Skrót wiadomości - wtorek, 27 sierpnia, 17.00

27-08-2013 17:00
27.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny w imporcie w przemyśle w czerwcu 2013 roku spadły o 1,5 proc. rdr, a w eksporcie spadek cen wyniósł 1,1 proc. - podał w publikacji GUS.

Ceny w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosły w czerwcu tego roku ogółem rdr o 3,6 proc. po wzroście o 3,4 proc. w maju - podał w publikacji GUS.

Po danych o handlu zagranicznym w I półroczu, resort gospodarki podtrzymuje wcześniejszą prognozę wzrostu eksportu w 2013 roku o 3 proc. do 147,8 mld euro. Według analityków MG, import w tym roku spadnie o 1,5 proc. do 151,7 mld euro, co sprawi, że deficyt wyniesie 3,9 mld euro.

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych po II kwartale 2013 r. wzrosła wobec I kwartału o 2,4 proc. do 328,674 mld zł - wynika z raportu AMRON-SARFiN i Związku Banków Polskich.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) w sierpniu 2013 r. wzrósł o 0,1 punktu w stosunku do lipca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w sierpniu 2013 roku w stosunku do ostatniego lipcowego pomiaru o 6,4 pkt. do poziomu 17,7 pkt. - poinformował Związek Banków Polskich oraz TNS Polska.

Przedstawiciele banków ankietowani przez TNS Polska i Związek Banków Polskich przewidują, że inflacja na koniec 2013 roku wyniesie 2,27 proc. rdr - poinformował TNS Polska w sierpniowym komunikacie.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos zanotował w sierpniu nieznaczny wzrost o 0,83 pkt. mdm - podał we wtorek Ipsos.

Baltic Dry Index we wtorek, 27 sierpnia 2013 r. wyniósł 1.169 pkt. wobec 1.115 pkt. w poniedziałek, 19 sierpnia, co oznacza wzrost o 4,8 proc.

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie maj-lipiec 2013 r. wyniosła średnio 10,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Bank centralny na Węgrzech obniżył we wtorek stopy procentowe o 20 pkt. bazowych - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wzrósł w sierpniu 2013 r. do 107,5 pkt. ze 106,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podała firma Ifo w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto Rosji wzrośnie w III kw. 2013 r. o 1,9 proc. rdr, a w IV kw. przyspieszy do 2,2 proc. - ocenił we wtorek Andriej Klepacz, wiceminister rozwoju gospodarczego Rosji.

Indeks cen domów S&P/CaseShiller wzrósł w czerwcu o 12,07 proc. rdr i wyniósł 159,54 punktów.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w sierpniu i wyniósł plus 14 pkt., wobec minus 11 pkt. zanotowanych miesiąc wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w sierpniu 2013 roku do 81,5 pkt. z 81,0 pkt. w poprzednim miesiącu po korekcie - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board.

BUDŻET, DŁUG

Na koniec II kwartału 2013 było 1.790,28 tys. aktywnych płatników składek wobec 1.555,16 tys. na koniec I kwartału 2013 roku i wobec 1.749,53 tys. na koniec II kwartału 2012 roku - wynika z danych ZUS.

Resort finansów planuje przeprowadzić we wrześniu jedną aukcję obligacji i jeden przetarg zamiany - poinformował wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,3 proc. i wyniósł 2.103,57 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,7 proc. i wyniósł 13.542,37 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto grupy PZU w II kwartale 2013 roku spadł do 837,3 mln zł z 894,6 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się o 7 proc. lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 782,2 mln zł.

PZU ocenia, że ma około 4 mld zł nadwyżkowego kapitału - poinformował Andrzej Klesyk, prezes PZU.

PZU w nowej polityce zarządzania kapitałem na lata 2013-2015 podtrzymuje plan przeznaczania co roku od 50 proc. do 100 proc. zysku na dywidendę - poinformował Andrzej Klesyk, prezes PZU.

PZU planuje emisję długu podporządkowanego w wysokości do 3 mld zł do połowy 2014 roku. Spółka planuje emisję długu o okresie zapadalności co najmniej 10 lat w co najmniej dwóch transzach, nie wyklucza różnych walut - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej Andrzej Klesyk, prezes PZU.

