Skrót wiadomości - wtorek, 19 marca, 17.00

19-03-2013 17:01
19.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkcja przemysłowa w lutym spadła o 2,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,8 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w lutym rdr o 2,4 proc., a mdm spadła o 1,0 proc.

Produkcja przemysłowa w lutym 2013 roku wzrosła w 17 działach gospodarki na 34 klasyfikowane przez GUS - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Ceny produkcji przemysłowej w lutym spadły o 0,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W budownictwie produkcja w lutym 2013 roku spadła we wszystkich działach - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Ministerstwo Finansów obserwuje pogorszenie części wskaźników krótkookresowych, jednak wskaźniki wyprzedzające koniunktury sugerują poprawę sytuacji gospodarczej w krótkim okresie.

Rozbudowa Elektrowni Opole jest jedną z największych inwestycji w energetyce konwencjonalnej i służy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski - uważa minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Z jego słów wynika, że nie ma planów wycofania się z tej inwestycji, na co liczyła część giełdowych inwestorów.

Ministerstwo Finansów jest zdeterminowane, żeby płatnikiem emerytur z otwartych funduszy emerytalnych był ZUS. Propozycją wyjściową do dyskusji ma być stopniowe przenoszenie środków z OFE do ZUS na 10 lat przed rozpoczęciem wypłaty świadczeń - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu 2013 roku w stosunku do ostatniego lutowego pomiaru do 18,4 pkt. z 13,7 pkt. głównie dzięki wyższemu wskaźnikowi prognoz na rynku kredytów złotowych. Pengab może wyhamować tendencję spadkową - poinformował Związek Banków Polskich oraz TNS Polska.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w marcu do -30,2 pkt., co oznacza spadek mdm o 3,6 pkt. - wynika z badania Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeństwa, wzrósł w marcu o 0,6 pkt. do 92,6 pkt. - podało we wtorek w komunikacie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

W najbliższych miesiącach utrzyma się redukcja zatrudnienia, przy umiarkowanym wzroście wynagrodzeń. Dalszy spadek inflacji, potwierdzony w danych o inflacji bazowej, będzie podnosił dynamikę wynagrodzeń w ujęciu realnym - uważa Maciej Reluga, członek Rady Gospodarczej przy premierze.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w marcu 2013 roku w stosunku do ostatniego lutowego pomiaru do 18,4 pkt. z 13,7 pkt. - poinformował Związek Banków Polskich oraz TNS Polska.

Wskaźnik koniunktury w krajowym transporcie ciężarowym w IV kwartale 2012 roku spadł do -29,8 pkt. z -24,8 pkt. w III kwartale - wynika z przesłanego PAP raportu Instytutu Transportu Samochodowego. W transporcie międzynarodowym wskaźnik obniżył się do -23,8 pkt. wobec -19,4 pkt. kwartał wcześniej.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazało się w marcu 2013 r. lepsze niż oczekiwali ekonomiści - wynika z danych Instytutu ZEW. Wtorkowy raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wzrósł do 48,5 pkt. z 48,2 pkt. miesiąc wcześniej.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA wzrosła w lutym o 0,8 proc., do 917 tys. w ujęciu rocznym, z 910 tys. w styczniu, po korekcie - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Nie ma potrzeby wprowadzania podatku od depozytów w innych krajach strefy euro tak jak jest to planowane na Cyprze - zapewniał we wtorek szef eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. "To jest całkowicie wykluczone" - podkreślił w holenderskim parlamencie.

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw UE wstępnie porozumieli się we wtorek w sprawie utworzenia wspólnego nadzoru bankowego - poinformowała irlandzka prezydencja Unii.

BUDŻET, DŁUG

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 89,50 punktów bazowych, wobec 86,28 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

Hiszpania sprzedała bony, 3- i 9-miesięczne, o łącznej wartości 4 mld euro. Target wynosił 4 mld euro - poinformował Bank Hiszpanii.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,03 proc. i wyniósł 12.468,23 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,8 proc. i wyniósł 2.257,43 pkt.

