Skrót wiadomości - wtorek, 16 lipca

17-07-2013 06:00
17.07. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Zdaniem wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego zwiększenie deficytu budżetowego o 16 mld zł, czyli około 1 proc. PKB będzie silnym impulsem stymulacyjnym. Rostowski dodał, że konsolidacja fiskalna będzie prowadzona, ale w dłuższym okresie.

Planowa przez rząd nowelizacja budżetu państwa na 2013 roku i zwiększenie deficytu budżetowego o 16 mld zł, nie niosą ryzyka, że dług publiczny przekroczy drugi próg ostrożnościowy z ustawy o finansach publicznych na poziomie 55 proc. PKB - poinformował PAP Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Jest przestrzeń dla znacznie większych obniżek stóp procentowych w Polsce i należy je dalej obniżać - uważa wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2014 r. pozostanie na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - zdecydował rząd w rozporządzeniu. Według rządowych szacunków oznacza to podwyżkę świadczeń o 2,14 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w czerwcu 0,9 proc. rdr wobec 1,0 proc. rdr w maju - podał we wtorek NBP. W czerwcu w ujęciu rocznym obniżyły się wszystkie miary inflacji bazowej.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w czerwcu w ujęciu rocznym 0,2 proc., wobec 0,5 proc. w maju - podał we wtorek Eurostat.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wyniosło 3.808,63 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 1,4 proc., a mdm wzrosło o 2,9 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Polska na koniec maja posiadała amerykańskie papiery skarbowe warte 32,4 mld USD, wobec 31,4 mld USD na koniec kwietnia - podał Departament Skarbu USA.

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że odporność banków na szoki jest relatywnie wysoka, a ponadto dodatkowo poprawiła się od ostatniego badania - podał NBP w lipcowym raporcie o stabilności systemu finansowego.

Banki powinny kontynuować ostrożną politykę dywidendową, ze względu na oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego i utrzymującą się niepewność dotyczącą przyszłych tendencji gospodarczych - napisano w raporcie NBP o stabilności systemu finansowego.

Niektóre aspekty propozycji zmian w systemie emerytalnym mogą ograniczyć rozwój pewnych segmentów rynków finansowych i przyczynić się do większej zmienności notowań aktywów - wynika z opublikowanego we wtorek przez NBP "Raportu o stabilności systemu finansowego".

W nadchodzących kwartałach można oczekiwać dalszego spadku zyskowności działalności bankowej mierzonej wskaźnikami zwrotu z kapitałów oraz aktywów. Wpływ na to będą miały m.in. spadek marży odsetkowej oraz wzrost ryzyka kredytowego - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

NBP analizuje działanie stawek WIBID i WIBOR i nie wyklucza kolejnych działań mających na celu podniesienie wiarygodności tych instrumentów - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Od listopada 2012 roku do maja 2013 roku krajowy rynek pieniężny funkcjonował bez zakłóceń - wynika z opublikowanego we wtorek raportu NBP o stabilności systemu finansowego - lipiec 2013.

W najbliższych kwartałach można spodziewać się dalszego spadku dynamiki łącznej wartości kredytów - ocenia NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Wygaszanie programów QE spowoduje trwały wzrost rentowności papierów na rynkach rozwiniętych, a w Polsce w skrajnym przypadku może doprowadzić do wyprzedaży na rynku wtórnym przez inwestorów zagranicznych - napisał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w czerwcu w Polsce wyniosła 25.203 sztuki, tj. wzrosła o 8,0 proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA.

Inflacja w strefie euro wyniosła w czerwcu 2013 r., w ujęciu rdr 1,6 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowym wyliczeniu.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazało się w lipcu 2013 r. słabsze niż oczekiwali ekonomiści - wynika z danych Instytutu ZEW. Wtorkowy raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec, spadł do 36,3 pkt. z 38,5 pkt. miesiąc wcześniej.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w czerwcu 2013 r. wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie.

Zagraniczni inwestorzy zmniejszyli w maju posiadane przez siebie amerykańskie aktywa netto o 27,2 mld USD - poinformował Departament Skarbu USA w swoim comiesięcznym raporcie.

Produkcja przemysłowa w USA w czerwcu 2013 r. wzrosła o 0,3 porc. mdm, w maju wskaźnik nie uległ zmianie - podała Rezerwa Federalna (Fed).

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB) wzrósł w lipcu i wyniósł 57 pkt., wobec 51 pkt. miesiąc wcześniej - poinformowała NAHB w komunikacie.

Obliczany przez Economist Intelligence Unit ogólny wskaźnik ryzyka dla Polski w czerwcu 2013 r. wyniósł 38 pkt. wobec 37 pkt. w maju. W czerwcu o 1 pkt wzrosły również miary ryzyka długu i systemu bankowego, a miara ryzyka walutowego wzrosła o 3 pkt. Pozostałe dwie miary ryzyka były stabilne.

