TMS Brokers zwiększa zasięg / Odstąpienie od transakcji

03-03-2014 12:17

 

OŚWIADCZENIE

Dążąc do wzmocnienia pozycji rynkowej, DM TMS Brokers zadecydował o nabyciu udziałów w Protrader. Po naruszeniu zapisów zabezpieczających umowę, TMS Brokers wykorzystał prawo jednostronnego odstąpienia od transakcji. W wyniku skutecznego odstąpienia od nabycia udziałów w Protrader, TMS Brokers nigdy nie był i nie jest udziałowcem, oraz nie ma prawnej możliwości kontrolowania i regulowania zobowiązań spółki Protrader.

Zarząd TMS Brokers