Skrót wiadomości - środa, 4 września

05-09-2013 06:00
05.09. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Rząd proponuje przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS oraz dobrowolność między częścią akcyjną OFE a ZUS, ze składką 2,92 proc. i domyślnością po stronie ZUS - poinformował w środę premier Donald Tusk.

Otwarte Fundusze Emerytalne nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa bądź obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

Zmiany w systemie OFE muszą brać pod uwagę stabilność systemu finansowego, w tym rynku kapitałowego i rynku długu - ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

Ustawa przenosząca obligacje z OFE do ZUS jako dzień wyceny SPW wskaże 3 września 2013 r., co oznacza, że w dniu przekazania ich wycena nie może być niższa niż z dnia wyceny - poinformowali minister finansów Jacek Rostowski i wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

ZUS jest operacyjnie przygotowany do przeniesienia z Otwartych Funduszy Emerytalnych obligacji - poinformowała PAP wiceprezes ZUS Mirosława Boryczka.

Otwarte Fundusze Emerytalne nie są stabilizatorami rynku długu i nie ma obaw o stabilność rynku - ocenił minister finansów Jacek Rostowski.

Rząd chce, aby zaproponowane zmiany w systemie emerytalnym weszły w życie 1 stycznia 2014 roku - poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dane o PMI w sierpniu urealniają prognozę wzrostu PKB w IV kwartale 2013 r. o 2 proc. oraz o 3 proc. w I kwartale 2014 r. - powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jedynym brakującym elementem dla wzrostu gospodarczego jest konsumpcja.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Scenariuszem bazowym dla RPP jest ostatnia projekcja NBP, i w tym scenariuszu inflacja "nie mąci snu" Radzie - poinformował w środę prezes NBP Marek Belka. Zaznacza on, że optymizm RPP co do sytuacji gospodarczej jest umiarkowany, ale rośnie.

Stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku - ocenia Rada Polityki Pieniężnej w środowym komunikacie po wrześniowym posiedzeniu.

W założeniach polityki pieniężnej na 2014 r. RPP pozostawiła cel inflacyjny i sposób jego określania bez zmian, natomiast Rada akcentuje konieczność większej elastyczności w realizacji bezpośredniego celu - powiedział Marek Belka, prezes NBP. Dodał, że RPP nie przewiduje zmian ani poziomu stóp, ani nastawienia do końca roku.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w lipcu wzrosła o 2,9 proc. rdr po wzroście o 5,3 proc. rdr w czerwcu, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 1,1 proc. - podał w środę Eurostat.

Indeks Biznesu konfederacji Lewiatan w sierpniu w notowaniu kwartalnym wzrósł o dwa punkty do poziomu 28 pkt., w notowaniu na II półrocze o jeden punkt do 34 pkt., a w notowaniu rocznym o jeden punkt do poziomu 33 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Indeks sygnalizuje stopniowe wychodzenie z dołka.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lipcu 2013 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,1 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 0,7 proc, po korekcie - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2013 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk, podczas gdy w I kw. spadł o 0,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w drugim wyliczeniu.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 r. 51,5 pkt. wobec 50,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 r. 50,7 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 52,8 pkt. wobec 51,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 60,5 pkt. wobec 60,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech wzrosła w lipcu 2013 r. o 1,2 proc. rdr, po uwzględnieniu dni roboczych i inflacji - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Produkt Krajowy Brutto Węgier wzrósł w II kw. 2013 r. o 0,1 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w I kw. o 0,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w końcowych danych.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 48,9 pkt. wobec 48,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Produkt Krajowy Brutto Słowacji wzrósł w II kw. 2013 r. o 0,9 proc. rdr - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Bratysławie. To końcowe wyliczenia statystyków.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w lipcu do 39,1 mld USD, z 34,5 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

W USA zanotowano mały wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 30 sierpnia 2013 r. o 1,3 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w sierpniu 2013 roku 52,8 pkt. wobec 51,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

BUDŻET, DŁUG

W projekcie budżetu na 2014 r. założono, że deficyt budżetowy będzie zbliżony do deficytu jaki został założony w nowelizacji budżetu państwa na 2013 r., czyli do 51,6 mld zł - poinformowało PAP źródło rządowe.

