Skrót wiadomości - środa, 8 maja, 17.00

08-05-2013 17:02
08.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 3,00 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Decyzje RPP w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny danych pod kątem prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP - wynika z komunikatu po majowym posiedzeniu RPP.

Obniżki stóp procentowych NBP w maju nie należy traktować jako początku nowego cyklu obniżek - poinformował w środę prezes NBP Marek Belka. W jego ocenie, jeśli chodzi o przyszłe decyzje Rady, to możliwe są zarówno obniżki, jak i utrzymywanie stóp na niezmienionym poziomie.

Obniżka stóp procentowych nie powinna spowodować zakłóceń na rynku obligacji, rozumianych jako odwrót inwestorów zagranicznych, natomiast może zmniejszyć "nadmierne" apetyty inwestorów zagranicznych na polskie papiery - ocenił w środę prezes NBP Marek Belka.

Polska gospodarka nie powinna już dalej zwalniać, a wzrost PKB w I kw. 2013 r. był nieco wyższy niż w IV kw. 2013 r. - uważa prezes NBP Marek Belka. Jego zdaniem nie ma ryzyka deflacji, a inflacja po okresie wakacyjnym powinna rosnąć.

Barometr transportowy, obrazujący stosunek frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych, na koniec I kwartału 2013 r. obniżył się o 13 pkt. proc. względem IV kwartału 2012 r. i wyniósł 35:65 - wynika z przesłanego PAP raportu firmy TimoCom.

W kwietniu upadły 83 firmy, co oznacza wzrost o 10,7 proc. w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 29,7 proc. wobec kwietnia zeszłego roku - podała w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. KUKE prognozuje, że w całym 2013 r. upadnie ok. 1313 przedsiębiorstw.

We wtorek, 7 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.407,88 mln zł wobec 29.872,55 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Zaangażowanie kapitałowe Banku Gospodarstwa Krajowego w spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe planowane jest do poziomu 9,9 proc. - poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Wielkość emisji EU ETS w 2012 roku spadła o 3,15 proc. rdr - podał w opracowaniu miesięcznym Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W Niemczech w marcu 2013 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,6 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki.

W USA zanotowano wzrost wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 3 maja 2013 r. o 7,0 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec marca 2013 roku 544,779 mln zł, czyli 24,8 proc. planu na ten rok - podało w środę Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Deficyt budżetu państwa po marcu 2013 roku wyniósł 24.452,7 mln zł wobec 24.405,7 mln zł szacowanego wcześniej - podało w środę Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Wpływy z VAT wyniosły po marcu 21 proc. planu, czyli 26.602,2 mln zł - podało w środę Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2013 roku zgromadzono środki w wysokości 30 mld zł, z czego w depozytach terminowych 27,2 mld zł oraz w depozytach typu O/N 2,8 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Według danych na koniec kwietnia, w 2013 roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 48,3 mld zł - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Według stanu na 30 kwietnia 2013 roku z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie kwota 59,7 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 8,0 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Poziom długu krajowego na koniec kwietnia 2013 roku wyniósł 555 mld zł wobec 526,1 mld zł na koniec 2012 roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 42,6 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Polska wykorzysta wszystkie procedury odwoławcze dotyczące zarzutów Komisji Europejskiej (KE) dotyczących nieprawidłowości w wydawaniu funduszy rolnych - poinformował w środę minister rolnictwa Stanisław Kalemba. KE nałożyła na Polskę karę ok. 80 mln euro.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,7 proc. i wyniósł 14.285,69 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,5 proc. i wyniósł 2.246,30 pkt.

SPÓŁKI

Elektrownia Połaniec z grupy GDF Suez Energia Polska i Bogdanka podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie budowy elektrowni węglowej o mocy 500 MWe na Lubelszczyźnie - podała Bogdanka. Spółka szacuje, że potencjalne dostawy węgla do elektrowni mogłyby wynieść 1,5-2 mln ton rocznie.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2013 roku spadł do 259,7 mln zł z 271,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się znacznie wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 193,4 mln zł.

Strata netto grupy TVN, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w I kwartale 2013 roku 43,82 mln zł i była mniejsza od konsensusu na poziomie 53,6 mln zł straty.

TVN podtrzymuje prognozę spadku rynku reklamy TV w 2013 roku o średniej jednocyfrowej dynamice - poinformował TVN w komunikacie prasowym. Spółka podała również, że w I kw. rynek reklamy TV stracił 8,9 proc. wartości w ujęciu rok do roku.

Wynik platformy nc+, ze względu na trwającą restrukturyzację, będzie w nadchodzących kwartałach niższy niż w pierwszym kwartale tego roku. Pełne synergie wynikające z powstania platformy mają być widoczne w wynikach grupy TVN od 2014 roku - poinformowali podczas konferencji przedstawiciele TVN.

