Skrót wiadomości - środa, 5 czerwca

06-06-2013 06:00
06.06. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 2,75 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

W obecnej sytuacji koniunkturalnej poziom stóp bliski jest poziomowi "adekwatnemu", zaś decyzja o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych nastąpi po zapoznaniu się z lipcową projekcją - powiedział prezes NBP Marek Belka.

Zaczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procenotwych ogranicza ryzyka ukształtowania się inflacji CPI poniżej celu w średnim okresie - wynika z komunikatu po majowym posiedzeniu RPP.

Na posiedzeniu w czerwcu obecni byli wszyscy członkowie RPP - wynika z uchwały RPP.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w kwietniu wzrosła o 2,7 proc. rdr po wzroście o 1,6 proc. rdr w marcu, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc. - podał w środę Eurostat.

Na koniec 2012 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym spadła do 63,9 proc. z 64,4 proc. na koniec 2010 roku, ale w najbliższych latach można sie spodziewać dalszego jej spadku i to przy podwyższeniu wieku emerytalnego - wynika z danych GUS opublikowanych we wtorek.

We wtorek, 4 czerwca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 30.051,44 mln zł wobec 30.100,95 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

FootFall Indeks Polska w tygodniu 27.05-02.06 2013 roku spadł o 1,1 proc. rok do roku oraz wzrósł 5,4 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniósł 71,55 pkt. - podała firma Experian.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w kwietniu 2013 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,5 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 0,2 proc, po korekcie - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2013 r. spadł o 0,2 proc. kdk, podczas gdy w IV kw. 2012 spadł o 0,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w drugim wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 44,3 pkt. wobec 44,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 49,7 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 r. 47,2 pkt. wobec 47,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2013 r. 47,7 pkt. wobec 46,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w maju 2013 roku 54,9 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech nieoczekiwanie wzrosła w kwietniu 2013 r. o 3,4 proc. rdr, po uwzględnieniu dni roboczych i inflacji - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w maju 2013 roku 51,2 pkt. wobec 51,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

W USA zanotowano mocny spadek wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 31 maja 2013 r. o 11,5 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

W firmach w USA przybyło w maju 135 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w maju przybyło 165 tys. miejsc pracy.

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 0,5 proc. w I kwartale 2013 r. - podał Departament Pracy w końcowym wyliczeniu.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w maju i wyniósł 53,7 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w kwietniu wzrosły mdm o 1,0 proc. - poinformował Departament Handlu USA.

BUDŻET, DŁUG

Dochody budżetu państwa z dywidend ze spółek w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa wynioszą po maju 580,06 mln zł - poinformowało PAP biuro prasowe MSP.

Priorytetem polityki społecznej, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, powinno być inwestowanie w zasoby ludzkie. Takie podejście sprzyja szybszemu wyjściu z zapaści i powrotowi na ścieżkę wzrostu gospodarczego - ocenia demografka Irena E. Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Polskiej Akademii Nauk.

W Polsce nie ma przemyślanej polityki rodzinnej. Główną przeszkodą w podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa są bariery związane z istniejącymi rozwiązaniami prawnymi, sztywna struktura rynku pracy oraz zmiana modelu życia młodego pokolenia - ocenia Irena E. Kotowska ekspertka ds. demografii SGH i PAN.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 3,8 proc. i wyniósł 13.014,87 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu minimalnie spadł i wyniósł 2.270,93 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc. i wyniósł 19.138,82 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,06 proc. i wyniósł 2.461,51 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 2,12 proc., do 6.419,31 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 1,87 proc. i wyniósł 3.852,44 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 1,20 proc. i wyniósł 8.196,18 pkt.

SPÓŁKI

Związki zawodowe i zarząd PKN Orlen poinformowały, że zawarły porozumienie dotyczące wynagrodzeń dla pracowników w 2013 r. Kończy to spór płacowy, który w płockim koncernie trwał od lutego.

Bank Pekao SA wprowadził system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay i liczy, że stanie się on standardem rynkowym. Bank chce po roku mieć kilkadziesiąt tysięcy użytkowników indywidualnych tego systemu - poinformował Grzegorz Piwowar, wiceprezes Pekao SA.

Kruk obserwuje ożywienie we wpłatach od klientów na rynku krajowym w drugim kwartale, nadal dobrze radzi sobie ponadto biznes w Rumunii. Spółka może wydać w drugim kwartale na portfele ponad 50 mln zł - poinformował PAP prezes Piotr Krupa.

PKO BP w ciągu niecałych trzech miesięcy udzielił kredytów z gwarancją de minimis BGK za ponad 660 mln zł - poinformował bank w środowym komunikacie.

