Spadają środki firm na inwestycje - MG

29-03-2013 08:49
29.03. Warszawa (PAP) - Przedsiębiorstwa mają środki na inwestycje, jednak ilość tych środków zmniejsza się. Na koniec 2012 roku przekraczały one 170 mld zł - ocenia Ministerstwo Gospodarki w materiale dotyczącym nakładów inwestycyjnych firm.

"Potencjalne możliwości samofinansowania inwestycji przez przedsiębiorców są w dalszym ciągu duże, choć nieco mniejsze niż przed rokiem. Zmniejszenie możliwości samofinansowania spowodowane jest pogarszającą się sytuacją finansową przedsiębiorstw wynikającą z jednej strony ze zmniejszenia zysku netto, a z drugiej ze zmniejszenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorców" - napisano w raporcie.

"Spadkowi nadwyżki inwestycyjnej wygenerowanej w 2012 roku (o 5,7 proc.) towarzyszył równoczesny spadek nakładów inwestycyjnych (o 1,1 proc.). W rezultacie potencjalne możliwości samofinansowania inwestycji obniżyły się. Przed rokiem nadwyżką inwestycyjną można było sfinansować nakłady 1,9-krotnie wyższe od poniesionych faktycznie, podczas gdy w roku bieżącym wyższe 1,8-krotnie. Spadek nadwyżki inwestycyjnej wynika z pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw znajdującej wyraz w obniżce zysku netto o 13 proc." - dodano.

"Niezależnie od zaprezentowanego wyżej rachunku, w dyspozycji przedsiębiorców pozostają w dalszym ciągu znaczne, choć zmniejszające się, na skutek pogarszającej się kondycji finansowej, środki pieniężne (inwestycje krótkoterminowe). Na koniec 2012 roku środki te przekraczały 170 mld zł i były o ponad 10 proc. niższe niż rok wcześniej. Środki te umożliwiłyby sfinansowanie w 2012 roku 1,7-krotnie wyższych nakładów od poniesionych faktycznie" - napisano. (PAP)

map/ asa/