SPÓŁKI

Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej Polimex Mostostal, nie zawierający sprzedaży przypadającej na konsorcjantów, wynosi 11,3 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych - poinformowała spółka w komentarzu do wyników rocznych.

Polimex Mostostal miał w IV kwartale 2012 roku 760,2 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP na poziomie 75,4 mln zł straty.

Polimex-Mostostal szacuje, że potrzebuje jeszcze około dwóch lat, aby wrócić do rentowności na poziomie operacyjnym. W I kw. 2013 r. spodziewane są ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Spółka finalizuje rozmowy ws. sprzedaży ocynkowni w Dębicy i Częstochowie.

Trwa końcowy etap prac nad prospektem emisyjnym Exalo Drilling. W ciągu kilkunastu dni podjęte zostaną decyzje odnośnie struktury oferty spółki - powiedziała dziennikarzom Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG.

Zysk netto grupy PGNiG, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w IV kw. 2012 roku 2.183,2 mln zł i był niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 2.402 mln zł - wynika z wyliczeń PAP.

Zysk netto grupy PGNiG, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w IV kw. 2012 roku 2.183,2 mln zł i był niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 2.402 mln zł - wynika z wyliczeń PAP. W IV kw. 2012 roku marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła 32 proc., a w całym roku 2 proc.

PGNiG wyda w tym roku na poszukiwania gazu łupkowego 500-600 mln zł - poinformował we wtorek Sławomir Hinc, wiceprezes spółki. Jeszcze w marcu PGNiG zamierza przedstawić rekomendację w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

PGNiG dostrzega przesłanki do zanotowania w tym roku wyniku w okolicy zero plus w segmencie obrót i magazynowanie. Będzie to zależało od kształtowania się kursów walut - poinformował na konferencji Radosław Dudziński, wiceprezes spółki.

PKN Orlen podpisał z konsorcjum Orlen Projekt i Fisia Babcock Environment GmbH umowę na wykonanie instalacji odsiarczania spalin w płockiej elektrociepłowni. Wartość inwestycji to ok. 410 mln zł - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym.

CEDC zmieniła proponowany plan reorganizacji i wycofała ofertę wymiany nowych akcji zwykłych spółki w zamian za niewykupione niepodporządkowane obligacje z terminem wykupu w 2013 r. - podała CEDC w komunikacie.

Zysk netto grupy AmRest, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 48 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Analitycy spodziewali się tymczasem 25,3 mln zł zysku netto.

Grupa AmRest podtrzymuje, że w tym roku otworzy ponad 100 restauracji, CAPEX ma wynieść ponad 400 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym we wtorek.

CEZ podpisał umowę sprzedaży elektrowni Chvaletice spółce Litvínovská uhelná za kwotę 4,12 mld CZK. - podał CEZ we wtorkowym komunikacie.

ZWZ Macrologic zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 4,72 mln zł z zysku netto za 2012 rok, który wyniósł 5,28 mln zł. Daje to 2,5 zł na jedną akcję spółki - podał Macrologic w komunikacie.

Platinum Properties Group, notowana na rynku NewConnect spółka deweloperska, sprzedała w ofercie publicznej 21.512.751 akcji serii E, z czego w transzy detalicznej sprzedano 3.512.751 akcji, a w transzy dużych inwestorów 18.000.000 akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki Amica zarekomenduje wypłatę 25 mln zł dywidendy z zysku za 2012 r. - poinformował na konferencji prezes spółki Jacek Rutkowski.

Amica zamierza wydać w tym roku na inwestycje 40-50 mln zł, nie wyklucza akwizycji - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Amica chce wypłacić 25 mln zł dywidendy z zysku za 2012 rok.