Alior Bank może wkrótce wyemitować obligacje dla inwestorów instytucjonalnych o wartości 100 mln zł. Podtrzymuje cel wzrostu wartości portfela kredytowego netto o ponad 400 mln zł miesięcznie - poinformował PAP Niels Lundorff, wiceprezes Alior Banku.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) nie wyklucza wejścia na kolejny rynek zagraniczny jeszcze w tym roku. Spółka chce w kolejnych kwartałach zwiększać przychody znacznie szybciej niż koszty - poinformował PAP Adam Wszołek, wiceprezes EuCO.

Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE, zarządzane przez Amplico PTE, zwiększyły zaangażowanie w Elektrotimie do 6,41 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki - poinformował Elektrotim w komunikacie.

Grupa Azoty parafowała ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Budimex podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wartość zlecenia to 75,7 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Dobrze byłoby, gdyby projekt nowelizacji, zwanej "małym trójpakiem" energetycznym, wszedł w życie przed 30 września, bo wtedy kończy się taryfa podmiotu dominującego na tym rynku, czyli PGNiG - uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk.

Realizacja koncepcji rozwoju rynku gazu w Polsce przez wprowadzenie obliga, czyli obowiązku sprzedaży przez giełdę jest trudna, ale brakuje argumentów mówiących, że to niemożliwe - uważa prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk.

Walne Zgromadzenie Ferro zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2012 rok 5,07 mln zł z kapitału zapasowego, czyli 0,24 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Aviva OFE zmniejszył zaangażowanie w Kopeksie do 3,06 proc. w kapitale i głosach na WZ - poinformował Kopex.

Zarząd EMC Instytut Medyczny uważa, że cena w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez podmioty z grupy Penta, na poziomie 18,8 zł za papier, odpowiada wartości godziwej firmy - poinformowała spółka w komunikacie. Zdaniem zarządu, deklaracje wzywającego stworzą możliwości rozwoju firmy.

Akcjonariusze Emperii Holding podjęli uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę za 2012 rok 13,48 mln zł, czyli 0,93 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Przychody operatora komórkowego Polkomtel spadły w pierwszym kwartale 2013 roku o 4,6 proc. rdr do 1,68 mld zł. Zysk operacyjny operatora powiększony o amortyzację wzrósł natomiast o 1,1 proc. do 716 mln zł - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej zdecydowało, że z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych dywidenda na akcję wyniesie 0,50 zł - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję za 2012 rok - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Decyzja RPP o obniżce stóp procentowych oraz komunikat po posiedzeniu Rady nieznacznie osłabiły notowania złotego. Wobec trwającego negatywnego sentymentu na rynkach globalnych można oczekiwać, że złoty w najbliższym czasie będzie tracił. Konferencja po Radzie przyniosła osłabienie także dla krajowego rynku długu.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2421 a kurs złotego do euro na 4,2349 - poinformował NBP.

TOWARY

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 6,27 mln baryłek, czyli 1,6 proc., do 391,28 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 103,29-103,31 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7460,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Środowa sesja upływała pod znakiem niewielkich wzrostów, mimo kiepskich nastrojów na rynkach zagranicznych, ale ostatecznie na zamknięciu WIG 20 zanotował nieznaczny spadek. Perspektywy kolejnych dni są dobre, choć kontynuacja zniżek na parkietach zagranicznych w trakcie najbliższych sesji mogłaby osłabić również nasz rynek - oceniają analitycy.

Na koniec czerwca możliwy jest poziom kursu 4,23 PLN/euro, wiele jednak zależeć będzie od danych z USA - napisali w analizie technicznej analitycy BZ WBK.

Handelsbanken obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 r. do 1,3 proc. z 1,7 proc. prognozowanych poprzednio - wynika z czerwcowego raportu banku. Bank nie spodziewa się wystąpienia technicznej recesji w Polsce, natomiast prognozuje, że Czechy i Węgry w tym roku będą w recesji.

Rajd na rynkach akcji w USA może potrwać przez najbliższe dwa lata - ocenia Nouriel Roubini, profesor New York University.

Rosnące bezrobocie i niska stosunkowo konkurencyjność to problemy polskiej gospodarki, obok deficytu fiskalnego uwypuklone w środowym raporcie Moody's Analytics nt. Polski, Czech i Węgier.

RPP już nie będzie obniżała stóp procentowych, ale też ich nie podniesie do 2015 r. - zakłada w scenariuszu bazowym grupa analityczna Capital Economics, zaznaczając, że istnieje ryzyko obniżki stóp.

W lipcu RPP może obniżyć stopy procentowe NBP o dalsze 25 pb, ale byłby to prawdopodobnie koniec cyklu łagodzenia polityki pieniężnej - wynika z komentarzy ekonomistów do środowej decyzji Rady.

