Skrót wiadomości - środa, 31 lipca

01-08-2013 06:00
01.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wzrost PKB w II kwartale 2013 r. prawdopodobnie wyniósł 0,7-0,8 proc. rdr - szacuje wiceminister finansów Janusz Cichoń, zaznaczając, że było to "raczej" 0,8 proc.

Na koniec lipca Ministerstwo Finansów utrzyma rezerwę środków złotowych i walutowych na poziomie ok. 48 mld zł - poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak.

W środę 7 sierpnia MF może zorganizować warunkowy przetarg obligacji skarbowych, na którym oferta uzależniona będzie od sytuacji rynkowej - poinformował w środę resort finansów w komunikacie.

Dodatkowe potrzeby pożyczkowe w 2013 roku sfinansowane zostaną kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych i środkami walutowymi będącymi w posiadaniu MF oraz ewentualnymi emisjami długu zagranicą - poinformował dyrektor departamentu długu publicznego MF Piotr Marczak.

W drugiej i trzeciej dekadzie lipca inwestorzy zagraniczni ponownie kupowali polskie SPW, a skala tych zakupów była większa od sprzedaży obligacji w pierwszej części lipca i wykupu obligacji od instytucji zagranicznych - poinformował w środę dyrektor departamentu długu publicznego w MF Piotr Marczak.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w czerwcu 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 10,6 proc. wobec 10,7 proc. w maju - podał w środę Eurostat.

We wtorek, 30 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 16.716,72 mln zł wobec 32.817,54 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w czerwcu 2013 roku spadła do 72.607 mln zł z 73.339 mln zł w maju 2013 roku i wobec 69.147 mln zł na koniec czerwca 2012 roku - podał NBP.

Oczekiwana przez osoby prywatne średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w lipcu 0,4 proc. wobec 0,4 proc. w czerwcu - podał w środę Narodowy Bank Polski.

Indeks Cen Mieszkań (ICM) spadł w czerwcu o 4,8 pkt. mdm do 834 pkt., a w ujęciu rdr ICM spadł o 37,4 pkt., czyli o 4,3 proc. - podał w środę portal nieruchomości domy.pl.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w czerwcu 2013 r. nieoczekiwanie spadła o 1,5 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,7 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Stopa bezrobocia w Niemczech w lipcu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,8 proc. wobec również 6,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Wydatki konsumentów we Francji w czerwcu 2013 r. w ujęciu mdm niespodziewanie spadły o 0,8 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,7 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu.

Inflacja w strefie euro wyniosła w lipcu 2013 r., w ujęciu rdr 1,6 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.

Stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1 proc., wobec 12,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korecie - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w II kwartale 2013 roku o 1,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 26 lipca 2013 r. o 3,7 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

W firmach w USA przybyło w lipcu 200 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w lipcu 2013 roku do 52,3 pkt. z 51,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Rezerwa Federalna zdecydowała w środę o pozostawieniu bez zmian polityki monetarnej. Amerykańscy bankierzy centralni ocenili, że inflacja poniżej 2 proc. w USA może utrudnić wzrost w gospodarce USA.

BUDŻET, DŁUG

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 168,15 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zabraknie na wypłaty w tym roku ponad 49 mld zł, a tegoroczne wydatki wyniosą około 184 mld zł. Rekord niewypłacalności ZUS odnotuje około 2030 roku, potem nastąpi poprawa - uważa Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec czerwca wyniosło 201.767,13 mln zł wobec 207.045,61 mln zł w maju - wynika z danych MF.

Wartość transakcji zawartych na rynku wtórnym obligacji w czerwcu 2013 roku zwiększyła się o 7,1 proc. mdm do 1.068 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła w tym tygodniu do budżetu państwa 150 mln zł - podała ANR w komunikacie.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 1,5 proc. i wyniósł 13.668,32 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,2 proc. i wyniósł 1.993,80 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,81 proc. i wyniósł 2.326,59 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 1,54 proc. i wyniósł 18.552,34 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,76 proc., do 6.621,06 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,15 proc. i wyniósł 3.992,69 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,06 proc. i wyniósł 8.275,97 pkt.

SPÓŁKI

Tauron podpisał z BGK umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji na kwotę 1 mld zł - podały Tauron i BGK w komunikatach przed konferencją.

Możliwe jest podpisanie umowy ws. bloku w Jaworznie jeszcze w sierpniu - poinformował na konferencji prezes Tauronu Dariusz Lubera.

PGE oraz Energa Hydro zawarły z Iberdrola Renovables Energía oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dwie umowy nabycia łącznie 100 proc. udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska, zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce - podały PGE i Energa w komunikatach.

Skonsolidowany zysk netto GPW, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale tego roku16,9 mln zł wobec 25,9 mln zł rok wcześniej i był niższy od konsensusu na poziomie 24,4 mln zł.

GPW w Warszawie pracuje nad opracowanie strategii dla spółki. Dokument ma być gotowy do końca roku - poinformował dziennikarzy prezes GPW, Adam Maciejewski. Dodał, że spółka wkrótce przedstawi decyzje dotyczące uruchomienia rynku rolno-spożywczego, indeksów WIG 5 I WIG 30 oraz współpracy z CEESEG.

Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2013 r. wygenerowali 49 proc. całości obrotów na rynku akcji GPW, co oznacza wzrost o 3 pkt. proc. rdr - poinformowała GPW w komunikacie.

Barlinek i jego spółka zależna Barlinek Inwestycje podpisały z PKO BP, Pekao SA i BZ WBK umowę kredytu konsorcjalnego na 253 mln zł. Michał Sołowow, który jest znaczącym akcjonariuszem Barlinka, zobowiązał się do wsparcia finansowego do łącznej kwoty nie przekraczającej 75 mln zł - podał Barlinek w komunikacie.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku wyniósł 8,175 mld zł, czyli wzrósł o 0,6 proc. rdr - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski.

Polskie Inwestycje Rozwojowe rozpatrują możliwość udziału kapitałowego w projekcie w Opolu - poinformował podczas konferencji Paweł Tamborski, wiceminister skarbu.

Sprzedaż Biedronki w pierwszej połowie 2013 r. wzrosła o 17,9 proc. do 3,693 mld euro, a przychody sieci wyrażone w złotówkach zwiększyły się o 16,1 proc. Sprzedaż LFL wzrosła natomiast o 5,3 proc. - podało Jeronimo Martins w komunikacie.

Zarząd BZ WBK wyraził zgodę na sprzedaż 67.500 akcji BZ WBK Asset Management, dających 50 proc. głosów na WZ, za 156,75 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Kupującym jest SAM Investment Holdings.

Testy przeprowadzone przez Serinus Energy (dawny KOV) kolejnego odwiertu na ukraińskiej koncesji Północne Makiejewskoje wskazały na obecność gazu i, po raz pierwszy, ropy - poinformowała spółka w komunikacie.

Mennica Wrocławska podtrzymuje plany debiutu na rynku głównym warszawskiej GPW, ale jest to prawdopodobnie perspektywa 1-2 lat - poinformował w rozmowie z PAP Rafał Wojda, wiceprezes Mennicy Wrocławskiej. Dodał, że przychody spółki w 2013 r. nie powinny być niższe niż 300 mln zł.

GPW postanowiła o zawieszeniu od 1 sierpnia obrotu akcjami spółek Mobile Partner i Astro notowanych na NewConnect - podała GPW w komunikacie.

ING OFE w wyniku sprzedaży akcji zmniejszyło zaangażowanie w BZ WBK i obecnie ma 4.655.041 akcji spółki uprawniających do wykonywania 4,98 proc. głosów - podał BZ WBK w komunikacie.

ZWG, notowany na NewConnect producent wyrobów gumowych i gumowo-metalowych, kupił 100 proc. udziałów w spółce Kobud, działającej w branży wydobywczej i świadczącej usługi dla górnictwa - podało ZWG w komunikacie.

Zarząd Richter Med, spółki zajmującej się dystrybucją wyposażenia medycznego, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł - podał Tauron w komunikacie.

WALUTY

FX i FI koncentrują się na środowym posiedzeniu Fed. Zależnie od decyzji Rezerwy Federalnej, EUR/PLN może utrzymać się w przedziale 4,21-4,25 lub wzrosnąć i przełamać poziom 4,25. Wydarzenia z końcówki tygodnia zdeterminują kurs złotego, który potem powinien się uspokoić" - oceniają dilerzy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1929 a kurs złotego do euro na 4,2427 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3275 USD i 130,00 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 431 tys. baryłek, czyli 0,1 proc., do 364,62 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku drożeje, ale jej notowania są blisko najniższych poziomów od miesiąca - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na wrzesień, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 103,30 USD, po zwyżce o 22 centy.

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 106,81-106,83 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną z powodu spekulacji, że Chiny będą zdeterminowane, aby stabilizować wzrost gospodarczy, a to poprawi popyt na metale - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 6.824,00 USD za tonę, po wzroście notowań o 1,3 proc.

OPINIE, PROGNOZY

W środę na GPW można zaobserwować lekkie wzrosty napędzane przez mocniejsze banki. Rosną akcje m.in. BRE Banku, PZU i BZ WBK. Przeceną objęte są natomiast papiery Eurocashu, po gorszych od oczekiwań wynikach Jeronimo Martins. Według analityków, na sentyment na czwartkowej sesji wpływ będą mieć wyniki kwartalne BRE Banku.

Wyceny polskich SPW denominowanych w złotych są obecnie w granicach normy, a rentowności powinny rosnąć w ślad za papierami USA w skali jeden do trzech - ocenił w rozmowie z PAP Tomasz Orpiszewski, ekonomista w AXA Investment Managers.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W czerwcu 2013 roku do Polski sprowadzono 63.411 samochodów używanych wobec 65.429 w maju i 54.482 w czerwcu 2012 roku - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Premier Portugalii Pedro Passos Coelho zapowiedział we wtorek podczas debaty parlamentarnej poprzedzającej głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu kontynuowanie polityki oszczędności i konsolidacji budżetowej. Gabinet Coelho przetrwał głosowanie.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Warszawski sąd uniewinnił Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z., ps. Słowik, od zarzutów nakłaniania do zabójstwa gen. Marka Papały. Sąd krytycznie ocenił wiele działań organów ścigania w sprawie, a dowody uznał za "kruche". Prokuratura zapowiada apelację.

