Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. vs 14,3 proc. w marcu - MPiPS (opis)

09-05-2013 12:48
09.05. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. wobec 14,3 proc. w marcu - podał w czwartkowym komunikacie resort pracy.

Liczba bezrobotnych wyniosła 2.258,6 tys. osób i spadła wobec marca o 55,8 tys., czyli o 2,4 proc.

Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej wyniosła w kwietniu 84,5 tys. i jest to wobec marca spadek o 4,4 tys., czyli o 5,0 proc.

"Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku bezrobocia przyczynił się przede wszystkim spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych. Wzrosła liczba wyłączeń z ewidencji zarówno z tytułu podjęcia pracy, jak i niepotwierdzenia gotowości do pracy. Zjawisko wzrostu wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy było spowodowane zintensyfikowaniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Wpływ na spadek bezrobocia mogło mieć także podejmowanie zatrudnienia sezonowego w turystyce. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, przyczyniła się do spadku bezrobocia" - napisano w komentarzu.

Z danych resortu pracy wynika, że w kwietniu, liczba miejsc pracy była o 9,9 tys. wyższa, a pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,6 tys. wolnych miejsc pracy.(PAP)

nik/ map/ ana/