Skrót wiadomości - środa, 5 czerwca, 17.00

05-06-2013 17:01
05.06. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 2,75 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

W obecnej sytuacji koniunkturalnej poziom stóp bliski jest poziomowi "adekwatnemu", zaś decyzja o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych nastąpi po zapoznaniu się z lipcową projekcją - powiedział prezes NBP Marek Belka.

Zaczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procenotwych ogranicza ryzyka ukształtowania się inflacji CPI poniżej celu w średnim okresie - wynika z komunikatu po majowym posiedzeniu RPP.

Na posiedzeniu w czerwcu obecni byli wszyscy członkowie RPP - wynika z uchwały RPP.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w kwietniu wzrosła o 2,7 proc. rdr po wzroście o 1,6 proc. rdr w marcu, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc. - podał w środę Eurostat.

Na koniec 2012 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym spadła do 63,9 proc. z 64,4 proc. na koniec 2010 roku, ale w najbliższych latach można sie spodziewać dalszego jej spadku i to przy podwyższeniu wieku emerytalnego - wynika z danych GUS opublikowanych we wtorek.

We wtorek, 4 czerwca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 30.051,44 mln zł wobec 30.100,95 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

FootFall Indeks Polska w tygodniu 27.05-02.06 2013 roku spadł o 1,1 proc. rok do roku oraz wzrósł 5,4 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniósł 71,55 pkt. - podała firma Experian.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w kwietniu 2013 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,5 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 0,2 proc, po korekcie - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2013 r. spadł o 0,2 proc. kdk, podczas gdy w IV kw. 2012 spadł o 0,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w drugim wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 44,3 pkt. wobec 44,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 49,7 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 r. 47,2 pkt. wobec 47,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 r. 47,7 pkt. wobec 46,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 54,9 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech nieoczekiwanie wzrosła w kwietniu 2013 r. o 3,4 proc. rdr, po uwzględnieniu dni roboczych i inflacji - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w maju 2013 roku 51,2 pkt. wobec 51,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

W USA zanotowano mocny spadek wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 31 maja 2013 r. o 11,5 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

W firmach w USA przybyło w maju 135 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w maju przybyło 165 tys. miejsc pracy.

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 0,5 proc. w I kwartale 2013 r. - podał Departament Pracy w końcowym wyliczeniu.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w maju i wyniósł 53,7 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w kwietniu wzrosły mdm o 1,0 proc. - poinformował Departament Handlu USA.

BUDŻET, DŁUG

Dochody budżetu państwa z dywidend ze spółek w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa wynioszą po maju 580,06 mln zł - poinformowało PAP biuro prasowe MSP.

Priorytetem polityki społecznej, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, powinno być inwestowanie w zasoby ludzkie. Takie podejście sprzyja szybszemu wyjściu z zapaści i powrotowi na ścieżkę wzrostu gospodarczego - ocenia demografka Irena E. Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Polskiej Akademii Nauk.

W Polsce nie ma przemyślanej polityki rodzinnej. Główną przeszkodą w podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa są bariery związane z istniejącymi rozwiązaniami prawnymi, sztywna struktura rynku pracy oraz zmiana modelu życia młodego pokolenia - ocenia Irena E. Kotowska ekspertka ds. demografii SGH i PAN.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 3,8 proc. i wyniósł 13.014,87 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu minimalnie spadł i wyniósł 2.270,93 pkt.

SPÓŁKI

Związki zawodowe i zarząd PKN Orlen poinformowały, że zawarły porozumienie dotyczące wynagrodzeń dla pracowników w 2013 r. Kończy to spór płacowy, który w płockim koncernie trwał od lutego.

Bank Pekao SA wprowadził system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay i liczy, że stanie się on standardem rynkowym. Bank chce po roku mieć kilkadziesiąt tysięcy użytkowników indywidualnych tego systemu - poinformował Grzegorz Piwowar, wiceprezes Pekao SA.

Kruk obserwuje ożywienie we wpłatach od klientów na rynku krajowym w drugim kwartale, nadal dobrze radzi sobie ponadto biznes w Rumunii. Spółka może wydać w drugim kwartale na portfele ponad 50 mln zł - poinformował PAP prezes Piotr Krupa.

PKO BP w ciągu niecałych trzech miesięcy udzielił kredytów z gwarancją de minimis BGK za ponad 660 mln zł - poinformował bank w środowym komunikacie.

Alior Bank może wkrótce wyemitować obligacje dla inwestorów instytucjonalnych o wartości 100 mln zł. Podtrzymuje cel wzrostu wartości portfela kredytowego netto o ponad 400 mln zł miesięcznie - poinformował PAP Niels Lundorff, wiceprezes Alior Banku.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) nie wyklucza wejścia na kolejny rynek zagraniczny jeszcze w tym roku. Spółka chce w kolejnych kwartałach zwiększać przychody znacznie szybciej niż koszty - poinformował PAP Adam Wszołek, wiceprezes EuCO.

Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE, zarządzane przez Amplico PTE, zwiększyły zaangażowanie w Elektrotimie do 6,41 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki - poinformował Elektrotim w komunikacie.

Grupa Azoty parafowała ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Budimex podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wartość zlecenia to 75,7 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Dobrze byłoby, gdyby projekt nowelizacji, zwanej "małym trójpakiem" energetycznym, wszedł w życie przed 30 września, bo wtedy kończy się taryfa podmiotu dominującego na tym rynku, czyli PGNiG - uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk.