Ministerstwo Skarbu Państwa do końca czerwca chce zakończyć proces wyboru doradców finansowych w drugim etapie sprzedaży akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości. W zależności od otrzymanych ofert MSP sprzeda cały posiadany pakiet akcji spółki lub jego część - poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

Asseco Business Solutions przerwało prace nad akwizycją w Polsce, jednak nie wyklucza powrotu do tego projektu w przyszłości. W 2013 r. jest możliwe, że spółka wypracuje przychody porównywalne z 2012 r., ale trudno jej będzie w całym roku utrzymać 20-proc. poziom rentowności netto, jaki uzyskała w I kw. tego roku.

Oferta Compu za 21,2 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w drugiej części przetargu na przeprowadzenie szkoleń pracowników JOPiLS z obsługi aplikacji dziedzinowych SI POMOST - podało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL).

Aplisens, producent przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej, chce w tym roku pokazać lepsze rdr rezultaty, choć dynamiki wzrostu przychodów i zysków nie będą raczej tak wysokie jak w 2012 r. Grupa przeznaczy w 2013 r. na inwestycje ponad 20 mln zł, głównie na budowę zakładu w Radomiu.

Zarząd Ronson Europe rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2012 rok kwoty 8,17 mln zł, czyli po 0,03 zł dywidendy na akcję. Zarząd chce, by w przyszłości wypłata dla akcjonariuszy mierzona stopą dywidendy była wyższa niż w tym roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Votum pozytywnie oceniła rekomendację zarządu spółki dotyczącą przeznaczenia na dywidendę za 2012 rok 5,28 mln zł, czyli 0,44 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

PTC miała w I kwartale 2013 roku 583 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 8,4 proc. rok do roku - poinformowała PTC w komunikacie. Marża EBITDA wyniosła 36,5 proc. w porównaniu z 30,8 proc. w I kwartale 2012 r.

MSP do końca maja poinformuje czy i ewentualnie jakie aktywa mogą zostać wniesione do Energi przed jej IPO. Jednym z wariantów jest wniesienie ZEW Niedzica - poinformował dziennikarzy wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

Nowa fiskalizacja, która istotnie wpłynęła na wyniki Elzabu w I kw. 2013 r., będzie miała także pewien pozytywny wpływ na wyniki spółki w II kw. - poinformował PAP prezes Elzabu Krzysztof Urbanowicz. W jego ocenie 2013 r. może być najlepszy w historii spółki.

Monnari Trade ma do 27 maja wyłączność na rokowania mające na celu uzgodnienie formy prawnej, warunków finansowych i harmonogramu procesu ewentualnej inwestycji w firmę Kan, właściciela sieci sklepów z odzieżą damską pod markami Tatuum i Coyoco - podało Monnari w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1609, a kurs złotego do euro na 4,1487 - poinformował NBP.

Wydarzeniem tygodnia dla rynku złotego jest posiedzenie RPP i decyzja dotycząca poziomu stóp procentowych. Zdaniem analityków, RPP nieznacznie umocniła złotego, ale przed końcem tygodnia nie można wykluczyć korekty, która osłabi złotego. Ekonomiści oceniają, że decyzja i komunikat RPP umocniły krajowy rynek długu i w najbliższym czasie możliwe są duże wahania poziomów na rynku.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3135 USD i 129,89 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 0,23 mln baryłek, czyli 0,1 proc., do 395,51 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Cena ropy Brent w kontraktach na VI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 104,48-104,50 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną. Zapasy surowca w USA są coraz wyższe - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 95,82 USD, po wzroście o 20 centów.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7354,75 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Warszawska giełda może dołączyć do światowego trendu wzrostowego obecnego od dłuższego czasu na innych rynkach, gdyż powoli zaczynają wygasać niepokoje związane z przyszłością OFE w Polsce - uważają zarządzający KBC TFI.

Środowa sesja na warszawskim parkiecie przebiega pod znakiem lekkich wzrostów. W ocenie analityków krótkoterminowym celem dla WIG-u 20 jest poziom 2.400 pkt. Jest jednak ryzyko, że w tym miesiącu dojdzie do korekty na giełdach w USA, co przełoży się na zachowanie indeksów na GPW.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że o ile w przypadku sektora ubezpieczeniowego możliwe jest utrzymanie dotychczasowych zasad wypłaty dywidendy to w przypadku sektora bankowego nie jest to pewne. Zysk sektora bankowego w 2013 r. może być zbliżony do wyniku osiągniętego w 2010 roku - poinformował PAP Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadł mdm w kwietniu 2013 roku o 0,42 proc., do 101,143 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 0,44 proc., do 121,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

BGK udzielił dotychczas oraz jest w trakcie negocjacji w ramach programu Inwestycje Polskie kredytów o wartości ok. 1 mld zł - napisał w prezentacji przygotowanej na posiedzenie senackiej komisji minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Talisman wycofuje się z Polski z powodów strategicznych. Polskie aktywa spółki i jej trzy koncesje na poszukiwanie gazu w basenie Morza Bałtyckiego przejmie San Leon - podał San Leon w komunikacie prasowym.

