TMS Brokers zawiadamia o zawarciu transakcji poza rynkiem regulowanym

08-05-2015 15:42
Zgodnie z art. 74 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 73), Dom Maklerski TMS Brokers S.A. zawiadamia o zawarciu transakcji nabycia lub zbycia poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu, na własny lub cudzy rachunek, następujących akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
TMS Brokers zawiadamia o zawarciu transakcji poza rynkiem regulowanym

Poniżej przekazujemy szczegóły zawartej transakcji:

  1. Data transakcji: 8 maja 2015 r.
  2. Czas transakcji: godz. 15:41
  3. ISIN: PLCRWTR00022
  4. Ilość: 12,138,439 akcji
  5. Cena za akcję: 3,10 PLN
  6. Waluta: PLN
  7. Miejsce realizacji: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.