Skrót wiadomości - wtorek, 7 maja

08-05-2013 06:00
08.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok zakłada, że wzrost PKB wyniesie 2,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,4 proc. - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w kwietniu 2013 roku o 1.404,4 mln euro do 83.530,2 mln euro - podał we wtorek Narodowy Bank Polski.

Kondycja polskiej gospodarki na tle niektórych krajów europejskich pozostaje dobra, choć należy wskazać na istotne wyzwania w zakresie deficytu i długu publicznego - ocenia Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma w bankach komercyjnych linie kredytowe na 4 mld zł, obecnie jednak z nich nie korzysta. Do kredytowania FUS w bankach dojść może ewentualnie w IV kwartale - poinformował PAP Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Baltic Dry Index we wtorek, 7 maja 2013 r. wyniósł 889 pkt. wobec 868 pkt. w poniedziałek 29 kwietnia, co oznacza wzrost o 2,42 proc.

Globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w ubiegłym tygodniu był stabilny, podobnie jak wskaźnik apetytu na ryzyko dla strefy euro (EURAI).

Produkcja przemysłowa we Francji spadła w marcu 2013 r. o 0,9 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 0,8 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Produkcja przemysłowa Węgier wzrosła w marcu 2013 r. o 0,4 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych, po korekcie - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie we wstępnych wyliczeniach.

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w marcu 2013 r. o 2,2 proc. mdm, a rdr spadły o 0,4 proc. - podało niemieckie Ministerstwo Gospodarki w komunikacie.

W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP spadł w maju do 45,1 pkt. wobec 46,2 pkt. przed miesiącem - opublikowały Investors Business Daily oraz TechnoMetrica Institute of Policy and Politics.

BUDŻET, DŁUG

Wielkość zobowiązań Skarbu Państwa denominowana w PLN wynosi na 2013 rok 46,6 mld - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów zaoferuje w czwartek, 9 maja obligacje PS0718 łącznie za 3,5-5,5 mld zł - podał resort we wtorkowym komunikacie.

Cofnięcie blisko 80 mln euro funduszy rolnych UE dla Polski jest rezultatem wdrażania pomocy dla gospodarstw niskotowarowych w latach 2004-2006 - wynika z wtorkowego oświadczenia rzecznika Komisji Europejskiej ds. rolnictwa Rogera Waite'a.

Negocjacje między rządami państw UE a Parlamentem Europejskim w sprawie nowego wieloletniego budżetu Unii rozpoczną się 13 maja - poinformowała Irlandia, sprawująca obecnie przewodnictwo w UE.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 2.347,82 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,66 proc. i wyniósł 18.499,10 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 3.921,32 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,86 proc. i wyniósł 8.181,78 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,55 proc., do 6.557,30 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,2 proc. i wyniósł 2.235,57 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 3,6 proc. i wyniósł 14.180,24 pkt. To pierwsze zamknięcie Nikkei 225 powyżej 14.000 pkt od czerwca 2008 r.

SPÓŁKI

Newma Hildings wezwała do sprzedaży 5.915.088 akcji Mispolu, stanowiących 33,07 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po 2,23 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.

Komisja Nadzoru Finansowego podejrzewa, że w dniach 19-30 kwietnia miała miejsce manipulacja kursem Boryszewa, poprzez tzw. transakcje cross. KNF pracuje w tej sprawie nad zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - podała Komisja w komunikacie.

GPW podejmując decyzję o korekcie indeksu WIG 20 nie będzie brać pod uwagę transakcji na akcjach Boryszewa, które KNF określił jako możliwą manipulację w obrocie - poinformowała GPW w komunikacie.

Lotos miał w I kw. 2013 roku 147,4 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 35,3 mln zł zysku konsensusu. Rok wcześniej miał 597,1 mln zł zysku.

Segment produkcji i handlu Lotosu wykazał w I kw. 2013 roku 49 mln zł straty operacyjnej przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 345,4 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Segment wydobywczy zanotował z kolei zysk operacyjny na poziomie 70,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 134,5 mln zł.

Lotos spodziewa się, że w drugim kwartale 2013 r. koszty remontu rafinerii wyniosą 70-80 mln zł. Tyle samo mają wynieść niezrealizowane przychody wynikające z czasowego braku produkcji - powiedział podczas telekonferencji Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor finansowy Lotosu.

Lotos oczekuje, że marża rafineryjna w drugim kwartale 2013 roku będzie na poziomie zbliżonym do tej z pierwszego kwartału - poinformował podczas telekonferencji Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor finansowy Lotosu.