BUDŻET, DŁUG

W sierpniu zostanie przedstawiona nowelizacja tegorocznego budżetu. W świetle ubytku w dochodach budżetowych na poziomie 24 mld zł planowane jest zwiększenie deficytu budżetowego o 16 mld zł. Cięcia w resortach mają wynieść ok. 8,5-8,6 mld zł - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 89,00 pb, wobec 91,50 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,6 proc. i wyniósł 14.599,12 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,3 proc. i wyniósł 2.065,72 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu pozostał bez zmian i wyniósł 19.717,40 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,12 proc. i wyniósł 2.303,05 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,45 proc., do 6.556,35 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,71 proc. i wyniósł 3.851,03 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,41 proc. i wyniósł 8.201,05 pkt.

SPÓŁKI

PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego. Jest możliwe, że we wrześniu podpisana będzie umowa nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej - dowi­edziała się PAP od jednego z uczestników.

Tauron zakończył budowę opalanego węglem kamiennym bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 106 MWt w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała - poinformował Tauron w komunikacie prasowym.

Wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis do 12 lipca wyniosła ponad 2,07 mld zł, co pozwoliło firmom uzyskać kredyty w wysokości ok. 3,624 mld zł - poinformował w komunikacie BGK.

Wilbo, spółka z branży rybnej, szacuje, że wypracowała w I półroczu wyniki zbliżone do I kwartału 2013 r., kiedy zanotowała niewielką stratę operacyjną i stratę netto. Po III kwartale firma może wypracować zysk EBIT, a na koniec roku chce pokazać zysk netto. Zyski powinna zaraportować także w 2014 - poinformowała prezes spółki Bożena Serzycka.

Agroton rozważa zmianę warunków emisji obligacji o wartości 50 mln USD zapadających w 2014 roku z powodu braku dostępu do konta w cypryjskim banku i braku wystarczającego cash flow operacyjnego - podał Agroton w komunikacie.

Unipetrol wyłączył z powodu problemów technicznych instalację krakingu parowego w zakładach petrochemicznych w Litvinovie. Konieczne będzie też wyłączenie instalacji polipropylenu - podała spółka w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zaktualizowany program postępowania naprawczego dla BNP Paribas Banku Polska - poinformował bank w komunikacie.

Coca-Cola Company zanotowała w II kw. 2013 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 63 centów - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Amerykański bank Goldman Sachs zanotował w II kw. 2013 r. zysk na akcję w wysokości 3,70 USD - podał Goldman Sachs w raporcie kwartalnym.

Johnson&Johnson zanotował w II kwartale 2013 r., skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,48 USD - poinformowała spółka we wtorek w raporcie kwartalnym.

Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy (Bundeskartellamt) wydał decyzję o dopuszczalności koncentracji polegającej na objęciu przez Action udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Devil GmbH - podał Action w komunikacie prasowym.

Energoaparatura złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu-Mostostalu - podał Polimex w komunikacie. Jednocześnie Polimex poinformował, że powziął od Energoaparatury wiedzę, że zamierza ona niezwłocznie cofnąć złożony wniosek.

GPW wznowi obroty akcjami notowanych na NewConnect spółek Liberty Group oraz Weedo od 17 lipca w związku z opublikowaniem przez nie raportów rocznych - poinformowała giełda w komunikacie.

WALUTY

Zapowiedź nowelizacji budżetu została neutralnie przyjęta przez rynek walutowy i obligacji. Kluczowe dla notowań będzie środowe wystąpienie prezesa Fed Bena Bernanke przed Kongresem. PLN po aprecjacji powinien być kwotowany w przedziale 4,25-4,27/4,30 względem euro - oceniają dilerzy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2735 a kurs złotego do euro na 4,2788 - poinformował NBP.

Realny efektywny kurs złotego (REER) spadł w czerwcu 2013 r. o 1,6 proc., a nominalny spadł o 1,7 proc. - wynika z comiesięcznego zestawienia Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS).

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3118 USD i 130,35 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Stawka referencyjna Polonia spadła we wtorek do 2,50 proc. z 2,52 proc. w poniedziałek - podał NBP.

TOWARY

Maksymalna cena arkusza blachy gorącowalcowanej spadła o 9,6 proc. w ujęciu rok do roku, a cena maksymalna pręta żebrowanego spadła o 3,0 proc. rdr - wynika z analiz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku wahają się blisko najwyższych od 3 dni poziomów - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 106,6 USD, po spadku o 0,26 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 r. na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09.00 108,81-108,83 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie notują wzrosty, ponieważ inwestorzy liczą, że amerykański bank centralny powstrzyma się od wygaszania QE3 w najbliższym czasie, a także w związku z poprawą danych makroekonomicznych z Chin - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME wzrosła o 0,6 USD do poziomu 6.958,00 USD za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Nowelizacja tegorocznego budżetu doda ok. 0,3 pkt. proc. do PKB w porównaniu ze scenariuszem braku nowelizacji - szacuje bank Citi Handlowy. Bank podtrzymuje prognozę dynamiki PKB w 2013 r. na poziomie 1,3 proc. W ocenie banku nowelizacja nie jest dużym zaskoczeniem dla rynków.