W 2013 r. wzrost PKB wyniesie 1,0 proc., a w lipcu RPP dokona ostatniej obniżki stóp procentowych o 25 pb - prognozuje Credit Suisse. Bank spodziewa się, że lipcowa projekcja NBP zasygnalizuje nadchodzące ożywienie gospodarcze.

Osłabienie złotego nie będzie hamulcem dla dalszych redukcji podstawowych stóp procentowych, polityka pieniężna jest nadal restrykcyjna, a realne stopy procentowe na poziomie ok. 2 proc. są wciąż wysokie - twierdzą analitycy banku JP Morgan.

Dynamika PKB w krajach CESEE-7 (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Chorwacja, Rosja) w latach 2013, 2014 i 2015 wyniesie odpowiednio: 1,1 proc., 2,4 proc. i 2,9 proc. - prognozuje w kwartalnym raporcie Austriacki Bank Narodowy (OeNB).

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

GDDKiA w środę ogłosiła przetarg na budowę drogi S-7 na odcinku Nidzica - Napierki - podał olsztyński oddział dyrekcji. Do końca czerwca GDDKiA ma ogłosić łącznie 18 przetargów na budowę blisko 300 km dróg ekspresowych - poinformował na konferencji prasowej Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Pojawienie się animatora rynku gazu, gwarantującego płynność, oraz obowiązek sprzedaży surowca przez giełdę - to warunki prawidłowego działania rynku - mówili uczestnicy środowej debaty, zorganizowanej w ramach projektu Serwis PAP Energetyka Ekstra.

Dotknięta kryzysem Hiszpania jest na drodze do ożywienia gospodarczego - ocenił w środę w Brukseli hiszpański premier Mariano Rajoy. Zdaniem szefa Komisji Europejskiej Jose Barroso trudne reformy wdrażane przez rząd w Madrycie przynoszą pozytywne efekty.

Minister środowiska Marcin Korolec jest przekonany, że Rada Ministrów przyjmie nowe przepisy dotyczące wydobycia węglowodorów, m.in. gazu z łupków, w ciągu najbliższych kilku tygodni, prawdopodobnie do końca czerwca.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez spółkę zależną Energi - Energę Hydro farm wiatrowych od duńskiej firmy DONG i hiszpańskiej Iberdroli - poinformowała w środę Energa.

Komisja Europejska przygotowuje propozycję ustanowienia wspólnej agencji i funduszu likwidacyjnego, by w razie potrzeby szybko przeprowadzić likwidację upadającego banku. Propozycja ma być gotowa latem - dowiedziała się PAP.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Z powodu złego stanu zdrowia b. szefa MSW Czesława Kiszczaka warszawski sąd zawiesił jego proces za przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników kopalni "Wujek" w 1981 r. Jeśli jego zdrowie nie poprawi się, już nigdy nie zasiądzie na ławie oskarżonych.

Powiem o swoich planach w czerwcu - tak Donald Tusk odpowiedział na pytanie, czy zamierza zostać następcą szefa KE Jose Manuela Barroso. W wywiadzie dla tygodnika "Polityka" premier powiedział też, że wśród ugrupowań opozycyjnych SLD wydaje się partią umiarkowaną i obliczalną.

Resort sportu niegospodarnie i niezgodnie z przeznaczeniem wydał pieniądze na koncert Madonny na Stadionie Narodowym - uznało w środę prawomocnie kolegium NIK odrzucając zastrzeżenia minister Joanny Muchy do wstępnego raportu Izby.

Posłowie PiS z sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki Adam Hofman i Marcin Mastalerek domagają się natychmiastowej dymisji minister sportu Joanny Muchy w związku raportem NIK nt. organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym.

Upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej było tematem posiedzenia sejmowej komisji kultury. Posłowie przedstawili projekty uchwał w tej sprawie i dyskutowali o określeniu zbrodni wołyńskiej terminem "ludobójstwo". W posiedzeniu wzięli udział eksperci z IPN.

Szef kółek rolniczych Władysław Serafin został wyrzucony z PSL - dowiedziała się PAP od szefa sądu koleżeńskiego PSL Józefa Mioduszewskiego. Decyzję podjął w środę główny sąd koleżeński Stronnictwa.

Minister środowiska Marcin Korolec poinformował w Brukseli, że na czwartek ma umówione spotkanie z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Ma z nią rozmawiać o możliwych rozwiązaniach problemów z wdrażaniem tzw. ustawy śmieciowej.

Dwie i pół godziny debatowali w środę senatorowie nad obywatelską ustawą przywracającą 79 sądów rejonowych zreorganizowanych przez b. ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Jej odrzucenia chce PO, która dysponuje w Senacie wystarczającą do tego większością.

W siedmiu województwach na kilku rzekach wydano ostrzeżenia o możliwości przekroczenia stanów alarmowych. Służby zapewniają, że nie ma bezpośredniego zagrożenia powodziowego, sytuacja powoli stabilizuje się; trwa liczenie strat w podtopionych miejscowościach.

