Średnia zapadalność długu krajowego do '17 to 4,2-4,4 roku; całego długu 5,3-5,5 roku - MF

01-10-2013 13:23
01.10. Warszawa (PAP) - Średnia zapadalność rynkowego długu krajowego Skarbu Państwa, w horyzoncie do 2017 roku, będzie się utrzymywała w przedziale około 4,2-4,4 roku wobec około 4,4 na koniec 2013 roku, a całego długu SP będzie się mieścić w przedziale ok. 5,3-5,5 roku - wynika ze "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017".

Zgodnie z dokumentem ryzyko stopy procentowej pozostawać będzie, w zależności od przyjętej struktury finansowania ATR rynkowego długu krajowego będzie się utrzymywało w przedziale ok. 3,2-3,4 roku wobec 3,3 na koniec 2013 roku, a długu ogółem ok. 4,2-4,3 roku. Duration rynkowego długu krajowego będzie się utrzymywało w przedziale ok. 2,7-3,0 roku wobec ok. 3,0 na koniec 2013 roku, a długu ogółem w przedziale ok. 3,5-3,7 roku.

Strategia zakłada także, że średni udział długu w walutach obcych wyniesie ok. 35 proc., przy czym możliwe są odchylenia od scenariusza bazowego, związane z elastycznym podejściem do finansowania zagranicznego i wahaniami kursu złotego.

Poniżej tabela ze średnią zapadalnością oraz duration długu SP:

<TAB> 2013 2014 2015 2016 2017Dług krajowy SP

Zapadalność 4,42 4,16-4,42 4,15-4,52 4,16-4,64 4,18-4,80Duration 2,96 2,72-3,02 2,69-3,08 2,68-3,12 2,68-3,15

Dług SP ogółem

Zapadalność 5,37 5,32-5,49 5,32-5,55 5,32-5,63 5,33-5,73Duration 3,59 3,52-3,71 3,50-3,75 3,49-3,78 3,49-3,80</TAB>(PAP)

bg/ jtt/