PZU spodziewa się, że w całym 2013 roku jego składka przypisana brutto wzrośnie o około 2 proc. - poinformował PAP Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU.

PZU ocenia, że w 2013 roku powtarzalne koszty administracyjne spadną o nie więcej niż 10 proc. - poinformował Andrzej Klesyk, prezes PZU.

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2013 roku 143,9 mln zł - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 168,3 mln zł.

Grupa Enea zamierza wydać w tym roku na inwestycje 2,38 mld zł - podała spółka w raporcie.

Realizacja bloku w Kozienicach przebiega zgodnie z harmonogramem i termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. Enea szacuje, że blok będzie rentowny przy cenie energii na poziomie 190-200 zł/MWh - poinformowali na konferencji przedstawiciele Enei.

Enea spodziewa się spadku cen węgla na rynku spot w przyszłym roku, co może spowodować presję na renegocjację kontraktów - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes Enei Krzysztof Zamasz.

Po tym jak konsorcjum, które ma rozbudować Elektrownię Opole podpisało z zamawiającym, przy udziale PKO BP oraz Alstom Power, list intencyjny, którego celem jest określenie warunków przystąpienia firmy Alstom Power do realizacji projektu, Polimex nie przewiduje zmiany swojego udziału w konsorcjum - podała spółka w komunikacie prasowym.

Wyniki Emperii w trzecim kwartale mogą być słabe, gdyż będą obciążone kosztami uruchomienia własnej logistyki. Sprzedaż porównywalna w sieci Stokrotka rośnie - poinformował we wtorek prezes Emperii Dariusz Kalinowski.

Emperia podtrzymuje plan otwarcia w tym roku 15 supermarketów Stokrotka i 30 sklepów w roku przyszłym - poinformował we wtorek prezes Emperii Dariusz Kalinowski. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęć, wyhamowała proces sprzedaży nieruchomości.

Zetkama podniosła prognozę zysku na 2013 rok i obecnie spodziewa się, że zysk netto grupy wyniesie 28,68 mln zł, a nie 23,45 mln zł, jak prognozowała wcześniej. Zarząd spółki ocenia, że zarówno obecny portfel zamówień, jak i dobra sytuacja na rynku wskazują, że najbliższe miesiące będą dobre.

Duon zdecydował się na podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2013 r. Grupa spodziewa się 8,5 mln zł zysku netto, 13 mln zł zysku operacyjnego oraz 362,7 mln zł przychodów - poinformowała spółka w komunikacie.

CD Projekt przygotowuje się do premiery gry Wiedźmin 3, która jest planowana na 2014 rok i negocjuje kolejne umowy dystrybucyjne. Na przyszły rok została przełożona premiera gry planszowej osadzonej w świecie Wiedźmina. Firma przedstawiła wyniki za pierwsze półrocze tego roku. Istotnie wpłynęła na nie działalność internetowego serwisu GOG.com, sprzedającego gry w postaci cyfrowej, który dobrze rokuje również na kolejne okresy.

Obecny portfel zamówień Asseco Central Europe ma wartość 113,6 mln euro i jest 1 proc. wyższy rdr. Grupa liczy, że uda jej się poprawić wyniki w 2013 r. - poinformował na konferencji prezes Asseco CE Jozef Klein.

Asseco Poland nie wyklucza uruchomienia programu skupu akcji własnych - wynika z wypowiedzi prezesa spółki Adama Górala.

Asseco Poland prawie na pewno wejdzie na rynek etiopski, gdzie kończy audyt dwóch spółek. Informatyczna grupa jest też zainteresowana wejściem do Nigerii i Angoli - poinformował prezes Asseco Adam Góral.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wyraził wstępne zainteresowanie wejściem do R-Style Softlab, której większościowym akcjonariuszem jest Asseco Poland - poinformował na konferencji prezes Asseco Adam Góral.

R-Style Softlab, która od III kw. jest konsolidowana przez Asseco Poland, spodziewa się w 2013 r. około 5 mln USD zysku netto i 35,6 mln USD przychodów - poinformował na konferencji prezes spółki Andrey Galkovskyi.