Resort finansów zakłada, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2014 roku będą zbliżone do planowanych na ten rok około 2 mld zł - poinformował w środę wieczorem wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Resortu finansów nie niepokoi wzrost udziału nierezydentów w polskim długu związany z przeniesieniem części obligacyjnej OFE do ZUS, gdyż zmiany w OFE jednocześnie obniżą przyrost długu - poinformował w środę w TVN CNBC główny ekonomista MF Ludwik Kotecki.

Zmiany w systemie emerytalnym zostały zaprojektowane przez rząd w taki sposób, aby nie wpłynęły negatywnie na rynek obligacji oraz akcji. Do czasu przekazania aktywów do ZUS OFE będą inwestowały z dotychczasowymi limitami, co zapobiegnie zmienności na rynku długu - poinformował dziennikarzy wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Przesunięcie części obligacyjnej z OFE do ZUS obniży dług publiczny liczony według metodologii unijnej o ok. 8 proc. PKB, a zmiana liczona według metodologii krajowej będzie "nieco mniejsza" - poinformował minister finansów Jacek Rostowski. Ustawowe progi ostrożnościowe zostaną obniżone o tyle, o ile spadnie dług wg metodologii krajowej.

Presja podażowa akcji w przyjętym wariancie dotyczącym OFE będzie niższa niż w pierwotnie proponowanych rozwiązaniach - ocenił w rozmowie z dziennikarzami Paweł Tamborski, wiceminister skarbu.

Z szacunków resortu finansów wynika, że deficyt budżetowy po sierpniu wyniósł ok. 27 mld zł, co daje 75 proc. planu całorocznego wynoszącego 35,56 mld zł - poinformowała Hanna Majszczyk, wiceminister finansów.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły we wtorek 93,00 pb, wobec 93,00 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,5 proc. i wyniósł 14.053,87 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,2 proc. i wyniósł 2.127,62 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 2,49 proc. i wyniósł 2.308,44 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 0,63 proc. i wyniósł 18.156,25 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,1 proc., do 6.474,74 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,16 proc. i wyniósł 3.980,42 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,19 proc. i wyniósł 8.195,92 pkt.

SPÓŁKI

KGHM może nie potrzebować zaangażowania w Tauron - poinformował dziennikarzy wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.

KGHM pracuje nad aktualizacją strategii, ale nie należy się jej spodziewać w tym roku. Miedziowy koncern nie będzie zwiększał zaangażowania w Tauron - poinformował dziennikarzy Herbert Wirth, prezes KGHM.

PBG chce jak najszybciej zacząć podpisywać umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami, której projekt przedstawiło we wtorek. Cena emisyjna akcji na poziomie 0,02 zł, które będą obejmowane przez wierzycieli, uwzględnia planowane rozwodnienie - poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami Kinga Banaszak-Filipiak, wiceprezes spółki.

PBG do końca trwania układu, czyli 2019 r. ma wygenerować między 800, a 900 mln zł na jego spłatę, z czego większość będzie pochodziła z dezinwestycji. Dla powodzenia restrukturyzacji kluczowy będzie m.in. kontrakt w Jaworznie, gdzie nadal trwają prace nad pozyskanie gwarancji. Kontrakt w Opolu nie jest kluczowy z punktu widzenia układu PBG.

BRE Bank, który za 2012 rok przeznaczył na dywidendę 33 proc. zysku, chce, by procent zysku, jaki trafi na dywidendę za 2013 rok był wyższy. W 2013 roku zysk banku wynieść może 1-1,2 mld zł i raczej będzie bliższy górnej granicy przedziału - poinformował PAP Cezary Stypułkowski, prezes banku.

BRE Bank spodziewa się w III kwartale wzrostu kredytów w ujęciu kwartalnym. Całoroczne koszty ryzyka wynieść mogą około 70 pb, a marża odsetkowa powinna pozostać na stabilnym poziomie - poinformował PAP Cezary Stypułkowski, prezes banku.