Lotos spodziewa się, że ugoda na projekcie Yme będzie miała wpływ na wyniki grupy w drugiej połowie tego roku - poinformował podczas telekonferencji Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor finansowy Lotosu.

Zarząd Grupy Lotos przedstawi przed 24 maja rekomendację odnośnie podziału zysku za 2012 r. Z wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że grupa chciałaby w kolejnych latach intensywniej się rozwijać.

Lotos zakłada poprawę wyników w drugim kwartale 2013 roku w ujęciu kwartalnym. Spółka może za dwa miesiące zaprezentować 3-letni program rozwojowy, który ma pozwolić m.in. szybciej zmniejszać zadłużenie - poinformował w TVN CNBC Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu.

Rosyjska rządowa komisja ds. kontroli inwestycji zagranicznych wyraziła zgodę na przejęcie przez Asseco Poland producenta systemów bankowych - spółki R-Style Softlab - wynika z komunikatu komisji do którego dotarła PAP. Zgoda oznacza, że Asseco ma otwartą drogę do finalizacji akwizycji.

Konsorcjum Budimeksu i Heilit+Woerner podpisało kontrakt na dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Dębica (węzeł Dębica Pustynia) za 798 mln zł netto. Budimex w konsorcjum z Ferrovialem podpisał też kontrakt za 582,2 mln zł netto na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - podała spółka.

Comarch podpisał z ARiMR umowę na utrzymanie, modyfikację i ulepszanie systemów aplikacyjnych m.in. OFSA i OFSA-PROW. Spółka będzie utrzymywała systemy agencji przez 36 miesięcy. Wartość zlecenia to 29 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Comarch i ING Insurance International podpisały umowę ramową na świadczenie usług hostingowych i zarządzania dla platformy obsługującej podstawowe systemy ubezpieczeniowe - podał Comarch w komunikacie prasowym.

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w marcu 2013 roku 232.267 sztuk i było o 11,9 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Operator kablowy UPC Polska na koniec pierwszego kwartału 2013 roku miał 1.466.100 klientów, którzy korzystali z 2.654.900 usług, w tym 797.400 usług telewizji cyfrowej, 874.700 internetu i 488.300 telefonii - poinformowała w komunikacie prasowym UPC Polska.

Protektor w 2013 roku chce osiągnąć rentowność netto na poziomie ok. 3,5-5 proc. Spółka jest w trakcie poszukiwania inwestora strategicznego i liczy, że ten proces zostanie zamknięty w IV kw. - poinformował na konferencji Piotr Skrzyński, prezes Protektora.

Nowy projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zakłada nałożenie na banki opłaty na fundusz uporządkowanej likwidacji. Podobnie jak w przypadku opłat na dwa wcześniej znane fundusze, maksymalna wysokość nowej stawki ma wynieść do 0,2 proc. aktywów ważonych ryzykiem.

Czeski koncern energetyczny CEZ w pierwszym kwartale 2013 roku zanotował wzrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 17,8 mld CZK z 14,8 mld CZK w analogicznym okresie 2012 roku - podała spółka w prezentacji wynikowej.

Immofinanz, spółka z branży nieruchomości, która we wtorek zadebiutowała na rynku głównym GPW, chce rozwijać w Polsce sieć regionalnych parków handlowych Stop.Shop. Spółka ma już działki pod trzy nowe obiekty tego typu. Negocjuje zakup 5-6 kolejnych - poinformował na konferencji prezes Eduard Zehetner.

Fortum czeka z inwestycjami w Polsce na stabilne otoczenie prawne. Nie zamierza wycofać się z polskiego rynku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki.

Francuski bank Societe Generale przewiduje likwidację w ciągu trzech najbliższych lat ponad tysiąca miejsc pracy we Francji i w oddziałach zagranicznych. 550 zwolnień ma przypaść na paryską siedzibę grupy.

WALUTY

Pozostawienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na niezmienionym poziomie może przejściowo umocnić złotego do 4,12-4,13 za euro. Jednak w najbliższych dniach bardziej prawdopodobne jest, przy stabilnej sytuacji na rynkach globalnych, oscylowanie kursu euro-złoty w okolicy 4,15.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1767, a kurs złotego do euro na 4,1550 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3107 USD i 129,98 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na VI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 105,10-105,12 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają z powodu oczekiwanego wzrostu zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 95,31 USD, po spadku o 85 centów.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną i są najwyższe od 3 tygodni. To skutek spekulacji, że popyt na metale w Chinach poprawi się - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.374,00 USD za tonę, po wzroście o 1,4 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7270,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Giełdowe indeksy notują we wtorek lekkie wzrosty, przy niewielkich obrotach. Mimo, że WIG 20 pokonał opór na poziomie 2.330 pkt., to analitycy nie spodziewają się jednak przełomu. Kwestia OFE wciąż będzie powstrzymywać inwestorów przed śmielszymi działaniami.