Plast-Box zdecydował się zwiększyć tegoroczny CAPEX z planowanych 5-6 mln zł do ok. 10 mln zł - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. Firma jest w trakcie przygotowywania strategii na lata 2014-2016. Ma ona być gotowa do końca sierpnia.

Grupa Armatura spodziewa się, że w tym roku osiągnie zakładane wcześniej 18 mln zł EBITDA bez zdarzeń jednorazowych. W 2014 r. EBITDA ma wynieść ok. 25 mln zł, a w 2015 r. ponad 30 mln zł. Do 2015 r. wycena Armatury powinna wzrosnąć do 3 zł za akcję - poinformował Konrad Hernik, prezes spółki.

Betacom chce wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 2012/13 0,70 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zleceń Erbudu na koniec czerwca utrzymywał się na stabilnym poziomie, ok. 1,5 mld zł, z czego do realizacji w bieżącym roku zaplanowanych jest ok. 667 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs akcji spółki PIK, detalicznego dystrybutora podręczników szkolnych na Dolnym Śląsku, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 20 proc. do 3 zł.

CI Games potwierdziło zamiar emisji obligacji o wartości ponad 20 mln zł. Gotówka z emisji ma być wsparciem przy finalizacji kolejnych dużych premier gier z portfolio CI Games w 2014 r. - podała spółka w komunikacie z konferencji prasowej.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny notowanej na NewConnect spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa - podała e-Kancelaria w komunikacie. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie na rynek regulowany GPW akcji serii B, C oraz D.

Pekaes spodziewa się, że druga połowa roku będzie dla spółki lepsza od pierwszej, dzięki nowym usługom i poprawie rentowności, a większy wzrost ma przynieść pierwsza połowa 2014 roku. Spółka nadal analizuje cele akwizycyjne, myśli też o aliansach strategicznych - poinformował PAP prezes Maciej Bachman.

WALUTY

Kurs EUR/PLN powinien w najbliższych dniach utrzymać się w przedziale 4,23-4,28. Inwestorzy będą patrzyli na rynki bazowe oraz sytuację w Syrii, której zaostrzenie wywołało we wtorek deprecjację złotego. Na FI korelacja z rynkami bazowymi będzie się utrzymywać - oceniają dilerzy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1849 a kurs złotego do euro na 4,2473 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3338 USD i 130,07 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Resort finansów jest zadowolony ze stabilności kursu złotego, która świadczy o stabilności fundamentów polskiej gospodarki i pozytywnych ocenach inwestorów zagranicznych - poinformował wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 111,20-111,22 USD za baryłkę.

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku drożeje z powodu sytuacji w Syrii - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 106,59 USD, po zwyżce o 67 centów.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po danych makro z USA - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.309,00 USD za tonę, po zniżce notowań o 0,7 proc.

OPINIE, PROGNOZY

We wtorek warszawska giełda, podobnie jak zachodnie parkiety notuje wyraźne spadki. Zdaniem analityków jest ryzyko, że korekta będzie pogłębiona, a najbliższy poziom wsparcia to 2.300 pkt.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W poniedziałek, 26 sierpnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 28.664,25 mln zł wobec 29.813,97 mln zł w piątek - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 89,40 pb, wobec 89,50 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Dotychczasowy poseł PO John Godson poinformował we wtorek, że opuszcza klub Platformy, zapowiedział też rezygnację z członkostwa w tej partii.

Decyzja w sprawie ewentualnych kar dla Jarosława Gowina i Jacka Żalka zapadnie w tym tygodniu - zapowiedział we wtorek szef klubu PO Rafał Grupiński. Poseł PO Andrzej Biernat poinformował, że prawdopodobnie w piątek złoży wniosek o wyrzucenie Gowina z partii. Wniosek o karę miał też dotyczyć posła Johna Godsona, jednak ten we wtorek po południu ogłosił, że odchodzi z klubu i partii PO.

Sejmowa komisja finansów pozytywnie zaopiniowała cztery poprawki Senatu doprecyzowujące nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Ma ona umożliwić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z fiskusem z innych krajów UE.

Sejmowa komisja finansów poparła we wtorek senacką poprawkę do nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej, wprowadzającej korzystne dla podatników przepisy dotyczące przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Poprawka ta doprecyzowuje przepisy.

