Stopy proc. powinny zostać na obecnym poziomie przynajmniej do końca '13 - komunikat RPP (opis)

04-09-2013 16:08
04.09. Warszawa (PAP) - Stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku - ocenia Rada Polityki Pieniężnej w środowym komunikacie po wrześniowym posiedzeniu.

"Biorąc pod uwagę niską presję inflacyjną i umiarkowaną skalę oczekiwanego ożywienia Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca br., co będzie wspierać powrót inflacji do celu w średnim okresie" - napisano w komunikacie.

"W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona" - dodano.

"Dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz o sprzedaży detalicznej w lipcu sygnalizują możliwość stopniowej poprawykoniunktury na początku III kw." - napisano w komunikacie.

RPP ocenia, że dynamika PKB w II kwartale 2013 r. nieznacznie przyspieszyła, ale pozostała "znacząco niższa" od tempa wzrostu potencjalnego.

W ocenie RPP kurs złotego był relatywnie stabilny w porównaniu do kursów walut wielu gospodarek wschodzących.

"Na rynkach finansowych sygnały dotyczące możliwości zmniejszenia skali ekspansji monetarnej przez Rezerwę Federalną przyczyniały się do utrzymania podwyższonej zmienności i odpływu kapitału z wielu gospodarek wschodzących oraz deprecjacji kursów ich walut. Kurs złotego pozostał jednak relatywnie stabilny" - napisano w komunikacie.

Rada poinformowała, że przyjęła założenia polityki pieniężnej na rok 2014.(PAP)

jba/ fdu/ asa/