60 proc. Polaków korzysta przynajmniej raz w tygodni z internetu wynika z badań "Internauci 2013" przeprowadzonych przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej. To 4 proc. więcej niż w maju 2012 roku. Najwięcej internautów jest wśród osób wieku 18-24 lat.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w środę, że na jej prośbę do dymisji podał się wiceprezydent Warszawy Jarosław Kochaniak. Dymisja ma związek z wdrażaniem w Warszawie tzw. ustawy śmieciowej.

Firmy, które obecnie odbierają śmieci od mieszkańców stolicy, będą to robiły na podobnych zasadach do końca br. - poinformowała prezydent Warszawy. Nowe zasady gospodarki odpadami, które miały ruszyć 1 lipca, mogą się przesunąć nawet na początek 2014 r.

Ratusz chce zawrzeć porozumienie z firmami odbierającymi odpady w Warszawie; chodzi o to, aby po 1 lipca z firmami śmieciowymi rozliczało się miasto, a nie mieszkańcy - powiedziała w środę zastępca rzecznika stołecznego ratusza Agnieszka Kłąb.

Działkowcy z Polskiego Związku Działkowców wręczyli Donaldowi Tuskowi petycję ws. poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. W tym czasie przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce trwały protesty działkowców.

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział, że obecnie nie jest możliwa współpraca polityczna jego ugrupowania z Przemysławem Wiplerem. Wipler też nie widzi możliwości współdziałania. Dzielą nas za duże różnice programowe - uzasadnia.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Większość Europejczyków uważa, że sprawy w UE idą w złym kierunku - wynika z zaprezentowanego w środę w Brukseli badania Instytutu Gallupa, które przeprowadzono w sześciu krajach Unii, w tym w Polsce.

Ankara usiłuje uciszyć media społecznościowe, które stały się głównym forum kontaktowym uczestników protestów. W środę co najmniej 25 osób zostało zatrzymanych w Izmirze za umieszczanie na Twitterze "mylnych i oszczerczych informacji" - podała turecka agencja Anatolia.

Niemiecki minister gospodarki Philipp Roesler zaapelował w środę do Komisji Europejskiej, by nie dopuściła do wybuchu wojny handlowej z Chinami. Szef resortu gospodarki powiedział telewizji ARD, że nadal istnieją szanse na porozumienie ws. paneli słonecznych.

Pekin skrytykował w środę karne cła, które Komisja Europejska postanowiła nałożyć na chińskie panele słoneczne, a jednocześnie ogłosił, że wszczyna dochodzenie w sprawie europejskiego eksportu win. KE jest przekonana, że w przypadku win nie ma mowy o dumpingu.

Łotwa jest gotowa na przyjęcie euro w przyszłym roku - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Komisję Europejską. Łotysze chcą zastąpić swojego łata wspólną walutą europejską 1 stycznia 2014 roku i stać się 18. krajem strefy euro.

Występujący jako koroner brytyjski sędzia Robert Owen zwrócił się w środę do ministra sprawiedliwości Chrisa Graylinga o zgodę na publiczne dochodzenie ws. okoliczności śmierci byłego funkcjonariusza KGB i FSB Aleksandra Litwinienki, otrutego polonem w 2006 roku.

Co najmniej 47 osób ucierpiało w środę rano w pożarze metra w centrum Moskwy. Z powodu zatrucia czadem potrzebowały one pomocy lekarskiej, niektóre osoby przewieziono do szpitali. Z podziemnych stacji w strefie pożaru ewakuowano ponad 4,5 tys. pasażerów.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin złożył w środę dymisję na ręce prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Jednocześnie zwrócił się do niego o zezwolenie na kandydowanie w przedterminowych wyborach na ten urząd. Wraz z innymi wyborami regionalnymi w Rosji powinny się one odbyć 8 września.

Rządzący i opozycja na Ukrainie nie są w stanie i nie będą w stanie porozumieć się w sprawie więzionej byłej premier Julii Tymoszenko; jedynym rozwiązaniem jest zaangażowanie się w tę sprawę Europy - uważa były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.

Ministrowie obrony państw NATO przyjęli w środę koncepcję zaangażowania w Afganistanie po wycofaniu z tego kraju międzynarodowych sił ISAF w 2014 r. - poinformował sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Liczebności nowej misji jeszcze nie ustalono.

Blisko 600 pracowników zakładów odzieżowych Starlight Sweaters w Gazipurze na przedmieściach stolicy Bangladeszu Dhaki zachorowało w środę po wypiciu wody w swojej fabryce. Policja podejrzewa, że woda była zatruta lub skażona.

(PAP)

pif/ jtt/ asa/