Stopa bezrobocia w III wyniosła 14,3 proc. vs 14,4 proc. w II - GUS

23-04-2013 10:00
23.04. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 14,3 proc. wobec 14,4 proc. w lutym - podał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca wyniosła 2.314,5 tys. osób. (PAP)

nik/ osz/