Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w marcu o 3,92 proc. mdm do 101,6 mld zł - wyliczenia PAP

05-04-2013 07:02
05.04. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w marcu 2013 roku o 3,92 proc., do 101,568 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 0,38 proc., do 121,3 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z marcem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 27,89 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w marcu 37,67 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 43,20 proc.), a najmniejsze AXA OFE (34,72 proc.).

W marcu 2013 roku indeks WIG 20 stracił 3,3 proc., WIG zniżkował w skali miesiąca o 2,5 proc., mWIG40 zyskał 0,6 proc., a sWIG80 spadł o 1,0 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec marca 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 0,38 proc., rok do roku zwiększył się o 0,87 proc., do 121,3 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w marcu 45,00 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (54,35 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (37,95 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał w marcu 0,90 proc. To pierwszy jego miesięczny wzrost od początku roku.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na marca 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 2,11 proc., rok do roku zwiększył się o 40,07 proc., do 10,27 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz PTE (6,50 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,81 proc.

Na koniec marca 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 13 proc., do 15,59 mld zł. Najwięcej gotówki miał w marcu ING OFE (4,6 mld zł), najmniej Pekao OFE (27,9 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w marcu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,40 proc., a rok do roku wzrosły o 13,33 proc., do 269,6 mld zł.W marcu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 834 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 2,38 mld zł.

-------------------

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec marca 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

-------------------

STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC MARCA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

<TAB>Fundusze łącznie 03.2013 02.2013 01.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 269 613 358 041 268 533 194 248 268 905 145 466zmiana rdr 13,33% 14,37% 15,34%zmiana mdm 0,40% -0,14% -0,24%akcje % 37,67% 36,40% 35,48%akcje PLN 101 568 388 892 97 736 494 999 95 412 845 281zmiana rdr 27,89% 25,30% 26,43%zmiana mdm 3,92% 2,44% 0,72%obligacje skarbowe % 45,0% 45,3% 45,7%obligacje skarbowe PLN 121 304 860 148 121 764 507 087 122 829 686 355zmiana rdr 0,87% 0,20% 2,86%zmiana mdm -0,38% -0,87% 1,85%obligacje korporacyjne % 3,81% 3,74% 3,78%obligacje korporacyjne PLN 10 266 190 795 10 053 735 489 10 174 355 702zmiana rdr 40,07% 41,13% 44,97%zmiana mdm 2,11% -1,19% -3,52%środki pieniężne OFE % 5,78% 6,68% 7,38%środki pieniężne OFE PLN 15 588 858 984 17 925 648 659 19 847 436 597zmiana rdr 17,94% 69,32% 41,65%zmiana mdm -13,04% -9,68% -11,78%</TAB>STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MARCA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 03.2013 02.2013 01.2013