BZ WBK zakłada, że w drugiej połowie 2013 roku koszty integracji będą porównywalne do kosztów poniesionych w I połowie roku, kiedy wyniosły one 115 mln zł. Bank spodziewa się w III kwartale wzrostu marży odsetkowej - poinformował PAP Mateusz Morawiecki, prezes banku.

Stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku - ocenia Rada Polityki Pieniężnej w środowym komunikacie po wrześniowym posiedzeniu

Oglądalność kanału TVN w grupie wszyscy 4+ spadła w sierpniu 2013 roku do 10,5 proc. z 11,3 proc. rok wcześniej - podał TVN na stronie internetowej na podstawie danych Nielsen Audience Measurement.

Fundusz zarządzany przez Quercus TFI, Quercus Parasolowy SFIO, zwiększył zaangażowanie w Sygnity do 5,08 proc. udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki - poinformowało Sygnity w komunikacie.

Katowicki sąd ogłosił w środę upadłość spółki Ideon, z możliwością układu; zatwierdził też sam układ z wierzycielami. Kwota objętych nim wierzytelności przekracza 160,3 mln zł. Wniosek o upadłość spółka złożyła pięć miesięcy temu.

PZU ocenia, że obecna szkodowość pozostaje na poziomie porównywalnym do szkodowości obserwowanej w II kwartale - poinformował w środę PAP Andrzej Klesyk, prezes PZU.

Polskie Linie Lotnicze LOT poprawiają wyniki finansowe, dlatego nie wystąpią we wrześniu do resortu skarbu o wypłatę drugiej transzy pomocy publicznej - poinformował PAP prezes spółki Sebastian Mikosz. Nie wykluczył jednak, że nastąpi to w październiku.

PZU zawarło porozumienie z PZU Życie w sprawie wypłaty dywidendy przez PZU Życie - poinformował ubezpieczyciel w komunikacie.

WALUTY

Rynki złotego i długu negatywnie zareagowały na ogłoszone propozycje zmian w systemie OFE. Zdaniem dilerów złoty może się osłabiać ku 4,30 za euro, z kolei dla rynku długu kluczowy będzie czwartkowy przetarg SPW.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2387 a kurs złotego do euro na 4,2673 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3171 USD i 131,06 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Średnia cena litra benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu tygodnia wzrosła o 5 gr, a cena litra ON wzrosła o 4 gr - wynika z analiz e-petrol.pl.

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 2 grosze - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Prezydent USA ma poparcie dla akcji militarnej w Syrii - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 108,31 USD, po zniżce o 23 centy.

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 115,75-115,77 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają, bo zapasy metali na LME wzrosły najmocniej od ponad 2 miesięcy. Na rynkach nie słabną też obawy, że Fed rozpocznie ograniczanie stymulowania wzrostu gospodarczego w USA - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.223,00 USD za tonę, po spadku notowań o 0,3 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Bank Nomura podtrzymuje prognozę, że RPP zacznie podwyżki stóp w maju 2014 r., ale podkreśla istotne ryzyko, że stanie się to wcześniej, bo już w I kwartale 2014 r. - wynika ze środowego komentarza banku. Nomura spodziewa się podwyżek łącznie o 150 pb w 2014 r. i o dalsze 50 pb w 2015 r.

Reakcja rynków na zapowiedziane w środę zmiany w OFE jest przesadzona - ocenia bank Nomura w komentarzu. Zdaniem banku skutki zmian dla rynku długu będą neutralne lub nieznacznie pozytywne, choć negatywne dla jego płynności. Bank sygnalizuje ryzyko, że wpływ zmian na giełdę będzie bardzo negatywny.

Proponowane zmiany w OFE oznaczać będą większą zmienność na rynku długu, spadek zadłużenia, niższe potrzeby pożyczkowe i niższe koszty obsługi długu oraz wzrost znaczenia inwestorów zagranicznych na złotowym rynku SPW - ocenia Bank Pekao. Bank zwraca uwagę na ryzyko dużej podaży akcji, gdyby w OFE została niewielka część oszczędzających.

Środa upłynęła pod znakiem długo oczekiwanych przez rynek rządowych propozycji zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu emerytalnego, po tych informacjach WIG 20 traci ponad 2 proc. Analitycy uważają, że krótkookresowe implikacje zmian w OFE mogą być negatywne.