Wtorkowa sesja na warszawskim parkiecie upływa pod znakiem umiarkowanych spadków. Inwestorzy czekają już na środowe wystąpienie prezesa Fed Bena Bernanke w Kongresie USA i sygnały na temat przyszłości polityki pieniężnej w USA. Gołebie komentarze szeaf Fed mogą pozwolić na wzorst indeksu WIG 20 w kierunku 2.400 pkt.

Polska, obok m.in. Grecji, Hiszpanii znalazła się w grupie sześciu krajów UE, w których bezrobocie w przyszłym roku będzie rosło - przewiduje we wtorkowym raporcie OECD. Na koniec 2014 r. bez pracy ma być u nas ponad 11 proc. osób.

Rzeczywista stopa bezrobocia, liczona według wskaźnika U2, przeciętnie w I kwartale 2013 r. wyniosła 16,0 proc. wobec 11,3 proc. według wskaźnika BAEL oraz 14,3 proc. według stopy bezrobocia rejestrowanego - ocenił w rozmowie z PAP Adrian Burda z firmy PMR.

W lipcu inflacja wzrośnie do 0,3-0,4 proc. rdr i w kolejnych miesiącach wskaźnik będzie rósł, aby w grudniu wynieść 1,0 proc. - ocenia Jakub Borowski z Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem, poziom stóp procentowych pozostanie bez zmian do marca 2014 r.

Polska, obok m.in. Grecji, Hiszpanii znalazła się w grupie sześciu krajów UE, w których bezrobocie w przyszłym roku będzie rosło - przewiduje we wtorkowym raporcie OECD. Na koniec 2014 r. bez pracy ma być u nas ponad 11 proc. osób wobec 10,1 proc. w 2012 r.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W poniedziałek, 15 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 27.272,02 mln zł wobec 29.632,57 mln zł w piątek - podał NBP.

Ministrowie rolnictwa UE porozumieli się w poniedziałek w sprawie funduszu rybackiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 6,4 mld euro. Ma on być narzędziem zreformowanej polityki rybołówstwa w UE, która ma przeciwdziałać przeławianiu.

Wskaźnik medialności recesji spadł w czerwcu o 26 proc. mdm i osiągnął wartość 282 pkt - wynika z raportu firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Nie zostały w pełni zastosowane właściwe procedury dotyczące ochrony najważniejszych osób w państwie - wynika ze wstępnych ustaleń MSW ws. incydentu z prezydentem Bronisławem Komorowskim na Ukrainie. Według MSW i BOR za wcześnie, by mówić o ewentualnych konsekwencjach personalnych.

Liczę na to, że warszawiacy w swojej przewadze wyrażą wotum zaufania dla prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, odmawiając udziału w referendum ws. jej odwołania - powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że każdego roku na odszkodowania za grunty przejęte dekretem Bieruta ma być przeznaczane do 200 mln zł z państwowego funduszu reprywatyzacyjnego, którego dysponentem jest Minister Skarbu Państwa.

Ustawa o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich zezwala im na ubój rytualny - powiedział PAP konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Podobnego zdania jest prawnik Marcin Olszówka, który pisze doktorat nt. prawa wyznaniowego.

Wtorek to ostatni dzień rozsyłania do 42 tysięcy członków PO tzw. pakietów wyborczych umożliwiających głosowanie na szefa Platformy. Głosować można za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub przez internet. "Będę głosować na siebie" - zapowiedział premier Donald Tusk.

Poseł PO Jerzy Kozdroń został nowym wiceministrem sprawiedliwości - poinformował resort. Na funkcję sekretarza stanu powołał go we wtorek premier Donald Tusk, na wniosek ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego.

Szef klubu radnych PSL w sejmiku woj. podkarpackiego Mariusz Kawa będzie wspólnym kandydatem ludowców i Platformy Obywatelskiej w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 55 na Podkarpaciu. Wybory odbędą się 8 września.

Insp. Jarosław Sawicki jest nowym komendantem zachodniopomorskiej policji. We wtorek w Szczecinie odbyło się przekazanie pod jego kierownictwo zachodniopomorskiego garnizonu. Dotychczas Sawicki był pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Ruch Palikota złożył we wtorek w Sejmie projekt noweli ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Jeden z zapisów obecnej ustawy ogranicza rozwój uzdrowisk - uzasadniał Adam Rybakowicz (RP).