Aegon OFE % 36,71% 36,15% 37,06% PLN 4 231 399 624 4 150 978 006 4 268 954 068zmiana mdm 1,94% -2,76% 3,33%Amplico PTE % 38,56% 35,22% 35,07% PLN 8 279 225 482 7 534 485 714 7 482 750 254zmiana mdm 9,88% 0,69% -0,18%AXA OFE % 34,72% 34,12% 33,87% PLN 5 871 374 267 5 735 291 982 5 704 466 947zmiana mdm 2,37% 0,54% 2,52%Aviva PTE % 36,67% 37,51% 36,11% PLN 22 271 183 279 22 695 808 316 21 886 874 704zmiana mdm -1,87% 3,70% 8,77%Allianz PTE % 36,26% 36,62% 36,05% PLN 2 986 987 065 3 000 062 670 2 948 180 124zmiana mdm -0,44% 1,76% 1,89%Generali OFE % 37,09% 34,40% 35,20% PLN 5 026 167 863 4 650 921 557 4 782 864 502zmiana mdm 8,07% -2,76% 0,35%ING OFE % 37,84% 35,02% 33,11% PLN 24 362 003 663 22 404 369 427 21 211 106 185zmiana mdm 8,74% 5,63% -9,41%Nordea OFE % 39,32% 36,88% 36,38% PLN 4 736 913 897 4 427 758 479 4 373 540 441zmiana mdm 6,98% 1,24% 2,31%Pekao OFE % 43,20% 41,99% 40,56% PLN 1 745 589 537 1 692 064 960 1 638 710 343zmiana mdm 3,16% 3,26% 3,89%PKO BP Bankowy OFE % 37,46% 37,09% 36,63% PLN 3 539 584 882 3 495 568 009 3 455 882 082zmiana mdm 1,26% 1,15% 6,37%Pocztylion OFE % 39,58% 37,77% 31,69% PLN 2 017 560 705 1 915 002 937 1 608 534 104zmiana mdm 5,36% 19,05% -9,62%Polsat OFE % 36,99% 37,61% 37,66% PLN 879 463 745 893 303 553 895 959 795zmiana mdm -1,55% -0,30% 3,76%PZU Złota Jesień OFE % 39,23% 38,07% 38,10% PLN 14 205 821 766 13 765 648 367 13 800 997 788zmiana mdm 3,20% -0,26% 3,65%Warta OFE % 39,29% 38,31% 37,69% PLN 1 415 113 118 1 375 231 023 1 354 023 945zmiana mdm 2,90% 1,57% 5,81%

</TAB>STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MARCA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 03.2013 02.2013 01.2013

Aegon OFE % 48,86% 47,36% 47,93% PLN 5 632 247 750 5 438 183 080 5 521 073 083zmiana mdm 3,57% -1,50% -6,21%Amplico PTE % 44,08% 43,38% 44,47% PLN 9 464 425 810 9 280 124 652 9 488 391 896zmiana mdm 1,99% -2,19% -7,69%AXA OFE % 46,40% 48,14% 47,77% PLN 7 846 537 038 8 091 938 922 8 045 538 414zmiana mdm -3,03% 0,58% -5,12%Aviva PTE % 44,65% 44,25% 43,05% PLN 27 117 762 023 26 773 914 103 26 093 324 730zmiana mdm 1,28% 2,61% -2,80%Allianz PTE % 48,92% 48,71% 49,19% PLN 4 029 972 280 3 990 525 742 4 022 773 378zmiana mdm 0,99% -0,80% -1,05%Generali OFE % 50,36% 48,90% 50,07% PLN 6 824 422 043 6 611 339 073 6 803 353 001zmiana mdm 3,22% -2,82% 1,80%ING OFE % 45,74% 47,66% 48,02% PLN 29 448 151 362 30 490 926 524 30 762 830 534zmiana mdm -3,42% -0,88% 23,75%Nordea OFE % 40,96% 42,73% 42,93% PLN 4 934 486 095 5 130 100 862 5 160 970 070zmiana mdm -3,81% -0,60% -4,83%Pekao OFE % 48,34% 48,11% 48,65% PLN 1 953 282 366 1 938 681 715 1 965 563 564zmiana mdm 0,75% -1,37% -5,71%PKO BP Bankowy OFE % 51,28% 50,38% 51,59% PLN 4 845 432 802 4 748 091 569 4 867 293 383zmiana mdm 2,05% -2,45% -4,68%Pocztylion OFE % 48,00% 45,82% 59,62% PLN 2 446 763 866 2 323 151 564 3 026 216 576zmiana mdm 5,32% -23,23% 17,38%Polsat OFE % 54,35% 55,55% 54,66% PLN 1 292 210 179 1 319 410 060 1 300 402 612zmiana mdm -2,06% 1,46% -2,04%PZU Złota Jesień OFE % 37,95% 38,39% 38,51% PLN 13 742 312 924 13 881 356 469 13 949 512 462zmiana mdm -1,00% -0,49% -7,42%Warta OFE % 47,95% 48,66% 50,73% PLN 1 726 853 610 1 746 762 750 1 822 442 652zmiana mdm -1,14% -4,15% -4,61%</TAB>(PAP)

pr/