Zaproponowane przez rząd przekazanie obligacji z OFE do ZUS oraz ich umorzenie budzi poważne wątpliwości prawne i narusza konstytucję - ocenia Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

Ekonomiści są zgodni, że środowa decyzja RPP nie była zaskoczeniem, jednak różnią się w prognozach momentu pierwszej podwyżki stóp procentowych - wynika z komentarzy do środowego komunikatu Rady.

Rządowe propozycje zmian w OFE mogą doprowadzić do tego, że w 2014 roku otwarte fundusze emerytalne mogą wygenerować ujemne przepływy na rynek akcji, czyli OFE będą netto wypłacać pieniądze, a nie inwestować - oceniają zarządzający.

Przychody w sektorze bankowym w Europie Środkowej w 2013 r. będą niższe niż w 2012 r. - prognozuje w raporcie firma Deloitte.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W Polsce należy prowadzić politykę zapewniającą równowagę społeczną - mówił w środę na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział wprowadzenie trzeciej, 39-proc. stawki podatkowej i opodatkowanie giełdowych transakcji finansowych.

Resort finansów w październiku lub listopadzie rozpocznie przegląd funkcjonowania podatku od kopalin. Powinien on się zakończyć w okolicach marca przyszłego roku - poinformował PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w sierpniu 2013 r. łącznie o 1,6 proc., do 285,987 mld zł - podały Analizy Online.

We wtorek, 3 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 45.814,89 mln zł wobec 45.008,19 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 255,02 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Polska zajęła 42. miejsce w "Globalnym raporcie konkurencyjności 2013-14" opracowanym przez World Economic Forum (WEF) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

KE zapowiedziała w środę uregulowanie sektora instytucji parabankowych, które choć wykonują działalność bankową, np. pożyczają i zbierają depozyty, to nie są rejestrowane i regulowane jak banki. Najpierw nowe wymogi będą nałożone na fundusze rynku pieniężnego.

Realny termin uruchomienia gazowego połączenia Bałtyku z Adriatykiem to lata 2018-2020 - zgodnie ocenili uczestnicy dyskusji o korytarzy północ-południe na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Korytarz ma łączyć terminale LNG w Świnoujściu i w Chorwacji.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Jarosław Kaczyński, pytany w środę, czy PiS poparłoby wcześniejsze wybory powiedział, że jego partia jest gotowa do bardzo szybkich wyborów. Jak jednak dodał przed nimi, przez kilka miesięcy, powinien funkcjonować ponadpartyjny rząd.

O współpracy gospodarczej, a także o procesie demokratyzacji obu krajów rozmawiali w środę w Warszawie prezydenci Polski i Indonezji: Bronisław Komorowski i Susilo Bambang Yudhoyono.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie bada przyczyny masowego zatrucia pokarmowego pacjentów szpitala w Dobrym Mieście i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie. Objawy zatrucia miało 87 osób - podała Maria Mindrow z sanepidu.

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, liderka birmańskiej opozycji Aung San Suu Kyi 11 września rozpocznie wizytę w Polsce. Zaprosili ją Lech Wałęsa i marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W Warszawie spotka się z prezydentem, premierem, marszałkiem Senatu i wygłosi wykład na UW.

Lider SP Zbigniew Ziobro, który stawił się w środę na zamkniętym posiedzeniu sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, stwierdził po przesłuchaniu, że komisja to tragifarsa, a zarzuty wobec niego są fałszywe. Kolejne przesłuchanie Ziobry prawdopodobnie 18 września.

Z wyliczeń stołecznego ratusza wynika, że referendum w Warszawie będzie kosztować ok. 2,5 mln zł. Z tej kwoty 2 mln zł to koszty organizacyjne - druku kart do głosowania czy przygotowania lokali komisji obwodowych, a 0,5 mln zł - wynagrodzenie członków komisji.

Lider RP Janusz Palikot i przewodniczący Partii Demokratycznej Andrzej Celiński zadeklarowali w środę wolę współpracy przy tworzeniu nowej, centrolewicowej partii. Jak mówił lider PD, chodzi przede wszystkim o stworzenie alternatywy wobec PiS i PO.