Realizacja koncepcji rozwoju rynku gazu w Polsce przez wprowadzenie obliga, czyli obowiązku sprzedaży przez giełdę jest trudna, ale brakuje argumentów mówiących, że to niemożliwe - uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk.

Walne Zgromadzenie Ferro zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2012 rok 5,07 mln zł z kapitału zapasowego, czyli 0,24 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Aviva OFE zmniejszył zaangażowanie w Kopeksie do 3,06 proc. w kapitale i głosach na WZ - poinformował Kopex.

Zarząd EMC Instytut Medyczny uważa, że cena w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez podmioty z grupy Penta, na poziomie 18,8 zł za papier, odpowiada wartości godziwej firmy - poinformowała spółka w komunikacie. Zdaniem zarządu, deklaracje wzywającego stworzą możliwości rozwoju firmy.

Akcjonariusze Emperii Holding podjęli uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę za 2012 rok 13,48 mln zł, czyli 0,93 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Przychody operatora komórkowego Polkomtel spadły w pierwszym kwartale 2013 roku o 4,6 proc. rdr do 1,68 mld zł. Zysk operacyjny operatora powiększony o amortyzację wzrósł natomiast o 1,1 proc. do 716 mln zł - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej zdecydowało, że z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych dywidenda na akcję wyniesie 0,50 zł - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję za 2012 rok - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2421 a kurs złotego do euro na 4,2349 - poinformował NBP.

TOWARY

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 6,27 mln baryłek, czyli 1,6 proc., do 391,28 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 103,29-103,31 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7460,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Handelsbanken obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 r. do 1,3 proc. z 1,7 proc. prognozowanych poprzednio - wynika z czerwcowego raportu banku. Bank nie spodziewa się wystąpienia technicznej recesji w Polsce, natomiast prognozuje, że Czechy i Węgry w tym roku będą w recesji.

Rajd na rynkach akcji w USA może potrwać przez najbliższe dwa lata - ocenia Nouriel Roubini, profesor New York University.

Rosnące bezrobocie i niska stosunkowo konkurencyjność to problemy polskiej gospodarki, obok deficytu fiskalnego uwypuklone w środowym raporcie Moody's Analytics nt. Polski, Czech i Węgier.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

GDDKiA w środę ogłosiła przetarg na budowę drogi S-7 na odcinku Nidzica - Napierki - podał olsztyński oddział dyrekcji. Do końca czerwca GDDKiA ma ogłosić łącznie 18 przetargów na budowę blisko 300 km dróg ekspresowych - poinformował na konferencji prasowej Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Powiem o swoich planach w czerwcu - tak Donald Tusk odpowiedział na pytanie, czy zamierza zostać następcą szefa KE Jose Manuela Barroso. W wywiadzie dla tygodnika "Polityka" premier powiedział też, że wśród ugrupowań opozycyjnych SLD wydaje się partią umiarkowaną i obliczalną.

Resort sportu niegospodarnie i niezgodnie z przeznaczeniem wydał pieniądze na koncert Madonny na Stadionie Narodowym - uznało w środę prawomocnie kolegium NIK odrzucając zastrzeżenia minister Joanny Muchy do wstępnego raportu Izby.

Posłowie PiS z sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki Adam Hofman i Marcin Mastalerek domagają się natychmiastowej dymisji minister sportu Joanny Muchy w związku raportem NIK nt. organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym.

Szef kółek rolniczych Władysław Serafin został wyrzucony z PSL - dowiedziała się PAP od szefa sądu koleżeńskiego PSL Józefa Mioduszewskiego. Decyzję podjął w środę główny sąd koleżeński Stronnictwa.

Minister środowiska Marcin Korolec poinformował w Brukseli, że na czwartek ma umówione spotkanie z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Ma z nią rozmawiać o możliwych rozwiązaniach problemów z wdrażaniem tzw. ustawy śmieciowej.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w środę, że na jej prośbę do dymisji podał się wiceprezydent Warszawy Jarosław Kochaniak. Dymisja ma związek z wdrażaniem w Warszawie tzw. ustawy śmieciowej.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Niemiecki minister gospodarki Philipp Roesler zaapelował w środę do Komisji Europejskiej, by nie dopuściła do wybuchu wojny handlowej z Chinami. Szef resortu gospodarki powiedział telewizji ARD, że nadal istnieją szanse na porozumienie ws. paneli słonecznych.

Pekin skrytykował w środę karne cła, które Komisja Europejska postanowiła nałożyć na chińskie panele słoneczne, a jednocześnie ogłosił, że wszczyna dochodzenie w sprawie europejskiego eksportu win. KE jest przekonana, że w przypadku win nie ma mowy o dumpingu.

Łotwa jest gotowa na przyjęcie euro w przyszłym roku - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Komisję Europejską. Łotysze chcą zastąpić swojego łata wspólną walutą europejską 1 stycznia 2014 roku i stać się 18. krajem strefy euro.

Co najmniej 47 osób ucierpiało w środę rano w pożarze metra w centrum Moskwy. Z powodu zatrucia czadem potrzebowały one pomocy lekarskiej, niektóre osoby przewieziono do szpitali. Z podziemnych stacji w strefie pożaru ewakuowano ponad 4,5 tys. pasażerów.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin złożył w środę dymisję na ręce prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Jednocześnie zwrócił się do niego o zezwolenie na kandydowanie w przedterminowych wyborach na ten urząd. Wraz z innymi wyborami regionalnymi w Rosji powinny się one odbyć 8 września.

(PAP)

pif/ jtt/