W marcu 2013 r. eksport wyniósł 12,5 mld euro, co oznacza spadek o 2,1 proc. rdr i wzrost o 3,2 proc. mdm - szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Ekonomiści spodziewają się, że RPP w maju nie zmieni stóp procentowych, ale sygnalizują wzrastające prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp - wynika z raportów analitycznych banków.

RPP do stycznia przyszłego roku obniży stopy procentowe o dalsze 175 pb - prognozuje Bank of America/Merrill Lynch. Poprzednio bank prognozował, że stopy zostaną obniżone o kolejne 75 pb. Bank obniżył również prognozę wzrostu PKB w 2013 r. do 0,9 proc. wobec 1,4 proc. prognozowanych poprzednio.

PKO TFI oczekuje, że w drugiej połowie roku zmienność na giełdach będzie większa niż w pierwszej, ale na koniec roku indeksy będą na poziomach zbliżonych do obecnych. Z rynków wschodzących stawia na Polskę i Rosję, zaleca kupno obligacji korporacyjnych i stopniowe odejście od obligacji skarbowych.

W 2013 r. PKB wzrośnie o 1,2 proc., zaś w 2014 r. dynamika przyspieszy do 2,5 proc. - prognozuje w kwartalnym raporcie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2013 r. średnioroczna inflacja obniży się do 1,9 proc., a stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie 14,1 proc.

Zdaniem analityków DI BRE dla rynków akcji kluczowe będą majowe publikacje wskaźników PMI w Europie. Jeśli ich odczyty będą pozytywne, akcje mogą okazać się atrakcyjniejsze od innych klas aktywów - oceniają w majowym raporcie miesięcznym analitycy DI BRE.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wejście do strefy euro wciąż pozostaje długoterminowym, strategicznym celem Polski - ocenia Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP. Jej zdaniem należy jednak obserwować, co dzieje się w strefie euro i jaki będzie jej ostateczny kształt.

W poniedziałek, 6 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.872,55 mln zł wobec 29.869,33 mln zł w czwartek - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 76,80 punktów bazowych, wobec 77,88 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

Z pewnością można ocenić, że tegoroczna zima była korzystna dla upraw sadowniczych - powiedział w rozmowie z PAP prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych Eberhard Makosz.

W maju rząd będzie gotowy do przedstawienia informacji o wynikach przeglądu systemu emerytalnego - zapowiedział premier Donald Tusk. Raport ws. działania OFE przygotowuje resort pracy. Premier podkreślił, że nie popędza ministerstwa, bo raport nie może stwarzać dwuznaczności.

Od początku realizacji programu gwarancji kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego skorzystało z nich ok. 1200 przedsiębiorstw - poinformował premier Donald Tusk. Jak dodał, wartość samych gwarancji wynosi 300 mln zł, a wartość kredytów ok. pól miliarda zł.

Omówienie priorytetów strategii energetycznej Polski było głównym tematem wtorkowego posiedzenia rządowego zespołu ds. realizacji polityki energetycznej. Szef MSW przedstawił na nim również wnioski z raportu dotyczącego podpisania memorandum ws. Jamału II.

Zmiany prowadzące do opodatkowania dochodów przenoszonych do zagranicznych spółek mogą wejść w życie w 2014 r. - poinformował we wtorek wiceminister finansów Maciej Grabowski. Dodał, że zmiany nie obejmą firm, które za granicą prowadzą realną działalność.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Niedociągnięcia związane z wypłatą funduszy rolnych UE dotyczą lat 2004-2006; minister rolnictwa Stanisław Kalemba nie jest odpowiedzialny za nałożenie kary na Polskę za źle wykorzystane środki - oświadczył we wtorek premier Donald Tusk. Powołał się na komunikat KE w tej sprawie.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) - poinformowało CIR. Zdaniem rządu Fundusz ma zostać zlikwidowany ze względu na niewielkie zainteresowanie samorządów wsparciem z FRIK.

Rząd przyjął ze wtorek projekt zmiany przepisów dot. m.in. prowadzenia rejestru infrastruktury kolejowej i wydawania certyfikatów podmiotom odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów. Zmiany mają dostosować polskie prawo do przepisów europejskich.

Rząd przyjął we wtorek informację nt. uzgodnionych zobowiązań offsetowych w ramach umowy z fińską firmą Patria Land Services Oy - dostawcą transportera opancerzonego AMV (Rosomak) dla wojska - podało CIR.