ABC Data analizuje możliwość realizacji projektu automatyki magazynowej m.in. ze względu na plan świadczenia usługi logistycznej. Analizy potrwają jeszcze kilka miesięcy, a potencjalna wartość projektu to kilka milionów złotych - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

Zarząd Energoinstalu rekomenduje wypłatę akcjonariuszom 0,30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk EBITDA Polkomtelu w 2012 roku spadł do 2,79 mld zł z 2,83 mld zł rok wcześniej. Przychody telekomu zmalały w ubiegłym roku do 7,1 mld zł z 7,3 mld zł w 2011 roku - podała spółka w prezentacji do konferencji.

Polkomtel rozmawia z bankami o refinansowaniu długu. Pod uwagę brane są różne możliwości i różne kwoty - poinformował na konferencji Wojciech Pytel, członek zarządu spółki.

Prezes katowickiej spółki Węglokoks Jerzy Podsiadło ocenił we wtorek, że tegoroczny termin debiutu tej firmy na warszawskiej giełdzie jest wciąż realny, choć po stronie właścicielskiej nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w tej sprawie.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołanie PGE GiEK o. Elektrociepłownia Rzeszów i zmienił decyzję URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych spółce za 2009 rok - podała PGE w komunikacie. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 45 mln zł.

PCC Rokita chce kontynuować cykliczność emisji obligacji w ramach programu emisji, który zakłada pozyskanie do 200 mln zł. Firma zamierza utrzymać dynamikę wyników finansowych w 2013 roku, planuje też systematycznie zwiększać rentowność poprzez rozwój produktów specjalistycznych.

WALUTY

Kurs EUR/PLN pozostał we wtorek stabilny. Dane GUS o produkcji przemysłowej nie miały większego wpływu na wycenę złotego. Najbliższe dni mogą skierować kwotowania polskiej waluty w bardziej zdecydowanym kierunku w stronę 4,10 lub 4,20 za euro. Czynniki zewnętrzne wskazują na osłabienie złotego.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2055, a kurs złotego do euro na 4,1465 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2944 USD i 123,49 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Maksymalna cena arkusza blachy gorącowalcowanej spadła o 7,9 proc. w ujęciu rok do roku, a cena maksymalna pręta żebrowanego spadła o 3,6 proc. rdr - wynika z analiz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną, bo słabnie napięcie związane z podatkiem bankowym na Cyprze - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,77 USD, po wzroście o 3 centy.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 109,40-109,42 USD za baryłkę.

OPINIE, PROGNOZY

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie, przy niskich obrotach przebiega pod znakiem spadków indeksów, nastrojom nie pomogły lepsze od oczekiwanych dane makro. Rynek czeka na wyniki głosowania nad podatkiem od depozytów na Cyprze.

Wzrost PKB w I kw. 2013 r. będzie niższy w porównaniu z IV kw. 2012 r. - oceniają analitycy banków ING i JP Morgan w komentarzu do wtorkowych danych GUS o produkcji przemysłowej w lutym.

Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w lutym 2013 roku o ok. 0-1 proc. rdr, a w ujęciu mdm spadła o ok. 3,5 proc. - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu.

82 proc. ankietowanych bankowców spodziewa się stabilizacji stóp proc. w kwietniu - wynika z badania przeprowadzonego przez TNS na zlecenie ZBP.

Przedstawiciele banków ankietowani przez Pentor i Związek Banków Polskich przewidują, że inflacja na koniec 2013 roku wyniesie 2,76 proc. rdr - poinformował TNS Polska w komunikacie.

W drugiej połowie 2013 roku można spodziewać się lekkiego ożywienia gospodarczego - napisano w raporcie Nordea Economic Outlook. Analitycy nie spodziewają się kolejnych cięć stóp procentowych przez RPP. Możliwe jest umocnienie złotego w drugiej połowie 2013 r.

Wyniki PGNiG za IV kw. 2012 roku nie przyniosły większych zaskoczeń. Z jednej strony spółka zaksięgowała większą niż oczekiwał rynek kwotę z tytułu umowy z Gazpromem, 3 mld zł, z drugiej jednak zawiązała blisko 390 mln zł rezerw w segmencie upstreamu. W efekcie te dwa czynniki się zniosły - oceniają analitycy. Ich zdaniem wyniki nie powinny istotnie wpłynąć na kurs.