Zwiększenie efektywności monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych - to główne założenie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, który we wtorek sejmowa komisja zdrowia skierowała do prac w podkomisji.

Producenci wina, cydru, miodu pitnego czy perry będą mogli zlecić jego rozlew innemu przedsiębiorcy - zakłada projekt noweli ustawy o wyrobie i rozlewie win, którą we wtorek przyjął rząd. Teraz wino musi być rozlewane w gospodarstwie, w którym jest wytwarzane.

Sejmowe komisje poparły we wtorek dwie poprawki, które do noweli przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich zaproponował Senat. Jedna z nich dotyczy zażalenia na odmowę przyznania dla nieletniego obrońcy z urzędu.

Jednoznaczna definicja zbiórki publicznej obejmująca tylko dary finansowe lub rzeczowe pozyskiwane w miejscach publicznych i zgłoszenie w internecie zamiast pozwolenia wydawanego przez urzędników - to najważniejsze zapisy projektu nowej ustawy, którą we wtorek przyjął rząd.

Marek Michalak, który w lipcu został po raz drugi wybrany na stanowisko rzecznika praw dziecka, złożył we wtorek ślubowanie przed Sejmem. Od tego momentu może już formalnie rozpocząć kolejną pięcioletnią kadencję.

Nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski złożył we wtorek przysięgę przed Sejmem; tym samym rozpoczyna się jego 6-letnia kadencja na urzędzie szefa Izby. NIK to strażnik publicznych pieniędzy, chcę by był efektywny - zadeklarował Kwiatkowski.

79 proc. badanych deklaruje, że zagłosowałoby na polityka, który żyje z partnerem/partnerką bez ślubu, a 55 proc. na polityka-homoseksualistę. Czynnikami dyskredytującymi polityka w oczach większości są np. współpraca z SB, kłamstwo i alkoholizm - wynika z sondażu CBOS.

Warszawski sąd rejonowy umorzył we wtorek z powodu przedawnienia sprawę b. wiceszefa MSW gen. Władysława Ciastonia i b. dyrektora z MSW gen. Józefa Sasina. Postanowienie sądu jest nieprawomocne, oskarżyciele zapowiadają zażalenie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Przedstawiciele Zachodu powiedzieli opozycji syryjskiej, że w najbliższych dniach należy oczekiwać uderzenia w Syrii - podały we wtorek źródła po spotkaniu obu stron w Stambule. Armia USA jest gotowa do działania - powiedział minister obrony USA Chuck Hagel.

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron odwołał parlament z wakacji w związku z sytuacją w Syrii. Rzecznik rządu poinformował we wtorek, że nadzwyczajne posiedzenie Izby Gmin wyznaczono na czwartek.

Rosyjski samolot wylądował we wtorek w syryjskiej Latakii, przywożąc pomoc humanitarną. Ma on ewakuować obywateli Rosji - poinformowało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Syria będzie bronić się wszystkimi możliwymi środkami w przypadku ataku ze strony Zachodu. Posiadamy środki obrony, które zaskoczą świat - oświadczył we wtorek szef syryjskiej dyplomacji. Kolejny wyjazd inspektorów ONZ ds. broni chemicznej przełożono na środę.

Internet w Chinach padł w niedzielę ofiarą największego jak dotąd ataku hakerskiego, co wywołało poważne zakłócenia w dostępie do stron internetowych, których serwery znajdują się w tym kraju - podała we wtorek AFP, powołując się na ośrodek rządowy CNNIC.

Rumunia jest anomalią gospodarczą - pisze we wtorek rumuński dziennik ekonomiczny "Ziarul Financiar". Demontaż przemysłu w kraju po upadku komunizmu w 1989 roku i obecny kryzys doprowadziły do tego, że w Rumunii jest więcej emerytów niż osób zatrudnionych.

16-letnia Pakistanka Malala Yousafzai walcząca o prawa dzieci do edukacji, która przeżyła atak talibów w październiku 2012 r., została laureatką Międzynarodowej Nagrody Pokojowej Dzieci - ogłosiła we wtorek holenderska fundacja KidsRights przyznająca nagrodę.(PAP)

amp/ jtt/