Partia mięsa wieprzowego pochodząca z "Wierzejek", którą zakwestionowali Rosjanie, została sfałszowana poza granicami Polski - poinformował w środę PAP Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.

Przed Sądem Okręgowym w Kielcach rozpoczął się w środę proces apelacyjny prezydenta Starachowic, oskarżonego o branie łapówek. Wojciech B. został skazany przez sąd pierwszej instancji na 3,5 roku więzienia, 100 tys. zł grzywny i 8 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Wyrok - za tydzień.

Pokojową demonstrację przed ministerstwem sprawiedliwości zapowiada na piątek Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z NSZZ "Solidarność" pracowników sądownictwa. Chodzi o płace i warunki pracy urzędników sądów i prokuratur.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Podczas rozpoczynającego się w czwartek w Petersburgu szczytu G20, prezydent Barack Obama przeprowadzi dwustronne rozmowy z prezydentami Chin i Francji, Xi Jinpingiem i Francois Hollande'em - poinformował we wtorek Biały Dom.

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że zgodę na użycie siły przeciwko Syrii może dać tylko Rada Bezpieczeństwa ONZ. Dodał, że Rosja będzie gotowa na zdecydowane działania wobec Syrii, jeśli będą ewidentne dowody na użycie w tym kraju broni chemicznej.

Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał w środę, że jego kraj przekazał Syrii niektóre komponenty przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300, jednak dostawę pozostałych wstrzymał.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oświadczył w środę, że bez względu na to, dokąd pójdzie Ukraina, gdzieś kiedyś znów spotka się z Rosją. Zauważył też, że stowarzyszenie Ukrainy z Unia Europejską stworzy problemy tak dla Kijowa, jak i Moskwy.

Wiceminister spraw zagranicznych Syrii Fajzal al-Mekdad nakłania USA do podjęcia dialogu z Damaszkiem, grożąc zarazem kontratakiem, jeśli dojdzie do interwencji USA w Syrii. Po stronie Syrii staną Hezbollah i Iran - ostrzegł dyplomata w wywiadzie dla "WSJ".

Społeczność międzynarodowa nie może milczeć w obliczu barbarzyńskiego ataku chemicznego, którego dokonał reżim syryjski, i musi udzielić skutecznej odpowiedzi - powiedział prezydent USA Barack Obama w środę w Sztokholmie.

Turcja dołączy do każdej koalicji międzynarodowej przeciwko Syrii, uzasadnionej przez ataki na ludność cywilną, niezależnie od użycia broni chemicznej przez syryjski reżim - powiedział w środę szef rządu w Ankarze Recep Tayyip Erdogan.

Premier Francji Jean-Marc Ayrault oświadczył w środę, że jeśli nie będzie odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii, powstanie ryzyko przekazania Teheranowi błędnego przesłania w kwestii irańskiego programu nuklearnego.

Wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin ostrzegł Mołdawię przed negatywnymi skutkami integracji z UE, co mogłoby, jego zdaniem, doprowadzić do wzrostu cen dostaw rosyjskiego gazu. Mołdawia zapowiedziała jednak w środę, że nie zamierza ulegać rosyjskim pogróżkom.

Nuncjusz apostolski na Dominikanie arcybiskup Józef Wesołowski został odwołany ze stanowiska w związku z oskarżeniami o pedofilię - tę wiadomość mediów potwierdził rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi w rozmowie z PAP. Decyzję o odwołaniu podjął papież.

Kilkadziesiąt tysięcy domagających się podwyżek górników rozpoczęło we wtorek wieczorem strajk w kopalniach złota w RPA. Przywódcy związku zawodowego zapewniają, że protest potrwa aż do spełnienia żądań górników. Strajkują też pracownicy innych branż.

Trzęsienie ziemi o sile 6,9 w skali Richtera nawiedziło w środę rano południową część Japonii - poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna. Na razie nie ma doniesień o ofiarach lub zniszczeniach. Nie wydano także ostrzeżenia przed tsunami.(PAP)

zdz/ ana/ asa/