Warszawska prokuratura złoży apelację od uniewinnienia przez sąd Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z., ps. Słowik, od zarzutów nakłaniania do zabójstwa b. szefa policji gen. Marka Papały.

Ta sprawa pokazuje, że obecny model prokuratury bez możliwości wpływu Prokuratora Generalnego na decyzje prokuratorów niższego szczebla powinien być zmieniony - powiedział PAP prokurator generalny Andrzej Seremet po uniewinnieniu ws. zabójstwa Marka Papały.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni z zadowoleniem przyjął inicjatywę złożenia wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego przez mniejszości wyznaniowe - poinformował rzecznik tego resortu Artur Koziołek.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ocenił, że projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji jest rewolucyjny, przewiduje "skok" od administracji papierowej do cyfrowej. Jak zapewnił, zmiany mają ułatwić kontakt obywatela z administracją.

Rodziny dziewięciu warszawskich powstańców odebrały w środę Krzyże Srebrne Orderu Wojennego Virtuti Militari przyznane żołnierzom w czasie powstania. To odznaczenie przypomina walkę i dramat powojennych losów żołnierzy powstania - mówił prezydent Bronisław Komorowski.

Poprawkę doprecyzowującą zaproponowała w środę senacka komisja do nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, a w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Wierzyłem i wierzę, że niezależność prokuratury od władzy politycznej jest dobrym rozwiązaniem - zadeklarował w środę premier Donald Tusk w czasie otwarcia nowej siedziby Prokuratury Generalnej. Podtrzymał, że wymiar sprawiedliwości czekają zmiany prawne.

Szef SLD Leszek Miller zapowiedział w środę złożenie interpelacji do ministra środowiska Marcina Korolca w sprawie kwoty wynajmu Stadionu Narodowego na listopadowy szczyt klimatyczny ONZ. Będzie też wniosek o informację rządu w Sejmie w tej sprawie.

Janusz Palikot nie wykluczył w środę w Przemyślu (Podkarpackie) zmian w statucie Ruchu Palikota i zmiany formuły jego funkcjonowania. Jesienią odbyć ma się kongres programowo-polityczny partii.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Zgodnie z zapowiedzią amerykańskie agencje wywiadowcze ujawniły w środę część dokumentów dotyczących kontrowersyjnych programów inwigilacji, o których wcześniej poinformował media były współpracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Edward Snowden.

Maszynista pociągu, który wykoleił się 24 lipca pod Santiago de Compostela w Hiszpanii tuż przed wypadkiem rozmawiał przez telefon z konduktorem jadącym tym samym pociągiem - poinformował w środę hiszpański sąd.

Tymczasowy rząd Egiptu oświadczył w środę, że organizowane przez Bractwo Muzułmańskie siedzące protesty przeciwko obaleniu prezydenta Mohammeda Mursiego nie będą dłużej tolerowane i władze podejmą wszelkie kroki, by udaremnić związane z nimi akty przemocy.

Z byłym prezydentem Egiptu Mohammedem Mursim, przebywającym od obalenia go 3 lipca w odosobnieniu w nieznanym miejscu, spotkała się w środę delegacja Unii Afrykańskiej - poinformowali jej szef i kancelaria prezydenta Egiptu.

Słabnący popyt, opóźniony program prywatyzacji, postęp w liberalizacji dostępu do zawodów wolniejszy niż zakładano, jednak mimo wszystko gospodarka na drodze do przywrócenia równowagi - taki obraz greckiej ekonomii przedstawia w środowym raporcie MFW.

Prezydent USA Barack Obama zaproponował opozycji, że w zamian za poparcie dla kreujących wzrost i zatrudnienie inicjatyw jak projekty infrastrukturalne, zgodzi się na redukcję podatku od przedsiębiorstw. Pierwsze reakcje Republikanów są krytyczne.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi w środę na łamach dziennika "Sueddeutsche Zeitung" opowiedział się za opublikowaniem protokołów z posiedzeń banku, dotychczas traktowanych jak dokumenty ściśle tajne.

Iran udzieli Syrii kredytu wysokości 3,6 mld dolarów na zakup produktów ropopochodnych - poinformowała w środę syryjska agencja prasowa SANA, powołując się na umowę podpisaną w tym tygodniu w Teheranie przez przedstawicieli banków centralnych obu krajów.

Przywódca Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri powiedział, że strajk głodowy prowadzony przez więźniów w Guantanamo pokazuje "odrażające oblicze" USA. Zapowiedział, że Al-Kaida zrobi wszystko, by uwolnić osadzonych tam bojowników, podejrzewanych o terroryzm.

(PAP)

pif/ jtt/ asa/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA