Stopa bezrobocia w II wyniosła 14,4 proc. vs 14,2 proc. w I - GUS

22-03-2013 10:01
22.03. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,4 proc. wobec 14,2 proc. w styczniu - podał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego wyniosła 2.336,7 tys. osób. (PAP)

nik/ osz/