Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w lutym o 2,44 proc. mdm do 97,7 mld zł - wyliczenia PAP

06-03-2013 08:00
06.03. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w lutym 2013 roku o 2,44 proc., do 97,736 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 0,87 proc., do 121,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z lutym 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 25,30 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w lutym 36,40 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 41,99 proc.), a najmniejsze AXA OFE (34,12 proc.).

W lutym 2013 roku indeks WIG 20 stracił 1,6 proc., indeks WIG zniżkował w skali miesiąca o 1,2 proc., mWIG40 zyskał 0,4 proc., a sWIG80 spadł o 1,7 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec lutego 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 0,87 proc., rok do roku zwiększył się o 0,20 proc., do 121,8 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w styczniu 45,30 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (55,55 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (38,39 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w lutym 0,34 proc. To drugi z rzędu ujemny miesięczny wynik indeksu.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na lutego 2013 roku spadła miesiąc do miesiąca o 1,19 proc., rok do roku zwiększył się o 41,13 proc., do 10,05 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz PTE (6,32 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,74 proc.

Na koniec lutego 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 9,68 proc., do 17,93 mld zł. Najwięcej gotówki miał w styczniu ING OFE (5,22 mld zł), najmniej Warta PTE (71,1 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w lutym 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,14 proc., a rok do roku wzrosły o 14,37 proc., do 268,5 mld zł.

W lutym 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 854 mln zł.

-------------------

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec lutego 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

-------------------

STRUKTURA AKTYWÓW OFE NA KONIEC LUTEGO 2013 ROKU ŁĄCZNIE

<TAB>Fundusze łącznie 02.2013 01.2013 12.2012

aktywa netto OFE łącznie PLN 268 533 194 248 268 905 145 466 269 561 305 398zmiana rdr 14,37% 15,34% 19,96%zmiana mdm -0,14% -0,24% 3,03%akcje % 36,40% 35,48% 35,14%akcje PLN 97 736 494 999 95 412 845 281 94 728 528 961zmiana rdr 25,30% 26,43% 38,67%zmiana mdm 2,44% 0,72% 9,07%obligacje skarbowe % 45,3% 45,7% 44,7%obligacje skarbowe PLN 121 764 507 087 122 829 686 355 120 596 033 485zmiana rdr 0,20% 2,86% 2,45%zmiana mdm -0,87% 1,85% -0,55%obligacje korporacyjne % 3,74% 3,78% 3,91%obligacje korporacyjne PLN 10 053 735 489 10 174 355 702 10 545 243 044zmiana rdr 41,13% 44,97% 53,30%zmiana mdm -1,19% -3,52% 5,96%środki pieniężne OFE % 6,68% 7,38% 8,35%środki pieniężne OFE PLN 17 925 648 659 19 847 436 597 22 497 549 680zmiana rdr 69,32% 41,65%zmiana mdm -9,68% -11,78% 3,63%</TAB>STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU

<TAB>

Fundusz

02.201301.201312.2012

Aegon OFE%36,15%37,06%35,61%

PLN4 150 978 0064 268 954 0684 131 271 588zmiana mdm

-2,76%3,33%8,03%Amplico PTE%35,22%35,07%35,14%

PLN7 534 485 7147 482 750 2547 496 475 518zmiana mdm

0,69%-0,18%8,86%AXA OFE%34,12%33,87%32,90%

PLN5 735 291 9825 704 466 9475 564 248 173zmiana mdm

0,54%2,52%7,89%Aviva PTE%37,51%36,11%33,04%

PLN22 695 808 31621 886 874 70420 121 830 124zmiana mdm

3,70%8,77%5,68%Allianz PTE%36,62%36,05%35,20%

PLN3 000 062 6702 948 180 1242 893 504 701zmiana mdm

1,76%1,89%10,83%Generali OFE%34,40%35,20%35,23%

PLN4 650 921 5574 782 864 5024 766 292 134zmiana mdm

-2,76%0,35%6,07%ING OFE%35,02%33,11%36,49%

PLN22 404 369 42721 211 106 18523 415 526 308zmiana mdm

5,63%-9,41%8,62%Nordea OFE%36,88%36,38%35,48%

PLN4 427 758 4794 373 540 4414 274 735 654zmiana mdm

1,24%2,31%9,41%Pekao OFE%41,99%40,56%38,97%

PLN1 692 064 9601 638 710 3431 577 336 617zmiana mdm

3,26%3,89%10,96%PKO BP Bankowy OFE%37,09%36,63%34,39%

PLN3 495 568 0093 455 882 0823 248 837 389zmiana mdm

1,15%6,37%9,15%Pocztylion OFE%37,77%31,69%34,95%

PLN1 915 002 9371 608 534 1041 779 647 611zmiana mdm

19,05%-9,62%7,46%Polsat OFE%37,61%37,66%36,44%

PLN893 303 553895 959 795863 527 287zmiana mdm

-0,30%3,76%10,33%PZU Złota Jesień OFE%38,07%38,10%36,70%

PLN13 765 648 36713 800 997 78813 315 623 732zmiana mdm

-0,26%3,65%6,17%Warta OFE%38,31%37,69%35,48%

PLN1 375 231 0231 354 023 9451 279 672 127zmiana mdm

1,57%5,81%8,04%

</TAB>STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC LUTEGO 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 02.2013 01.2013 12.2012 11.2012

Aegon OFE % 47,36% 47,93% 50,74% 51,67% PLN 5 438 183 080 5 521 073 083 5 886 568 952 5 804 776 370zmiana mdm -1,50% -6,21% 1,41% 8,58%Amplico PTE % 43,38% 44,47% 48,18% 48,82% PLN 9 280 124 652 9 488 391 896 10 278 320 730 10 132 386 403zmiana mdm -2,19% -7,69% 1,44% 6,46%AXA OFE % 48,14% 47,77% 50,14% 51,00% PLN 8 091 938 922 8 045 538 414 8 479 981 866 8 370 866 978zmiana mdm 0,58% -5,12% 1,30% 1,37%Aviva PTE % 44,25% 43,05% 44,08% 42,94% PLN 26 773 914 103 26 093 324 730 26 845 347 211 25 398 966 090zmiana mdm 2,61% -2,80% 5,69% -3,55%Allianz PTE % 48,71% 49,19% 49,34% 51,18% PLN 3 990 525 742 4 022 773 378 4 065 405 425 4 096 297 049zmiana mdm -0,80% -1,05% -0,75% 5,17%Generali OFE % 48,90% 50,07% 49,40% 52,24% PLN 6 611 339 073 6 803 353 001 6 683 361 664 6 863 849 004zmiana mdm -2,82% 1,80% -2,63% 7,55%ING OFE % 47,66% 48,02% 38,74% 43,20% PLN 30 490 926 524 30 762 830 534 24 859 344 729 26 876 728 183zmiana mdm -0,88% 23,75% -7,51% 6,20%Nordea OFE % 42,73% 42,93% 45,01% 46,86% PLN 5 130 100 862 5 160 970 070 5 422 938 325 5 471 607 303zmiana mdm -0,60% -4,83% -0,89% 2,46%Pekao OFE % 48,11% 48,65% 51,50% 52,32% PLN 1 938 681 715 1 965 563 564 2 084 496 684 2 048 974 858zmiana mdm -1,37% -5,71% 1,73% 3,80%PKO BP Bankowy OFE % 50,38% 51,59% 54,05% 53,89% PLN 4 748 091 569 4 867 293 383 5 106 125 643 4 941 485 164zmiana mdm -2,45% -4,68% 3,33% 4,38%Pocztylion OFE % 45,82% 59,62% 50,63% 50,43% PLN 2 323 151 564 3 026 216 576 2 578 070 345 2 492 959 906zmiana mdm -23,23% 17,38% 3,41% 4,77%Polsat OFE % 55,55% 54,66% 56,02% 58,59% PLN 1 319 410 060 1 300 402 612 1 327 519 171 1 344 834 701zmiana mdm 1,46% -2,04% -1,29% 2,06%PZU Złota Jesień OFE % 38,39% 38,51% 41,53% 44,13% PLN 13 881 356 469 13 949 512 462 15 068 061 405 15 554 983 165zmiana mdm -0,49% -7,42% -3,13% 3,54%Warta OFE % 48,66% 50,73% 52,97% 53,09% PLN 1 746 762 750 1 822 442 652 1 910 491 335 1 861 592 990zmiana mdm -4,15% -4,61% 2,63% 2,05%

</TAB>(PAP)

pr/