepiej w porównaniu do zeszłego roku - GUS

30-04-2013 14:11
30.04. Warszawa (PAP) - GUS ocenia, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku ubiegłym - napisano w komunikacie GUS.

"Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym. Stosunkowo niewielkie uszkodzenia roślin ozimych wystąpiły w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Główną przyczyną wystąpienia nieznacznych szkód zimowych były pleśń śniegowa, wyprzenia i zastoiska wody na przedwiośniu, a w mniejszym stopniu silne mrozy, wahania temperatury i wiatry wysuszające" - napisano.

"Ponadto niewielkie uszkodzenia spowodowane były utrzymującymi się na użytkach zielonych podtopieniami, występującymi głównie w dolinach rzek. Znaczne wahania temperatury między dniem i nocą w marcu i na początku kwietnia powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, jednak nie powodowały większego uszkadzania roślin. Ze względu na długotrwałą zimę w roku bieżącym wystąpiły w uprawach ozimych znaczne szkody spowodowane przez zwierzynę łowną" - dodano. (PAP)

map/ asa/