Stopa bezrobocia w VIII wyniosła 13,0 proc. vs 13,1 proc. w VII - GUS

24-09-2013 10:00
24.09. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13,0 proc. wobec 13,1 proc. w lipcu - podał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia wyniosła 2.083,2 tys. osób. (PAP)

kba/ osz/