Zakończyły się konsultacje i uzgodnienia dotyczące projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wkrótce projekt zostanie przedstawiony w wersji uwzględniającej uwagi środowiska - poinformował Rafał Miland, dyrektor departamentu geologii i koncesji geologicznych w ministerstwie środowiska.

Perspektywy rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce należy obecnie oceniać z umiarkowanym optymizmem - poinformował Hubert Kiersnowski z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że sytuacja sektora ubezpieczeniowego pozostaje stabilna i Komisja prawdopodobnie utrzyma dotychczasowe zasady wypłaty dywidendy przez ubezpieczycieli - poinformował Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

Według danych Ministerstwa Finansów uzyskanych z Izb Skarbowych w pierwszym kwartale 2013 r. zarejestrowano około 117 tys. kas fiskalnych - poinformowało PAP biuro prasowe resortu.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

PiS chce zwołania specjalnego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury ws. ewentualnych relacji ministra transportu Sławomira Nowaka z firmami zarabiającymi na państwowych kontraktach. Oczekuje, że odbędzie się ono w ten piątek, a Nowak się na nim pojawi.

15 proc. dorosłych Polaków uznaje siebie za bezrobotnych; z deklaracji respondentów wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można spotkać w więcej niż co czwartej rodzinie (29 proc.) - podano w sondażu CBOS przekazanym PAP w środę.

32 proc. pracowników, badanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), przyznało, że w ich firmach nie było wypłacane wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 27 proc. podało, że doszło do opóźnień w wypłacie wynagrodzenia.

Minister ds. europejskich Piotr Serafin wyraził w środę nadzieję, że do końca czerwca uda się znaleźć polityczne porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020.

Polska wykorzysta wszystkie procedury odwoławcze dotyczące zarzutów Komisji Europejskiej (KE) dotyczących nieprawidłowości w wydawaniu funduszy rolnych - poinformował w środę minister rolnictwa Stanisław Kalemba. KE nałożyła na Polskę karę ok. 80 mln euro.

Kluby parlamentarne PO, PiS, RP, PSL, SLD i SP opowiedziały się za nowelizacją prawa prasowego zakładającą, że niedopełnienie rejestracji czasopism nie będzie już występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, a wykroczeniem karanym grzywną.

W 2012 r. udało się odwrócić niekorzystny trend w poborze opłat abonamentowych - ocenił przewodniczący KRRiT Jan Dworak, który w środę w Senacie przedstawił sprawozdanie KRRiT. W 2012 r. wpływy z abonamentu wyniosły 550 mln zł, o 80 mln zł więcej niż w 2011 r.

Przedsiębiorcy, którym generalni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę przy budowie dróg, otrzymali dotychczas od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad blisko 710 mln złotych - poinformowała w środę GDDKiA.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

75 proc. Europejczyków uważa, że kryzys w ich kraju w tym roku jeszcze bardziej się pogłębi - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Ipsos/CGI, przeprowadzonego we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce.

Przed szczytem UE 22 maja, który będzie poświęcony energetyce i podatkom, szef KE Jose Manuel Barroso wezwał przywódców krajów unijnych do wypracowania zrównoważonego podejścia do wykorzystania potencjału niekonwencjonalnych węglowodorów, w tym gazu łupkowego.

Komisja Europejska zaproponowała w środę konkretne działania, zmierzające do wzmocnienia praw obywateli UE i usunięcia przeszkód w korzystaniu z tych praw w różnych sytuacjach, jak zakupy przez internet, szukanie pracy w innym kraju UE czy udział w wyborach.

Wicepremier Rosji Władisław Surkow złożył rezygnację ze stanowiska - oświadczył w środę Kreml, dodając, że nastąpiło to z powodu niewykonania przez rząd premiera Dmitrija Miedwiediewa dekretów i poleceń prezydenta Władimira Putina.

Od początku maja br. Ukraina praktycznie zaprzestała importu gazu z Rosji - podała agencja informacyjna Interfax-Ukraina.

Do 7 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku w porcie w Genui we Włoszech, gdzie w nocy z wtorku na środę statek-kontenerowiec staranował wieżę kontrolerów ruchu, stojącą na molo. 3 osoby są zaginione, a 4 zostały ranne, w tym dwie ciężko.(PAP)

pif/ osz/