Stopa bezrobocia w I wyniosła 14,2 proc. wobec 13,4 proc. w XII - MPiPS.

08-02-2013 10:08
08.02. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w styczniu 2013 r. wyniosła 14,2 proc. wobec 13,4 proc. w grudniu 2012 r. - podał w komunikacie resort pracy.

"Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2012 roku) wyniosła w końcu stycznia 2013 roku 14,2 proc. i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego" - napisano w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2013 roku wyniosła 2.296 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o 159,2 tys. osób (o 7,5 proc.).

"Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 63,3 tys. i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 27,6 tys. (tj. o 77,2 proc.)" - napisano. (PAP)

nik/ osz/