Z 11,1 km tuneli centralnego odcinka II linii metra wydrążono już 7,4 km; wszystkie tunele będą gotowe do października tego roku. Na budowie wykonano już 60 proc. prac - powiedział we wtorek wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz.

Premier Donald Tusk zapewnił we wtorek, że nie rozmawiał z wicepremierem Januszem Piechocińskim o dymisji ministra rolnictwa Stanisława Kalemby w związku z odrzuceniem przez Sejm rządowego projektu o uboju rytualnym. Piechociński też zaprzeczył, by rozmawiał o tym z Tuskiem.

W pracach na projektem ustawy w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym na razie nie przewiduje się wyrównań dla samorządów w związku ze zmniejszeniem wpływów z PIT - poinformowało MAC prezydenta Inowrocławia.

Inspekcja Weterynaryjna poprosiła Komisję Europejską o pomoc w sfinansowaniu badań trzody chlewnej i budowy stacji dezynfekcyjnych na przejściach granicznych z Białorusią w związku z afrykańskim pomorem świń. Choroba, która rozprzestrzenia się w tym kraju, może zagrażać polskim hodowlom.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Były współpracownik amerykańskich służb specjalnych Edward Snowden złożył we wtorek wniosek o tymczasowy azyl w Rosji. Według źródeł w Federalnej Służbie Migracyjnej, cytowanych przez agencję ITAR-TASS, rozpatrzenie tej prośby zajmie do trzech miesięcy.

Izraelskie podmioty z siedzibą na terenach okupowanych przez Izrael nie będą uprawnione do otrzymywania unijnych grantów - wynika z wytycznych Komisji Europejskiej. Wytyczne te skrytykował przedstawiciel izraelskiego rządu.

Ambasador Hiszpanii w Boliwii w imieniu swego kraju przeprosił boliwijskiego prezydenta Evo Moralesa za utrudnienie mu podróży samolotem. Do incydentu doszło najprawdopodobniej przez podejrzenia, że na pokładzie maszyny znajduje się Edward Snowden.

Północnokoreański statek płynący z Kuby do Korei Płn. został zatrzymany przez panamskie służby celne po odkryciu, że na jego pokładzie znajdują się elementy rakiet - poinformował w poniedziałek (czasu miejscowego) prezydent Panamy Ricardo Martinelli.

Korea Północna stoi za cyberatakami przeprowadzonymi na strony internetowe prezydent i premiera Korei Południowej oraz tamtejszych mediów w czerwcu w rocznicę wybuchu wojny koreańskiej - wynika z ustaleń rządowej grupy ekspertów.

Wielka Brytania przekaże syryjskim rebeliantom sprzęt, który ma ich chronić przed działaniem broni chemicznej. Według władz w Londynie, które traktują sprawę priorytetowo, rebelianci będą mogli przetrwać atak z użyciem sarinu, toksycznego środka bojowego.

Za niedopuszczalny uznało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy incydent w Łucku, gdzie w ubiegłą niedzielę podczas uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej rozbito jajko na ramieniu prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

Prezydent Rosji Władimir Putin obserwował we wtorek największe od czasów Związku Radzieckiego manewry wojskowe, w których udział bierze 160 tys. żołnierzy, 5 tys. czołgów, 130 samolotów bojowych i kilkadziesiąt okrętów. Szef państwa przebywał na Sachalinie.

W Grecji we wtorek nie jeżdżą pociągi, a personel w szpitalach ograniczono do minimum z powodu strajku generalnego ogłoszonego przez dwa największe związki zawodowe. Protestują przeciwko rządowym planom zwolnienia tysięcy pracowników sektora publicznego.

Wszyscy więźniowie polityczni w Birmie zostaną uwolnieni do końca bieżącego roku - ogłosił birmański prezydent Thein Sein w poniedziałek wieczorem w trakcie oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii.

Irański prezydent elekt Hasan Rowhani przesłał wiadomość do prezydenta Syrii Baszara el-Asada i libańskiego ugrupowania Hezbollah, zapewniając o swym poparciu dla tych dwóch sojuszników - informuje agencja Associated Press.

Tymczasowy rząd utworzony w Egipcie w następstwie obalenia 3 lipca prezydenta Mohammeda Mursiego został we wtorek po południu zaprzysiężony. Ceremonię transmitowała państwowa telewizja.

Sprzeciw Rosji wspieranej przez Ukrainę sprawił, że sesja Komisji do Spraw Ochrony Żywych Zasobów Morskich (CCAMLR) w niemieckim Bremerhaven zakończyła się we wtorek bez rezultatów - nie ma jednomyślności w sprawie utworzenia dwóch rezerwatów w Antarktyce.

(PAP)

zdz/ jtt/ asa/