Polimex-Mostostal zaraportował w IV kwartale 2012 r. stratę znacznie wyższą od konsensusu. Zdaniem analityków spółka rozpoznała tym samym wszystkie nierentowne kontrakty w portfolio i w kolejnych kwartałach nie będzie tak negatywnie zaskakiwać rynku.

W oczekiwaniu na osłabienie jena i niską rentowność japońskich obligacji w kierunku rynków wschodzących może odpłynąć od 700 mld do 1 bln USD - napisali w raporcie analitycy HSBC ds. rynku dłużnych papierów wartościowych. Według nich część kapitału może trafić do Polski.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w lutym 2013 roku w Polsce wyniosła 24.165 sztuk, tj. wzrosła o 0,9 proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA.

Polska nie wykorzystuje środków przyznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w ramach elastycznej linii kredytowej (FCL) - wynika z cotygodniowego raportu MFW na temat jego działalności finansowej.

Amerykańska spółka Halliburton podpisała z firmą San Leon Energy memorandum w sprawie współpracy na trzech polskich koncesjach łupkowych. W konsekwencji Halliburton może nabyć prawa do 25 proc. gazu łupkowego wydobywanego na tym terenie.

Ze strategii polskich producentów węgla kamiennego wynika, że w 2015 r. krajowe wydobycie tego surowca wyniesie 82,7 mln ton - wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki. Oznaczałoby to wzrost wydobycia w stosunku do obecnego poziomu.

W poniedziałek, 18 marca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 33.690,53 mln zł wobec 32.543,57 mln zł w piątek - podał NBP. W depozycie znajdowało się 1,3 mln zł.

Umowa spółki z partnerem, wybranym do wspólnej z Kompanią Węglową budowy elektrowni węglowej na Śląsku, powinna zostać podpisana w czerwcu tego roku - poinformowała we wtorek prezes Kompanii Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Eksport polskiego węgla może być w 2013 roku nawet o połowę wyższy niż w 2012 r. - wynika z deklaracji producentów i sprzedawców węgla, uczestniczących we wtorek w katowickiej konferencji "Coaltrans Poland".

Ze strategii polskich producentów węgla kamiennego wynika, że w 2015 r. krajowe wydobycie tego surowca wyniesie 82,7 mln ton - wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki. Oznaczałoby to wzrost wydobycia w stosunku do obecnego poziomu.

Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości elektronicznej pod koniec 2012 roku wyniosła 11,4 mln, czyli była 12,1 proc. wyższa niż rok wcześniej - wynika z raportu Związku Banków Polskich.

Na dwa dni przed spotkaniem przywódców Rosji z szefem KE Jose Manuelem Barroso źródła zbliżone do Komisji wskazują, że rosyjski gazociąg South Stream nie jest projektem priorytetowym dla UE. Może to zmniejszać szanse na jego wyjątkowe potraktowanie w UE.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Ponad 135 milionów złotych wypłaciły w 2012 r. podatnikom organy podatkowe i celne na skutek uchylenia błędnych decyzji podatkowych i celnych - poinformował wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz w odpowiedzi na poselską interpelację.

Wszczęto śledztwo w sprawie najścia grupy zamaskowanych osób na wykład Magdaleny Środy na Uniwersytecie Warszawskim. "Będziemy próbować ustalić ich tożsamość" - mówi prokurator.

Dwie osoby zginęły, a 28 zostało rannych w wypadku autobusu, do jakiego doszło we wtorek rano na drodze krajowej nr 1 koło Włocławka. Autobusem podróżowała grupa kibiców Lechii Gdańsk.

Podwyższenie od 2014 r. zasiłku pielęgnacyjnego ze 153 do 200 zł oraz jego coroczna waloryzacja - to główne założenia projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, który we wtorek zaprezentowali posłowie SLD. Projektem zajmuje się sejmowa podkomisja.