Premier Donald Tusk uważa, że nie naruszył przepisów, potwierdzając na konferencji prasowej informację o odwołaniu przez radę nadzorczą PGNiG dwóch członków zarządu, jeszcze przed oficjalnym komunikatem spółki. KNF wyjaśnia sprawę.

Polska administracja skarbowa będzie mogła skuteczniej wymieniać się informacjami podatkowymi z fiskusem z innych krajów UE - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Nowym szefem sejmowej komisji spraw wewnętrznych zostanie jej obecny wiceszef Marek Wójcik (PO), zastąpi ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego. Z kolei Paweł Olszewski (PO) zajmie miejsce Biernackiego w speckomisji - poinformował PAP szef klubu PO Rafał Grupiński.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł we wtorek, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami nie są kosztem podatkowym. Po raz kolejny NSA uznał, że w tej sprawie nie jest konieczna uchwała, a każdą sprawę należy rozstrzygać zależnie od stanu faktycznego.

Rzecznik dyscyplinarny palestry wystąpił do odpowiednich władz warszawskiej adwokatury o wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego wobec mec. Rafała Rogalskiego - dowiedziała się we wtorek PAP. Według Naczelnej Rady Adwokackiej rzecznik dyscyplinarny NRA mec. Ewa Krasowska podejrzewa, że mec. Rogalski udzielając wywiadu "Rzeczpospolitej", w którym odnosił się do czasu, gdy był pełnomocnikiem Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie ws. katastrofy smoleńskiej, mógł naruszyć "zasady tajemnicy adwokackiej, a ta powinna obowiązywać wszystkich adwokatów bez względu na barwy i sympatie polityczne".

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że przygotowania do objazdu Polski są w toku. Tłumacząc opóźnienie w tej kwestii, powiedział, że ostatnie tygodnie przyniosły sporo zdarzeń, które "trochę dewastowały" jego kalendarz.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Europosłowie komisji ds. środowiska PE zagłosowali we wtorek za ograniczaniem emisji CO2 przez lekkie samochody dostawcze do poziomu 147 g/km do 2020 roku. Obecnie jest to średnio 203 g/km. Chodzi o samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapalił zielone światło na wypłatę kolejnej transzy pomocy dla Bośni i Hercegowiny w wysokości 39 mln euro. Zarząd funduszu stwierdził, że Sarajewo utrzymuje swoje finanse na ścieżce konsolidacji fiskalnej.

Setki nauczycieli z całej Słowacji demonstrowały we wtorek w centrum Bratysławy żądając 10-procentowej podwyżki płac i corocznego zwiększania dofinansowania szkolnictwa o 200 mln euro, czyli o 0, 3 proc. PKB.

Bronisław Komorowski rozpoczął we wtorek dwudniową wizytę państwową we Francji. Prezydent, któremu towarzyszy żona Anna, spotka się m.in. z prezydentem Francois Hollande'em oraz weźmie udział w obchodach 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

Hiszpański sąd oddalił we wtorek zarzuty wobec księżniczki Cristiny, córki króla Juana Carlosa; sąd niższej instancji oskarżył ją o współpracę z mężem, księciem Palmy de Mallorca, któremu zarzuca się zdefraudowanie milionów euro z funduszy publicznych.

Polska jest w sporze z Komisją Europejską w sprawie cofnięcia blisko 80 mln euro unijnych funduszy rolnych i będzie bronić tych środków przed sądem europejskim - uważa komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski.

Przełom w rozmowach o budżecie UE na lata 2014-2020 zwiastuje, że osiągalne staje się polityczne uzgodnienie budżetu pod patronatem prezydencji irlandzkiej - ocenił komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski. Irlandia sprawuje prezydencję do końca czerwca.

Wojskowe skrzydło Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) potwierdziło we wtorek, że wycofywanie powstańczych oddziałów z Turcji rozpocznie się w środę, tak jak wcześniej zapowiedziano - poinformowała prokurdyjska agencja Firat News.

W związku z żądaniami krajów UE przeprowadzenia dalszych cięć w administracji unijnej, we wtorek strajkuje około 90 proc. z około 3 tys. pracowników Rady UE - poinformował PAP szef jednego ze związków zawodowych tej instytucji Guenther Lorenz.

Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy budowlanej na przedmieściach stolicy Bangladeszu Dhaki z 24 kwietnia po dwóch tygodniach wzrósł do 705 - podała we wtorek policja. Ocalali z katastrofy domagają się odszkodowań i wyższych płac. We wtorek robotnicy wyciągnęli kolejne ciała z gruzów nielegalnie wzniesionego budynku, w którym mieściło się pięć fabryk odzieży.(PAP)

amp/ asa/ ana/