Radny sejmiku woj. śląskiego Andrzej Marszałek (SLD) został uznany przez katowicki sąd okręgowy za kłamcę lustracyjnego. Zataił on swą współpracę ze Zwiadem Wojsk Ochrony Pogranicza - poinformował we wtorek katowicki oddział IPN.

Prawie połowa (48 proc.) Polaków chciałaby, aby nowy papież wprowadził pewne zmiany w nauczaniu Kościoła. Ponad jedna trzecia (37 proc.) opowiada się za utrzymaniem w tym względzie status quo, a 15 proc. nie ma na ten temat zdania - wynika z sondażu CBOS

Barbara K., zwana "śląską Alexis" nie popełniła przestępstw przy okazji pośredniczenia w załatwianiu publicznych dotacji - uznał we wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach. Utrzymał w mocy uniewinniający wyrok sądu rejonowego w tej sprawie.

Gdyńska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające, w którym przyjrzy się działalności Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" z Gdyni. Media informowały, że tylko znikoma część pieniędzy wpłacanych dla Fundacji na głodne dzieci wydawana jest zgodnie z przeznaczeniem.

O trzy miesiące przedłużono trwającą od grudnia kontrolę CBA dotyczącą budowy mostu Marii Skłodowskiej-Curie - poinformował PAP rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński. Biuro prowadzi kontrolę w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Rząd Cypru złożył w parlamencie projekt ustawy o jednorazowym podatku od depozytów, wyłączając z tego podatku depozyty do 20 tys. euro - informuje we wtorek agencja Reuters, która miała okazję zapoznać się z tym dokumentem.

Nie bójmy się dobroci ani wrażliwości, troszczmy się o całe stworzenie i o wszystkich, przede wszystkim najsłabszych - zaapelował papież Franciszek w homilii podczas wtorkowej inauguracji swojego pontyfikatu na placu Świętego Piotra.

Wybrany przez opozycyjną Syryjską Koalicję Narodową tymczasowy premier Ghassan Hitto wykluczył we wtorek dialog z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem.

Władze Egiptu "za dwa miesiące" zaczną racjonować subsydiowane przez państwo chleb i gaz do gotowania - ogłosił we wtorek minister ds. zaopatrzenia i handlu wewnętrznego Basem Uda. Ograniczenie dotowania chleba w 1977 r. wywołało zamieszki.

Dania wycofa z Afganistanu ponad połowę swego 650-osobowego kontyngentu w sierpniu, na rok przed planowanym terminem - poinformowała we wtorek premier Danii Helle Thorning-Schmidt.

Bieżący rok ma szanse stać się historycznym w rozwoju stosunków między Ukrainą a Unią Europejską - powiedział we wtorek podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem w Kijowie były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski

Do co najmniej 56 wzrosła liczba zabitych w serii eksplozji, do których doszło we wtorek w szyickich dzielnicach Bagdadu i okolicach w przeddzień 10. rocznicy amerykańskiej inwazji na Irak. Operacja wojsk USA doprowadziła do obalenia dyktatury Saddama Husajna.

Rosyjski Komitet Śledczy poinformował we wtorek o umorzeniu dochodzenia w sprawie śmierci prawnika Siergieja Magnitskiego z braku znamion przestępstwa. Zaangażowany w walkę z korupcją w Rosji Magnitski zmarł w moskiewskim więzieniu w 2009 r.

Prawie 17 tys. obywateli Litwy podpisało się pod antypolskim apelem ws. obrony litewskiego języka państwowego i integralności terytorialnej kraju, który we wtorek został wręczony prezydent Dalii Grybauskaite i premierowi Algirdasowi Butevicziusowi.

3 600 grup przestępczości zorganizowanej działa obecnie na terenie Unii Europejskiej - wynika ze szczegółowego raportu opublikowanego we wtorek przez Europol. (PAP)

zdz/ jtt/